Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#51 – L-HÖK, guide för överdängare

L-HÖK handlar om stridens grunder och är en minnesregel som hjälp chefen att lägga ut en plan som skapar förutsättningar för att gå förberedd in i striden. Akronymen handlar om att skapa förutsättningar som är gynnsamma för en stridsuppgift, men kan i viss mån också fungera som rättesnöre under själva genomförandet, för att undvika att hamna i ogynnsamma situationer.

#50 – Recension App: Rustad Soldat

Känner du dig rustad för uppgiften som soldat? Mobilappen ”Rustad Soldat” är i alla fall det och kan hjälpa dig att bli bättre rustad för livat som soldat. Appen var ursprungligen avsedd att hjälpa militär personal att öva på grader och minnesregler, och har fått uppdateringar som gör den användbar för även mer erfaren personal och även chefer på lägre nivå inom markstridsförband. Genom sina funktioner kan de hjälpa användaren att fräscha upp kunskaper eller fungera som uppslagsverk i planeringsarbete och erbjuder exempelvis en mall för 5-punktsorder och skjutavstånd för olika vapensystem i mobilen.

#49 – OSK, när grannen vill ha bly i luften

Minnesregeln OSK är ett ofta förbisett stöd för markstridschefen, trots att den funnits fastställs i över 20 år. Tillhör du dom som praktiserar den, eller försöker du uppfinna hjulet igen när du skall ge understöd till enheten bredvid i striden? Petri-bloggen rotar fram OSK ur byrålådan och sätter en enkel och bra regel i strålkastarljuset. Läs, förstå och öva, så blir du en bättre kollega i striden när dina vänner behöver snabb hjälp med nedhållande eld.

#48 – Omvärldsläge 2022 jan-jun: invasion, oförmåga, enighet och NATO-ansökan

Säkerhetsmässigt har första halvan av 2022 bjudit på två stora överraskningar och en förväntad stor händelse. Invasionen av Ukraina var väntad för den som följt utvecklingen sedan maj 2021 – även om omfattningen och utvecklingen inte var den förväntade. De stora överraskningarna var Rysslands dåliga prestation i kriget i Ukraina och Sveriges totalvändning i frågan om NATO-medlemskap. I slutänden har våren försatt världen i en helt ny säkerhetssituation.

#47 – OBO & OBK, när storleken har betydelse

Ibland har storleken betydelse. I vissa fall krävs en längre och mer omfattande som bottnar på djupet, andra gånger en lagom stor i ett behändigt format som kan köras i raskt tempo utan att vara lika fyllig, men ibland duger en kort som med kraft kan trycka till direkt där det behövs för att snabbt lösa ut situationen. Petri-bloggen tittar närmare på order och kommandon när vi förklarar OBO och OBK, och jämför dom med 5-punktsordern.

#46 – Den därtill mest lämpade

Uttrycket ”den därtill mest lämpade” är en kort och enkel beskrivning samtidigt som det är diffust, men med en stor praktisk innebörd. Skulle den alltid följas, skulle det ha en stor effekt på Hemvärnets utveckling och förmåga. Att göra avsteg från det kan få förödande konsekvenser som är svåra att reparera.

#45 – SERB & HERB två vänner vid sammanstöt

När skiten träffar fläkten och kulorna viner från en motståndare som är på förhand, då behövs det vänner man kan lita på. Det är då SERB och HERB bra att ha som stöd för att öka chanserna till överlevnad under de första kritiska sekunderarna. Man behöver snabbt minska fiendens verkan, återta initiativet, och komma från platsen, det är dags att aktivera instinkter och muskelminne för snabb få till eld och rörelse genom ”Rök bakåt!”. Låt SERB och HERB stötta dig i detta kritiska ögonblick.

#44 – Omvärldsanalys 2021 juli-december

Det andra halvåret under 2021 visar att vårens trender fortsätter. Kina och Ryssland fortsätter med aggressivt beteende och fortsätter samarbeta mot demokratiska västländer, samtidigt som dom båda hotar sina grannländer. USA:s anseende är skadat efter urdragningen från Afghanistan och flyttar allt mer av sitt fokus från Europa till Asien. Upprustningen i Europa fortsätter med ökade mantal i krigsmakterna och stora inköp av ny militär utrustning, i tydlig kontrast har dock Ryssland svårt att hänga med i upprustningen, då dom inte klarar att ersätta äldre materiel med samma antal av nyare materiel. Ryssland har under hösten genomfört en storövning med 200 000 soldater, och fortsätter driva ett aktivt hybridkrig som under hösten inkluderat flyktingar och energileveranser. Sverige fortsätter ingå försvarssamarbeten, skapa nya regementen/flottiljer, men får kritik för den långsamma återuppbyggnaden och att Marinen är eftersatt i upprustningen. Inom det tekniska området fortsätter drönarutvecklingen globalt samtidigt som både Kina och Ryssland jobbar med överljudsmissiler för kärnvapen.

#43 – 5S som håller dig dold

5S kan utgöra många olika akronymer, här beskrivs en mindre känd minnesregel för hur enskild soldat skyddar sig mot upptäckt. Minnesregeln beaktar faktorer som kan röja egen verksamhet för motståndaren, och hur man skall undvika dom.

#42 – Att dö i tjänsten – vem minns Moberg, Hammer, Pettersson och Andersson?

Att vara hemvärnssoldat har aldrig varit ofarligt. Redan inom några månader från bildandet av organisationen dog den första personen i tjänsten, och så sent som i mars 2019 fick ytterligare en ur hemvärnsleden sätta livet till. Att öva för krig medför risker, eller för att uttrycka det i klartext: att öva militär konflikt är att öva på extrema våldsutövning, vilket medför risker för skador och ibland död även när man övar. Innan Hemvärnet hade hunnit bli ens ett år gammalt, hade minst fem personer satt livet till – men vem bryr sig om det idag och vad blir konsekvenserna av att vi glömmer? Vet vi ens vem som var den förste att sätta livet till i tjänsten inom Hemvärnet och hur kan vi hedra deras minne?

%d bloggare gillar detta: