#44 – Omvärldsanalys 2021 juli-december

Det andra halvåret under 2021 visar att vårens trender fortsätter. Kina och Ryssland fortsätter med aggressivt beteende och fortsätter samarbeta mot demokratiska västländer, samtidigt som dom båda hotar sina grannländer. USA:s anseende är skadat efter urdragningen från Afghanistan och flyttar allt mer av sitt fokus från Europa till Asien. Upprustningen i Europa fortsätter med ökade mantal i krigsmakterna och stora inköp av ny militär utrustning, i tydlig kontrast har dock Ryssland svårt att hänga med i upprustningen, då dom inte klarar att ersätta äldre materiel med samma antal av nyare materiel. Ryssland har under hösten genomfört en storövning med 200 000 soldater, och fortsätter driva ett aktivt hybridkrig som under hösten inkluderat flyktingar och energileveranser. Sverige fortsätter ingå försvarssamarbeten, skapa nya regementen/flottiljer, men får kritik för den långsamma återuppbyggnaden och att Marinen är eftersatt i upprustningen. Inom det tekniska området fortsätter drönarutvecklingen globalt samtidigt som både Kina och Ryssland jobbar med överljudsmissiler för kärnvapen.

#43 – 5S som håller dig dold

5S kan utgöra många olika akronymer, här beskrivs en mindre känd minnesregel för hur enskild soldat skyddar sig mot upptäckt. Minnesregeln beaktar faktorer som kan röja egen verksamhet för motståndaren, och hur man skall undvika dom.

#42 – Att dö i tjänsten – vem minns Moberg, Hammer, Pettersson och Andersson?

Att vara hemvärnssoldat har aldrig varit ofarligt. Redan inom några månader från bildandet av organisationen dog den första personen i tjänsten, och så sent som i mars 2019 fick ytterligare en ur hemvärnsleden sätta livet till. Att öva för krig medför risker, eller för att uttrycka det i klartext: att öva militär konflikt är att öva på extrema våldsutövning, vilket medför risker för skador och ibland död även när man övar. Innan Hemvärnet hade hunnit bli ens ett år gammalt, hade minst fem personer satt livet till – men vem bryr sig om det idag och vad blir konsekvenserna av att vi glömmer? Vet vi ens vem som var den förste att sätta livet till i tjänsten inom Hemvärnet och hur kan vi hedra deras minne?

#41 – STARK ger styrka i handlingen

STARK är en mindre känd minnesregel som främst används inom problemhantering i civila sammanhang, men som också är passar väl för den militära ledarens beslutsroll och har därför börjat leta sig in i militära sammanhang. Lär dig något nytt och bli starkare i kritiska situationer när Petri-bloggen diskuterar minnesregeln.

#40 – Omvärldsanalys 2021 januari-juni

Det första halvåret 2021 visar en tydlig fortsättning på den militära upprustningen i världen, där allt större fokus hamnar på Nordkalotten, östra Europa och i Fjärran Östern. Kina har klivit upp som en verkligt global aktör och flera länder sätter nu spjärn mot kinas vilka att få ökat inflytande. Inom den militärtekniska utvecklingen har man under våren kunnat konstatera att den tredje största tekniska revolutionen inom krigföringen verkligen har skett – drönarna har nu lett till seger vid en militär konflikt och kommer framöver allt med omforma militära konflikter.

#39 – STOP är bästa vägen framåt

STOP är minnesregeln som hindrar dig från att stressa bort rationellt agerande, och som istället bidrar övervägda beslut. En regel som är så enkel att du kanske glömmer bort den, trots att den kan vara bland ditt bästa stöd såväl i både stridens hetta som vid skrivbordet. Den är särskilt användbar för tillfälligt tjänstgörande personal som hemvärnspersonal, repetitionsutbildning för värnpliktiga och för GSS/T – men du kan även med fördel använda den i sitt civila liv.

#38 – Omvärldsanalys 2020 juli-december

Trots en fortsatt svår Corona-pandemi fortgår världens upprustning, och det finns flera spirande konflikter inom och runt Europa som prövat säkerhetsläget under senaste halvåret (bland annat i Ryssland, Kaukasus, Belarus, Ukraina och Turkiet). De militära styrkedemonstrationerna och konfrontationerna fortsätter att öka, och den tydligast växande militära makten global är Kina som också slåss för att stärka sin makt genom infrastruktur och känslig information. Sverige har stärkt sitt försvarssamarbete med flera länder, främst Finland, Norge och USA, samt i nya försvarsbeslutet gjort satsningar för militär tillväxt.

#37 – BULTB, till stöd vid farliga föremål

BULTB är en av de nyare och minde kända minnesreglerna är till för att hantera misstänka bomber, men som passar hemvärnets verksamhet mycket bra. Den är en importprodukt som är enkel och högst användbar när man stöter på oönskade sprängmedel.

#36 – Tidningen Hemvärnets uppkomst

Idag får varje Hemvärnssoldat Tidningen Hemvärnet i sin brevlåda sex gånger om året. Bakgrunden finns i Hemvärnets uppkomst och tidningen var en av de första åtgärderna som den nya organisationen Hemvärnet ville genomföra. Men 1940 klarade organisationen inte själv av att genomföra själv. Därför klev istället Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet (CFF) in och drog lasset för att få igång och driva tidningen. Varför blev det så här?

#35 – 4S3V, dags att lämna eldställningen

4V3S är kanske inte en minnesregel du minns, men har du varit skyttesoldat det senaste halvseklet har du säkerligen övat proceduren den avser. Den skall inte förväxlas med en snarlik minnesregel för sjukvård, utan detta avser åtgärder på kommando ”Förflyttning!”. Är du gammal infanterist och inte känner igen beteckningen, har du sannolikt istället övat den som ramsa. För alla som är osäkra klarar Petri-bloggen ut begreppen för detta kära barn med många namn, och ger tips kring användningen.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: