#47 – OBO & OBK, när storleken har betydelse

Ibland har storleken betydelse. I vissa fall krävs en längre och mer omfattande som bottnar på djupet, andra gånger en lagom stor i ett behändigt format som kan köras i raskt tempo utan att vara lika fyllig, men ibland duger en kort som med kraft kan trycka till direkt där det behövs för att snabbt lösa ut situationen. Petri-bloggen tittar närmare på order och kommandon när vi förklarar OBO och OBK, och jämför dom med 5-punktsordern.

#46 – Den därtill mest lämpade

Uttrycket ”den därtill mest lämpade” är en kort och enkel beskrivning samtidigt som det är diffust, men med en stor praktisk innebörd. Skulle den alltid följas, skulle det ha en stor effekt på Hemvärnets utveckling och förmåga. Att göra avsteg från det kan få förödande konsekvenser som är svåra att reparera.

#45 – SERB & HERB två vänner vid sammanstöt

När skiten träffar fläkten och kulorna viner från en motståndare som är på förhand, då behövs det vänner man kan lita på. Det är då SERB och HERB bra att ha som stöd för att öka chanserna till överlevnad under de första kritiska sekunderarna. Man behöver snabbt minska fiendens verkan, återta initiativet, och komma från platsen, det är dags att aktivera instinkter och muskelminne för snabb få till eld och rörelse genom ”Rök bakåt!”. Låt SERB och HERB stötta dig i detta kritiska ögonblick.

#44 – Omvärldsanalys 2021 juli-december

Det andra halvåret under 2021 visar att vårens trender fortsätter. Kina och Ryssland fortsätter med aggressivt beteende och fortsätter samarbeta mot demokratiska västländer, samtidigt som dom båda hotar sina grannländer. USA:s anseende är skadat efter urdragningen från Afghanistan och flyttar allt mer av sitt fokus från Europa till Asien. Upprustningen i Europa fortsätter med ökade mantal i krigsmakterna och stora inköp av ny militär utrustning, i tydlig kontrast har dock Ryssland svårt att hänga med i upprustningen, då dom inte klarar att ersätta äldre materiel med samma antal av nyare materiel. Ryssland har under hösten genomfört en storövning med 200 000 soldater, och fortsätter driva ett aktivt hybridkrig som under hösten inkluderat flyktingar och energileveranser. Sverige fortsätter ingå försvarssamarbeten, skapa nya regementen/flottiljer, men får kritik för den långsamma återuppbyggnaden och att Marinen är eftersatt i upprustningen. Inom det tekniska området fortsätter drönarutvecklingen globalt samtidigt som både Kina och Ryssland jobbar med överljudsmissiler för kärnvapen.

#43 – 5S som håller dig dold

5S kan utgöra många olika akronymer, här beskrivs en mindre känd minnesregel för hur enskild soldat skyddar sig mot upptäckt. Minnesregeln beaktar faktorer som kan röja egen verksamhet för motståndaren, och hur man skall undvika dom.

#42 – Att dö i tjänsten – vem minns Moberg, Hammer, Pettersson och Andersson?

Att vara hemvärnssoldat har aldrig varit ofarligt. Redan inom några månader från bildandet av organisationen dog den första personen i tjänsten, och så sent som i mars 2019 fick ytterligare en ur hemvärnsleden sätta livet till. Att öva för krig medför risker, eller för att uttrycka det i klartext: att öva militär konflikt är att öva på extrema våldsutövning, vilket medför risker för skador och ibland död även när man övar. Innan Hemvärnet hade hunnit bli ens ett år gammalt, hade minst fem personer satt livet till – men vem bryr sig om det idag och vad blir konsekvenserna av att vi glömmer? Vet vi ens vem som var den förste att sätta livet till i tjänsten inom Hemvärnet och hur kan vi hedra deras minne?

#41 – STARK ger styrka i handlingen

STARK är en mindre känd minnesregel som främst används inom problemhantering i civila sammanhang, men som också är passar väl för den militära ledarens beslutsroll och har därför börjat leta sig in i militära sammanhang. Lär dig något nytt och bli starkare i kritiska situationer när Petri-bloggen diskuterar minnesregeln.

#40 – Omvärldsanalys 2021 januari-juni

Det första halvåret 2021 visar en tydlig fortsättning på den militära upprustningen i världen, där allt större fokus hamnar på Nordkalotten, östra Europa och i Fjärran Östern. Kina har klivit upp som en verkligt global aktör och flera länder sätter nu spjärn mot kinas vilka att få ökat inflytande. Inom den militärtekniska utvecklingen har man under våren kunnat konstatera att den tredje största tekniska revolutionen inom krigföringen verkligen har skett – drönarna har nu lett till seger vid en militär konflikt och kommer framöver allt med omforma militära konflikter.

#39 – STOP är bästa vägen framåt

STOP är minnesregeln som hindrar dig från att stressa bort rationellt agerande, och som istället bidrar övervägda beslut. En regel som är så enkel att du kanske glömmer bort den, trots att den kan vara bland ditt bästa stöd såväl i både stridens hetta som vid skrivbordet. Den är särskilt användbar för tillfälligt tjänstgörande personal som hemvärnspersonal, repetitionsutbildning för värnpliktiga och för GSS/T – men du kan även med fördel använda den i sitt civila liv.

#38 – Omvärldsanalys 2020 juli-december

Trots en fortsatt svår Corona-pandemi fortgår världens upprustning, och det finns flera spirande konflikter inom och runt Europa som prövat säkerhetsläget under senaste halvåret (bland annat i Ryssland, Kaukasus, Belarus, Ukraina och Turkiet). De militära styrkedemonstrationerna och konfrontationerna fortsätter att öka, och den tydligast växande militära makten global är Kina som också slåss för att stärka sin makt genom infrastruktur och känslig information. Sverige har stärkt sitt försvarssamarbete med flera länder, främst Finland, Norge och USA, samt i nya försvarsbeslutet gjort satsningar för militär tillväxt.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: