Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Under pågående Corona-pandemi fortsätter upprustningen i världen och det militärs fokuset på Nordkalotten fortsätter öka, precis som cyberattacker och desinformation. Globalt fortsätter Kina sin militära expansion, USA drar sig ur säkerhetssamarbetet Open Skies och Ryssland uppgraderar sin föråldrade flotta.

Eftersom många inom Hemvärnet saknar löpande underrättelser om säkerhetsläget, kommer här en summering av händelser det senaste halvåret helt baserad på öppna källor.

Sammanfattning:

Våren 2020 har påverkats av den pågående Corona-pandemin, genom att militära övningar ställs in och pandemin har inkluderats i det pågående informationskriget för att destabilisera andra länder. Under krisen passar även totalitära regimer på att genomföra reformer när världens fokus är på pandemin, och några länder använder stödprogram för nationell industri till att rusta landets försvar.

Runt om i världen fortsätter upprustningen med ökad närvaro, fler stridsfordon och nya vapen. Något som omfattar svensk försvarsindustri åt både Sverige och utländska köpare.

Ett av de områden som får ökat fokus är marina enheter, där Ryssland ökar sin förmåga att påverka NATO ute i Atlanten och därmed hota amerikanska truppförstärkningar till Europa, men även förstärker sina flottenheter i Svarta Havet och Östersjön, samtidigt som Kina fortsätter vägen mot en global aktör. USA ser samtidigt över sin förmåga att genomföra stora truppförflyttningar över Atlanten och NATO:s närvaro på Island fortsätter öka. Både Ryssland och USA ökar också sina flygningar utanför andra länders kuster, ett beteende som efter Kalla Kriget upphörde under flera decennier, men nu blivit vardag igen.

Bild 1 – Amerikanska bombflygplan av modell B-1 eskorteras av norska stridsflygplan av modell F-35 över Nordatlanten, utanför Norges kust. En del av den ökade spänningen mellan Ryssland och NATO. Foto: Jan Terje Hellemsbakken / Forsvaret (norska).

Den militära närvaron på Nordkalotten fortsätter att öka, både från Ryssland och NATO. Arktisk förmåga blir allt mer aktuell. Gränsen mellan Norge och Ryssland, samt Svalbard, fortsätter att vara intressanta platser och Ryssland fortsätter anklaga Norge för provokationer.

I Ryssland säkrar president Putin sin framtid vid makten, men det är inte utan protester och samtidigt går rysk ekonomi på knä på grund av minskad oljekonsumtion till följd av Corona-pandemin. Ryssland fortsätter att utveckla modern teknik, men antalen blir färre med modernare materiel, men uppenbart fortsätter nyutvecklingen och bland annat drönare ges ökad betydelse.

Kina tar allt större roll på den globala arenan, både genom cyberförmåga och desinformation, men också genom att bygga global militär förmåga – man fortsätter därmed en mångårig trend mot att bli en stormakt att räkna med globalt. Med flera gränstvister är detta ett ökat hot för konflikt som uppstår genom incidenter.

USA har under våren höjt tonläget mot Iran och annonserat sin avsikt att dra sig ur säkerhetssamarbetet Open Skies, som under flera decennier bidragit till minskad spänning mellan NATO och Ryssland. Motivet är att Ryssland bryter om avtalet, men flera NATO-medlemmar protesterar mot beslutet eftersom det kan göra att Ryssland i högre grad försvårar för andra länder. Samtidigt planeras att flytta amerikansk trupp från Tyskland till Polen som en motreaktion på ryskt agerande.

För svensk del stärks samarbetet med Finland, och målet är att regeringen skall kunna fatta beslut om stöd till Finland när deras nationella integritet kränks. Flera uppgifter under våren tyder på att underrättelseinhämtningen mot Sverige fortsätter och ökar i omfattning, samtidigt har svensk krisberedskap hamnat i fokus med anledning av Corona-pandemin och det politiska samarbetet kring finansiering av försvaret haltar.

Läs om säkerhetsläget andra halvan av 2019 i blogg nr 2.
Källreferenser:

1:a januari
 – Semper Miles skriver om att Danmark tar över ledarskapet för Ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.
Citat:
Nordefco-samarbetet har pågått sedan 2009 och omfattar Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Syftet är att skapa och upprätthålla ”en nära säkerhets- och försvarspolitisk dialog och stärka samarbetet på försvarsområdet i fredstid, kriser och i händelser av konflikt.” Här ryms även fördjupad samverkan med Estland, Lettland och Litauen. Ytterst ansvariga för verksamheten är de nordiska försvarsministrarna.
https://sempermiles.se/civil-samhallsberedskap/efter-sverige-tar-danmark-over-for-ett-ar/

6:e januari – Bloggen Jägarchefen skriver om säkerhetsläget i vårt närområde.
Citat:
Det får ses som sannolikt att säkerhetsutvecklingen under 2020 intill 2022 fortsatt kommer vara i en negativ riktning.
https://jagarchefen.blogspot.com/2020/01/trender-och-utvecklingar-2020.html

8:e januari – Semper Miles skriver om Finlands upphandling av nya flygplan, där svenska JAS 39 Gripen är en kandidat.
Citat:
Den aktuella provflygningsfasen kommer att pågå över stora ytor i västra Finland under januari och februari. Tillkommer gör en del synnerligen kritiska moment utomlands, långt ifrån nyfikna blickar som kan tänkas följa verksamheten.
https://sempermiles.se/forsvarspolitik/finland-inleder-provflygning-med-gripen-och-fyra-andra-kandidater/

8:e januari – Bloggen Semper Miles skriver om tester med pansarvärnsrobot på stridsfordon 90, nu blir så klart frågan om svenska Försvarsmakten kommer köpa in konceptet som uppgradering eller om det bara hamnar på exportmarknaden.
Citat:
BAE Systems meddelade i ett pressmeddelande igår att man genomfört en serie tester där man avfyrat det pansarbrytande robotsystemet Spike LR ATGM (Long Range Anti-Tank Guided Missile), integrerat med stridsfordonet CV90. Testerna ska ha genomförts redan i december men inte gjorts allmänt känt förrän nu.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/lyckade-hemliga-test-med-pv-robot-for-cv90/

16:e januari – Bloggen Semper Miles skriver om att Norge utvecklar en egen granatkastarvagn på CV90-plattformen.
Citat:
[…] På CV90 BK, Bombekastervogn, har man dock valt att parkera ett enkelpipigt 8-centimeters ‘Mortar Weapon System MWS 81’ från Rheinmetall Defence i en uppåt helt öppningsbar bakdel. Vidare är den norska Bombekastervognen tornlös men beväpnad med en fjärrstyrd 12,7 mm Protector Nordic vapenstation. Besättningen består av fyra personer: förare, vagnchef, skytt vapenstation och en skytt GRK som arbetar mer eller mindre i det fria.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/granatkastarlosningar-med-ledande-cv90-i-sverige-och-norge/

20:e januari – Bloggen Semper Miles skriver om att Kroatien behöver uppgradera sin flygplansflotta, och att svenska JAS 39 Gripen E/F kan vara en kandidat.
Citat:
Nu undersöker kroaterna möjligheterna för nya (eller begagnade) stridsflygplan på nytt och tar in anbud från flera länder, däribland Sverige. Beslut för köp planeras till sensommaren 2020.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/det-kan-bli-svenska-plan-efter-stoppet-for-begagnade-f-16/

26:e januari – Sveriges Radio har ett inslag om att om att värnplikten förlängs från 4 till 6 månader, och för gruppchefer till 10 månader. Ett steg för att rusta upp försvaret, men en faktor som för Hemvärnet innebär bättre utbildade soldater (eftersom en del kommer via värnpliktssystemet), men också en risk att färre vill genomföra värnplikten.
Citat:
Från januari nästa år, 2021, förlängs den militära grundutbildningen för dem som gör värnplikt – från fyra till sex månader. Något som Daniel Banck, chef för Dalregementsgruppen, tycker är bra.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7389386

28:e januari – Bloggen Semper Miles skriver om upprustningen i vår omvärld.
Citat:
Tittar vi på Polen har man skridit till handling och det ordentligt. Där pågår sedan en tid planen för att på alla håll och kanter modernisera och effektivisera sitt försvar. […] Till år 2035 beräknas det få kosta motsvarande dryga biljonen svenska kronor!
https://sempermiles.se/forsvarspolitik/lage-att-inspireras-av-investeringarna-i-modernare-och-starkare-forsvar/

31:a januari – The Barents Observer skriver att ryska gränstrupperna (går under FSB) får isbrytande patrullfartyg.
Citat:
The Russian Border Guard Service, a department under the FSB, is strengthening its presence in the ice-covered waters of the Arctic. Construction of a first icebreaking patrol vessel of Project 23550 was launched in April 2017 and a second in November 2019.
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2020/01/fsb-gets-more-icebreaking-vessels-arctic-patrol

4:e februari – Bloggen Semper Miles överskeppningen av amerikanska förband inför övningen Defender Europe.
Citat:
[…] Inledningsvis ska man så snabbt och smidigt som möjligt förflytta en divisions storlek, ca 20 000 soldater plus 20 000 fordon, materiel o dyl över Atlanten till sex mottagarländer för att på flera håll förstärka sina allierade (och de ca 9 000 amerikaner som är stationerade i Europa). […]
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/amerikansk-konvojtrafik-over-atlanten-med-trupper-och-materiel-for-att-forstarka-europa

5:e februari – Australienbloggen skriver om att det finns krafter i Australien som förespråkar svenska korvetter till australienska flottan. Ett tecken på oro för ökad kinesisk inverkan, men också en signal om att svenska korvetter håller sig internationellt.
Citat:
När de geostrategiska och säkerhetspolitiska utmaningarna kring Kinas växande marina förmågor blir allt större, bör Australien blicka mot Sverige och svenska försvarskoncernen Saab för att införa korvetten som ny fartygssort till Royal Australian Navy.
https://www.australienbloggen.com/2020/02/05/australisk-tankesmedja-aus-bor-kopa-next-gen-visby-korvetter

6:e februari – The Barents Observer skriver om rysk övning utanför Norges kust.
Citat:
It was the large landing ship “Kondopoga” and destroyer “Vice-Admiral Kulakov” that on the 6th of February engaged in extensive training in the southern part of the Norwegian Sea.
The ships that are on their way back to their home base in Severomorsk, Kola Peninsula, after several weeks of sailing, fired both heavy artillery and cruise missile system Kinzhal, the Northern Fleet informs.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/02/russian-vessels-shot-cruise-missiles-norwegian-sea

7:e februari – Expressen skriver om förslaget att ge Regeringen makt att stötta Finland militärt vid en kris.
Citat:
Sedan 2014 har Sverige och Finland ett fördjupat militärt samarbete och i sommar fördjupas det ännu mer. Från och med då kan regeringen ta beslut om att stödja Finland militärt vid exempelvis kränkningar av finländskt territorium utan att fråga riksdagen. Något som Peter Hultqvist menar höjer tröskeln mot eventuella konflikter. 
– Det är en bra signal till omvärlden att vi samarbetar på allvar och på riktigt, säger Peter Hultqvist till kanalen.

https://www.expressen.se/nyheter/sverige-och-finland-ska-stodja-varandra-militart-/

9:e februari – Bloggen Jägarchefen skriver om att både svenska och norska uppgifter anger att Ryssland genomför krigsförberedelser inom det egna landet.
Citat:
Vad som kanske är mest intressant avseende det som skrivs i kontexten krigsförberedelser i den norska säkerhetspolisens hotbedömning för 2020, är att främmande makt/-ers s.k. ”specialtjänster” skall genomföra utplacering av rekognoserings- och sabotageutrustning under vatten och på land.
http://jagarchefen.blogspot.com/2020/02/nagot-om-krigsforberedelser.html

9:e februari – Bloggen Semper Miles skriver om upprustning i Danmark.
Citat:
Totalt rör det sig om 44 stycken Leopard 2 som moderniseras för att bl a uppnå ännu bättre skydd, rörlighet, eldkraft samt ledningssystem och enligt tidigare uppgift ser Danmark fram emot att ha samtliga levererade till 2022. Samtidigt har man passat på att beställa sju nya kompletta brobandvagnssystem baserade på Leopard 2 (som motsvarar vår Brobandvagn 120).
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/leopard-2a7orna-har-borjat-rulla-in-hos-de-danska-pansarforbanden

11:e februari – Bloggen Jägarchefen Twittrar om ryska och kinesiska flottrörelser.
Citat:
Vad som kanske är mest intressant på denna karta ur ett svenskt hänseende är den ryska maritima aktiviteten. Då ur ett närområdes perspektiv. Vilket tydligt utvisar verksamhet i Östersjön. Men väljer man att zooma in på denna bild, utvisas något intressant.
https://twitter.com/Jagarchefen/status/1227294286624022529

12:e februari – Försvarsmakten berättar att man kommer öva med ett inlånat Patriot-luftvärnsbatteri.
Citat:
För första gången kommer ett tiotal svenska officerare tillsammans med amerikanska kollegor att bemanna det amerikanska Patriot-batteriet som deltar i övningen. Den blandade svensk-amerikanska bemanningen i förbandet är ett led i införandet av det toppmoderna Patriot-systemet i det svenska luftvärnet.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/02/patriot-debuterar-under-aurora-20

12:e februari – Bloggen Semper Miles skriver om att Norge uppgraderar sina finkalibriga vapen och fasar ut H&K G3 (Ak4) mot moderna vapen.
Citat:
Idag använder Hemvärnet båda karbinerna men löpande under 2019-2022 ska de återstående trotjänarna ersättas med nytt och 11 000 HK 416 beställdes i november. Kostnaden för detta uppskattas ligga på motsvarande drygt 230 miljoner svenska kronor.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/hk-416-karbiner-till-hela-deras-hemvarn-och-nya-tunga-kulsprutor-ar-pa-vag

16:e februari – Bloggen Jägarchefen skriver om rysk informationsinhämtning.
Citat:
Vid den svenska säkerhetspolisens presentation av sin årsrapport för verksamhetsåret 2018 framförde de att Ryssland genomför signalspaning i Sverige.
https://jagarchefen.blogspot.com/2020/02/nagot-om-signalspaning.html

18:e februari – Bloggen Semper Miles skriver om att Ryssland öka tillverkningen av stridsvagnar.
Citat:
Vad gäller stridsvagnar har volymen 200 årligen ‘av olika sort’ nämnts. När det ska ta sin början och hur länge ‘årligen’ är tänkt att pågå är inte känt. Den stora frågan är väl ifall det verkligen är nödvändigt eller om det nu överhuvudtaget blir av förstås. Kapaciteten finns men inte är det ekonomiskt försvarbart.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/plan-for-fler-ryska-stridsvagnar-arligen

19:e februari – FOI släpper en rapport om rysk militär utveckling som beskriver att förmågan inte förväntas öka, utan att uppnådd nivå bedöms behållas.
Citat:
…Det närmaste decenniet kommer istället präglas av konsolidering av tidigare resultat, främst den uppnådda förmågan att initiera ett regionalt krig. Strategisk avskräckning kommer att förbli högprioriterat, i första hand med kärnvapenstyrkor. Framemot 2029 kommer en väsentlig ökning av Rysslands militära förmåga enbart kunna ske om den politiska ledningen tydligt prioriterar och tilldelar resurser för detta.
https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R–4752–SE

21:a februari – Norska Verdens Gang (VG) skriver om att Ryssland ökar pressen på Norge kring Svalbard, genom att hävda att Norge bryter mot Svalbardstraktatet.
Citat:
Russland mener at Norges håndtering av Svalbard fører til «begrensninger i russisk nærvær på Spitsbergen».
– Dessverre så har forslaget fra russisk side om å gjennomføre tosidige konsultasjoner for å diskutere problematiske spørsmål om russisk næringsmessig og vitenskapelig virksomhet på øygruppen ikke blitt møtt med forståelse, sier Zakharova.

https://www.vg.no/nyheter/i/g7GBnA/russland-mener-at-norge-bryter-svalbardtraktaten

21:a februari – The Barents Observer skriver om rysk spionmani.
Citat:
In his meeting with the FSB officers in early March 2019, Putin praised their revelation of as many as 129 staff workers in Russia and 465 foreign special service agents nagged in espionage. That was a significant increase from the previous year when the number was respectively 72 and 397 espionage cases. 
In 2016, the number of caught spies-staff workers totaled 53 and foreign agents – 386.
It is unclear how many espionage cases there were in Russia in 2019. Similarly unknown is the reason why Putin did not mention any figures in this year’s speech.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/02/how-many-spies-did-fsb-catch-2019#.Xk_P_URNRes.twitter

21:a februari – Brittiska Jane’s skriver om att ryska flottan kommer minska antalet oceangående fartyg. Detta innebär i praktiken att redan ålderstigna fartyg (vissa från 1970-talet) successivt kommer avvecklas och endast i fåtal fall ersättas med nyproduktion.
Citat:
The number of Russian large ocean-going warships is to decrease significantly by 2027. This development and the prospects for large naval vessel construction were discussed at the end of 2019, at a special meeting of the Naval High Command, local military media disclosed on 14 February.
https://www.janes.com/article/94464/russian-navy-ocean-going-warship-numbers-to-be-radically-reduced

23:e februari – Finska Hufvudstadsbladet har en artikel om det finska säkerhetsläget och det militära samarbetet med Sverige.
Citat:
För Finlands del har det försvarspolitiska samarbetet med Sverige ytterligare fördjupats sedan den föregående redogörelsen. Det är bara att fortsätta på den vägen. Samarbetets omfattning och djup har snart nått en punkt där en regelrätt allians känns naturlig och det slutliga steget odramatiskt. Då det multilaterala säkerhetsbygget knakar i fogarna blir det bilaterala med Sverige ännu viktigare.
https://www.hbl.fi/artikel/sveriges-betydelse-okar-for-finland

23:e februari – Dagens Industri (Di) skriver om hur ryska intressen skaffar sig inflytande över en svensk hamn, något som kan bli användbart vid en hybridoperation.
Citat:
I fredags avslöjade Di att det statligt ägda ryska energiföretaget Gazprom via mellanhänder håller på att få kontroll över Nynas och därmed en viktig del av Nynäshamns hamnar.
https://www.di.se/ledare/foretagen-behover-hjalp

24:e februari – Bloggen Semper Miles skriver om att Finland övar sitt lokalförsvar.
Citat:
Den finska Försvarsmakten genomför nu en omfattande serie av lokala övningar runt om i Finland under ledning av Arméns truppförband. Under två veckor omfattas alla landsdelar.
Syftet är att utveckla den lokala beredskapen, förmågan och samarbetet i och med hastigt uppkomna situationer.
Lokalförsvaret utgör en viktig del med uppgifter som ‘inrättande av trupper, övervakning av områden, skyddande av objekt, olika stridsuppgifter som bekämpning av specialtrupper, samarbete med övriga myndigheter och kommunledning’ med mera.

https://sempermiles.se/civil-samhallsberedskap/lokalforsvaret-i-ovningar-over-hela-finland/

24:e februari – Finska YLE skriver om att Finlands (och Sveriges) engagemang i NATO:s insatsenhet JEF, inte ger garantier att NATO undsätter Finland (eller Sverige) i händelse av en konflikt.
Citat:
Finland och Sverige gick med i snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF) för snart tre år sedan. Insatsstyrkan som leds av Storbritannien ska göra det militära samarbetet snabbare och smidigare i krissituationer.
Men om Finland blir anfallet av Ryssland så handlar det antagligen om en större konflikt och då sätter Nato helt enkelt in sina resurser där militäralliansen behöver dem mest.

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/02/24/estnisk-forsvarsexpert-nato-har-inga-planer-pa-att-forsvara-finland-om-ryssland

25:e februari – The Jamestown Foundation skriver om problem i det ryska järnvägsnätet. Något som inte framkommer i artikeln är att järnvägen behövs för att flytta större ryska förband, eftersom det vanliga vägnätet är för dåligt. Som exempel i sammanhanget tillkännagav Ryssland förra året sin intention upprätta flera nya geografiskt utspridda järnvägsbataljoner.
Citat:
The seriousness of this situation is reflected less in the frequent reports about train accidents—like the one this morning […] in Vladivostok, where a 20-car coal train derailed […]—than by the fact that, as a result of Russia’s failure to modernize its rail system, trains travel across the Trans-Siberian Railroad (TransSib) at rates too slow to make that route economically viable. […] ‘on certain parts of the TransSib in Siberia’ […], their speed does not even exceed 10 kilometers per hour […]
https://jamestown.org/program/russian-railway-system-in-trouble-threatening-china-trade-and-russian-economy

26:e februari – World Military & Defense har delat en video som jämför USA:s och Kinas militära styrka.
https://www.facebook.com/WMDefense/videos/189308235727958/

26:e februari – US Naval Institute skriver om att Kina enligt deras egna planer kan ha världens största flotta om 15 år.
Citat:
Chinese President Xi Xinping wants a ‘world class force.’ He wants the naval modernization associated with becoming world class ‘to be largely completed by 2035,’ just 15 years away. China has yet to publish its intended navy force structure objective, which remains a state secret. […]
https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/february/chinas-navy-will-be-worlds-largest-2035

26:e februari – Brittiska BBC skriver om att ryska bombplan flugit utanför Storbritanniens kust.
Citat:
RAF jets have been scrambled after reports of unidentified aircraft flying towards UK airspace.
The aircraft, thought to have been Russian bombers, were spotted off Shetland.
A spokesman for RAF Lossiemouth in Moray said two quick reaction alert Typhoon fighter aircraft had been launched in response to the incident.
The bombers were not intercepted as they remained outside of the area considered UK airspace.

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-51643125

26:e februari – Facebook-sidan I Fucking Love Maps visar en karta över Europa med länder där befolkningen anser sig ha anspråk på andra länders territorium (inte helt rättvisande eftersom det i våra grannländer finns åsikter om Skåne och Jämtland, och i Finland på Karelen). Vad kartan visar är att det finns grund för nationalister att odla åsikter om att åter landområden och därmed risk för konflikter.
https://www.facebook.com/IFLOVEMAPS/photos/a.725151950861889/2945397492170646/?type=3&theater

28:e februari – The Barents Observer skriver om att Ryssland genomfört övning intill norska gränsen där man använt drönare för att lokalisera mål för indirekt bekämpning.
Citat:
The UAVs were used during reconnaissance to discover the conditional enemy equipment at distances up to 10 kilometers. Target data was transmitted back to the shooters, the press service of the Northern Fleet reports.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/02/drones-used-identify-targets-borderland-combat-training

28:e februari – Bloggen Semper Miles skriver om NATO-övningen Cold Response i Norge, som också är en tydlig maktdemonstration mot Ryssland.
Citat:
Utöver de vanliga norska nationella vinterövningarna genomför man sedan 2006 vartannat år även den Norgeledda Cold Response där allierade- och partnerländer bjuds in att delta med ordentliga volymer.
2020 års upplaga går av stapeln vecka 10, 11 och 12 och det övas i samtliga element, omfattande uppemot 16 000 från tio nationer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/sverige-med-for-hogintensiv-strid-under-kravande-vinterforhallanden

28:e februari  – Bloggen Military Leak skriver att Ryssland grupperat sitt nyaste luftvärnssystem, S-350 Vityaz, i västra militärdistriktet. Systemet skjuter upp till 30 000 m höjd och på avstånd upp till 12 mil.
Citat:
The missile for the S-350E Vityaz 50R6 is the 9M96 which was originally designed for the S-400 system. This missile is intended for self-defence at a range of up to 15 km and features passive IR homing guidance. The 9M96 is a dual-role anti-missile and anti-aircraft missile. The S-350E Vityaz launcher missile canisters are mounted on the 8×8 truck chassis BAZ-6909. The S-350E Vityaz 50R6 missile system is mounted on a 8×8 truck chassis, under the technical name of 50P6.
https://militaryleak.com/2020/02/28/russian-aerospace-forces-received-the-latest-anti-aircraft-missile-system-s-350-vityaz

28:e februari – CNN skriver om att 33 turkiska soldater dött i Syrien till följd av en syrisk flygattack.
Citat:
Thirty-five soldiers were injured in the attack and have been evacuated to hospitals in Turkey, according to officials.
The attack comes days before a Turkish deadline on Syrian government troops to withdraw from areas recaptured in recent months from rebels in northwest Syria.

https://edition.cnn.com/2020/02/27/middleeast/turkish-soldiers-killed-syria/index.html

29:e februari – Reuters skriver om den eskalerande konflikten mellan Turkiet och Ryssland.
Citat:
Turkish President Tayyip Erdogan said on Saturday he had asked President Vladimir Putin for Russia to stand aside in Syria and let Turkey fight Syrian government forces alone, after 34 Turkish soldiers were killed this week.
But the Syrian government forces, backed by Russian air power, kept up air strikes in the northwestern province of Idlib, attacking the strategic city of Saraqeb which sits on an important road, the Syrian Observatory war monitor reported.

https://www.reuters.com/article/us-syria-security/turkeys-erdogan-asks-russia-to-step-aside-in-syria-idUSKBN20N0EU

29:e februari – The Moscow Times skriver om stora protester i Ryssland mot president Putin.
Citat:
The weeks leading up to this year’s event offered much for the opposition to be dissatisfied about. Among the most prominent affronts was what critics are calling a ‘constitutional coup.’
During his annual state-of-the-nation address in mid-January, President Vladimir Putin proposed a raft of constitutional amendments that critics said could allow him to stay in power beyond the end of his term in 2024. This week a lawmaker announced that Putin had agreed to a nationwide vote on the amendments on April 22.

https://www.themoscowtimes.com/2020/02/29/united-dissatisfaction-tens-of-thousands-across-russia-rally-for-slain-opposition-leader-a69461

29:e februari – The Barents Observer skriver om att ryska flygplan två gånger under den gångna veckan flugit längre söderut än normalt.
Citat:
The planes came out over the Barents Sea north of the Kola Peninsula, continued to west of the North Cape before heading south deep into the so-called GIUK gap (Greenland-Iceland-UK), the area in the northern Atlantic that forms a naval choke point. Breaking through the GIUK gap in a potential conflict would be important for the Russian navy when establishing the Bastion Defense concept, protecting the ballistic missile submarines patrolling in the Barents Sea and Arctic Ocean.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/02/russian-anti-sub-aircraft-combat-training-further-south-normal-over-norwegian-sea

2:a mars – Bloggen Semper Miles skriver om ett militärt samarbete mellan Storbritannien och Belarus (Vitryssland) – ett tydligt tecken på förändrade relationer med högt politiskt värde.
Citat:
[…] Ett 30-tal soldater ur 42nd Commando är sedan några dagar på plats för att integrerat med enheter ur den belarusiska armén öva och dela erfarenheter.
Under hösten 2019 deltog Belarus med ett 20-tal soldater i övningen Urban Ranger i Wales. […]

https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/militart-utbyte-mellan-storbritannien-och-belarus

2:a mars – The Barents Observer skriver om NATO-övningen Cold Respons i Norge. En övning som också fungerar som en styrkemarkering från NATO mot Ryssland.
Citat:
Temperatures were dropping to below minus 20 degrees celsius in parts of northern Norway as up to 16,000 troops from ten countries on 2nd March started the Cold Response 2020.
It is Norway’s biggest allied exercise and the country’s Armed Forces have been preparing intensively for months.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/freezing-cold-16000-nato-soldiers-kickstart-arctic-war-game

3:e mars – UK Defence Journal skriver om att Norge inom ramen för NATO:s samarbete tillfälligt stationerat F-35 flygplan på Island.
Citat:
For the next two weeks the Norwegian F-35 detachment will be working with their Icelandic hosts to accomplish the mission of providing Airborne Surveillance and Interception Capabilities to ensure Iceland’s Peacetime Preparedness Needs. Overseen by Allied Air Command, This is one example of how NATO ensures collective defence of the Allies in the Air domain.
https://ukdefencejournal.org.uk/what-are-norwegian-f-35s-doing-in-iceland/

3:e mars – BAE Systems skriver om att USA stärker upp sina lager med pansarbekämpande artillerigranaten BONUS, som inte är något man behöver i sitt pågående krig i Afghanistan, utan uppenbart anser sig behöva för andra syften.
Citat:
Work under this contract begins immediately with deliveries expected to start in 2021. Finland, France, Norway, Sweden and the United States are among the countries with BONUS in their arsenal.
https://www.baesystems.com/en/article/u-s–army-purchases-additional-155mm-bonus-munitions

5:e mars – Barents Observer skriver om att en rysk bombförsedd drönare kraschat nära norska gränsen och skadar ryska soldater när den exploderar.
Citat:
Five contract soldiers got minor injuries in the incident, military representatives confirm to TASS. The drone carried an “imitative explosive” when it crashed. It happened on the 4th March during regular training activities, the news agency reports.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/weapon-drone-crashes-explodes-near-russian-special-operations-base

6:e mars – Barents Observer skriver de ryska planerna på att exploatera den arktiska regionen.
Citat:
On the same day that Putin signed the Arctic document, the country’s State Duma approved new legislation on tax releases for investors in the region. Also this law is authored by the Ministry of the Far East and Arctic.
Moscow wants a massive development of oil, natural gas and other natural resources in the Arctic, and the new laws are to make it all happen.

https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2020/03/putin-signs-arctic-master-plan

6:e mars – Barents Observer skriver om anklagelser att Ryssland åter använder avlägsna militärbaser som straff för politisk opposition
Citat:
In Soviet times, it was not uncommon that “disloyal” young men were sent to the remote archipelago to serve in local military-construction brigades.
The far northern archipelago is today again a strategically key area in the Russian Arctic. Military capacities on site are bolstered with new hardware including the S-400 air defense system. The remote archipelago is also believed to be used for advanced new weapons testing.
https://thebarentsobserver.com/en/2020/03/militarized-arctic-archipelago-novaya-zemlya-serves-trapped-conscript-aleksey-navalnys-anti

7:e mars – Finska YLE skriver om att man i Finland diskuterar könsneutral värnplikt.
Citat:
De flesta av partierna vill ha uppbåd för både kvinnor och för män, visar Yle Uutisets kartläggning.
I framtiden kan finländska ungdomar stå inför en värnplikt som också gäller kvinnor och där alla förpliktas utföra medborgartjänst. Dessutom kan kasernens dörrar öppnas också för sådana män som armén inte accepterar i dag.

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/07/varnplikten-kan-sta-infor-en-stor-forandring-partierna-oppnar-for-uppbad-for-alla

8:e mars – Bloggen Semper Miles skriver om Corona / Covid-19 vid norsk förläggning i övningsområdet för NATO-övningen Cold Response och att Finland drar sig ur övningen.
Citat:
Först ett, sedan två, bekräftade fall av Coronasmittade har rapporterats på den norska garnisonen i Skjold som huserar 2.armébataljonen och ingenjörsbataljonen i Troms fylke i norra Norge. […]
https://sempermiles.se/civil-samhallsberedskap/foljer-sverige-finland-agerande-efter-coronafall-pa-norsk-forsvarsanlaggning

8:e mars – Barents Observer skriver om att norska F-35 stationerats för första gången gjort insatser mot ryskt flyg.
Citat:
For the second week in a row, Russian maritime reconnaissance and anti-submarine warfare (ASW) aircraft are flying much further south into the so-called GIUK gap (Greenland-Iceland-UK) than normal. GIUK is the area in the northern Atlantic that forms a naval choke point, important for the Russian navy in case of a conflict.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/norways-new-f-35-scrambled-first-time-meet-russian-anti-sub-aircraft

9:e mars – Försvarsmakten berättar om att Sverige och Finland kommer leda varandras fartyg i ett försök att lära av varandra och förbättra samarbetet inom marina förband.
Citat:
Rent praktiskt kommer det att gå till så att de två fartygen får sina uppdrag från det andra landets marina ledning, berättar Anders Åkermark, svenska marinens operationsavdelning. Och allt det här gör vi inom ramen för FISE, alltså det finsk-svenska samarbetet, som vi har i uppdrag att utveckla.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/03/finska-marinen-tar-over-svenskt-fartyg-i-ostersjon

10:e mars – Barents Observer skriver om att Putin förbereder sig att sitta kvar vid makten i 16 år till.
Citat:
In a whirlwind series of events on Tuesday, Russia’s lower house of parliament laid the groundwork for President Vladimir Putin, who first took office in 2000, to remain in the Kremlin until 2036.
The move came as part of sweeping constitutional changes that Putin first announced in January and many saw as a ploy by the Russian leader to retain power beyond 2024, when his second consecutive presidential term will come to an end.

https://thebarentsobserver.com/en/life-and-public/2020/03/president-life-putin-opens-door-extending-rule-until-2036

10:e mars – Barents Observer skriver om nya tillskott i ryska flottan.
Citat:
The Russian Navy’s two newest ships this week showed off capabilities in the Barents Sea. Oil tanker ‘Akademik Pashin’ and ‘Admiral Kasatonov’ set out from the Kola Peninsula for joint training in harsh weather.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/two-brand-new-naval-vessels-training-arctic-waters

10:e mars – Barents Observer skriver om de ökade ryska flygningarna över Nordatlanten.
Citat:
The maritime reconnaissance and anti-submarine warfare (ASW) aircraft from Russia’s Northern Fleet were flying much further south into the so-called GIUK gap (Greenland-Iceland-UK) than normal. GIUK is the area in the northern Atlantic that forms a naval choke point, important for the Russian navy in case of a conflict.
At least three such flights have been conducted by the Russian Tu-142 planes over the last two weeks. On February 26th and 27th, and now on March 7th.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/video-norways-new-f-35-filmed-russian-anti-submarine-plane

10:e mars – Barents Observer skriver om rysk övning nära norska gränsen med anledning av NATO-övningen Cold Response.
Citat:
The training takes place on the shooting ranges in the Pechenga area, only few kilometers from the border to Norway. It is the 200rd motorized infantry brigade that constitutes the centerpiece in the training.
The troops are based in Pechenga area. Nearby is located the 61st Naval infantry brigade in Sputnik and the 80th Independent Motorized Rifle Brigade in Alakurtti.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/big-bang-arctic-brigade-near-border

12:e mars – Barents Observer skriver om att ryska flygplan testar gränserna med rekordlång flygning från Kola-halvön till Biscayabukten, den längsta flygningen av denna typ på 30 år. 
Citat:
Flying west of Ireland, the Russian planes continued south to the Bay of Biscay where the French air force scrambled jets.
The previous flights by the Northern Fleet’s sub hunters, on February 26t and 27th, plus one flight on March 7th, were also flying further south than normal, as reported by the Barents Observer. The flight this week, though, went record far south before the planes turned north again towards the Barents Sea and the Kola Peninsula.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/russian-submarine-hunters-record-long-mission-north-atlantic

13:e mars – Barents Observer skriver mer om den ryska flygningen till Biscayabukten.
Citat:
Over the Bay of Biscay, the planes turned around and continued north to Russia again on what the Defense Ministry in Moscow says was a flight that lasted for 15 hours. The planes got mid-air tanking north of Finnmark over the Norwegian sector of the Barents Sea.
A third Tu-160 were also on the wings, but stayed circling over the Norwegian Sea west of Bodø air base, according to a military plane spotter who posted the flight routes on twitter.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/third-interception-russian-warplanes-week

16:e mars – Barents Observer skriver om att ryska inrikestrupper under ledning av president Putin kommer bevaka arktiska hamnar, vilket väcker frågan om varför man vill att militära förband bevakar civila hamnar.
Citat:
According to Zolotov, the National Guard will now increasingly start applying mobile protection systems for the remote northern ports.
The National Guard is a military force directly subjected to the Russian President. It was was established in 2016 as part of a major reshuffle of Russian law-enforcement authorities. 

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/national-guard-takes-over-protection-arctic-seaports

18:e mars – Finska Hufvudstadsbladet skriver om Finlands beredskapslager som ger bra stöd under Corona-krisen.
Citat:
Andra länder har varit ute efter Finlands sällsynt stora beredskapslager, avslöjade statsminister Sanna Marin (SDP) vid en presskonferens i tisdags. För att trygga tillgången till mediciner, klubbade regeringen därför med omedelbar verkan igenom en förordning som begränsar försäljning och export av läkemedel.
https://www.hbl.fi/artikel/finland-har-battre-beredskapslager-an-vara-nordiska-grannlander

18:e mars – Jane’s skriver om att övningen Defender Europe minskas till följd av Corona-utbrottet.
Citat:
A USAREUR spokesperson told Jane’s on 17 March that the 1st Cavalry Division and the 1st Armored Division’s 2nd Brigade had been ordered to halt movement and redeploy to their home bases.
https://www.janes.com/article/94924/covid-19-defender-europe-20-scaled-down

20:e mars – NATO skriver att Corona-utbrottet används i informationskrigföringen.
Citat:
”There is no limit on the creativity of hostile actors to exploit any given crisis. Threat actors attempt to gain the trust of victims using branding associated with familiar names, such as the U.S. Centre for Disease Control and Prevention (CDC), the World Health Organization (WHO) and FedEx., as well as country-specific health agencies. In these situations, users are usually directed to malicious sites or drawn to fake online information sources.”
https://shape.nato.int/news-archive/2020/cyber-crime-amidst-of-covid19-threat-countering-malicious-activities

21:a mars – Defence One skriver om att Ryssland har cyberkapacitet att slå ut ett mindre land.
Citat:
As the world hunkers down in coronavirus isolation and relies on the internet more than ever, a group of dissidents has revealed that Russia has new tools to shut down internet services by tapping internet-connected cameras and similar smart devices.
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/russia-has-new-tool-massive-internet-shutdown-attack-leaked-documents-claim/163983/

26:e mars – Expressen uppmärksammar de ökade ryska övningarna i Atlanten.
Citat:
Rysslands ubåtsaktivitet har ökat tio gånger i Nordatlanten. Men det är inte allt. Royal Navy kallades år 2010 ut bara en gång för att möta ryska krigsfartyg. I fjol var vi tvungna att göra det 33 gånger.
https://www.expressen.se/nyheter/larm-om-ryska-krigsskepp-i-nordsjon-

26:e mars – The Aviationist skriver om att Tyskland skaffar nya flygplan som skall klara att hantera kärnvapenbomber.
Citat:
However, before selecting what will replace the Tornado, Germany needs to satisfy an important requirement: the new aircraft has to be nuclear capable as the country is part of NATO’s nuclear sharing agreement. […] the MoD seems to have assessed with United States that the integration of the B-61 nuclear bomb will be faster on the American-made aircraft, while it would take from three to five years longer on the Eurofighter.
https://theaviationist.com/2020/03/26/germany-set-to-replace-tornado-jets-with-mixed-eurofighter-and-super-hornet-fleet

26:e mars – Sky News skriver om de ökade ryska övningarna i Atlanten.
Citat:
During the operations, three Steregushchiy-class corvettes, two Ropucha-class landing ships and two Admiral Grigorovich-class frigates were observed, as well as their supporting auxiliary ships and tugs.
https://news.sky.com/story/royal-navy-shadows-russian-warships-after-high-levels-of-activity-in-channel-and-north-sea-11963865

28:e mars – Barents Observer skriver om att Corona påverkar även ryska krigsmakten när en rysk atomubåt är satt i karantän, efter att en smittad civilist kommit ombord på fartyget.
Citat:
The civilian that had met with a man infected with the coronavirus was on board “Orel” in a “business matter”, Murmansk-based news-online B-port reports.
Also, the crew of a nearby submarine and the personnel on a floating workshop are placed in quarantine.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/03/nuclear-submarine-crew-coronavirus-quarantine

30:e mars – FriVärld skriver om Putins Ryssland och hur interna problem kan öka riskerna för omvärlden.
Citat:
Ryssland har potentiellt många vänner, men Putin har få. Man kan finna hans vänner bland andra despoter som i honom ser en ledare eller föredöme, men mer än så är det inte. En fortsatt ekonomisk nedgång i Ryssland kommer att fortsätta underminera hans makt och han kommer att känna av det allt mer. Risken för att det leder till ökad repression, växande aggressivitet och hotfullhet mot omvärlden är betydande.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/och-nu-vantar-20-ar-till-med-putin-som-president

1:a april – Sveriges Television (SVT) skriver om att ett amerikanskt hangarfartyg har problem med Corona-smitta.
Citat:
Jättefartyget Theodore Roosevelt ligger för ankar vid det amerikanska territoriet Guam i Stilla havet. Ombord finns över 4 000 män och kvinnor. Exakt hur många som smittats av det nya coronaviruset har inte offentliggjorts, men enligt nyhetskanalen CNN rör det sig om minst 70.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kapten-pa-virussmittat-hangarfartyg-hjalp

10:e april – Military Leaks skriver om militära minidrönare som skjuts ut med granattillsats.
Citat:
Scientists from the U.S. Army Research Laboratory have designed a camera drone capable of being fired from a 40 mm grenade launcher, researchers say, on the heels of a patent filed last month. There are two variants of the Grenade Launched Unmanned Aerial System, or GLUAS, one is a is a small, paragliding system with folding blade propellers and Mylar paragliding wings to help it stay in the air, and the other is a helicopter-style that hovers on a gimbaling set of coaxial rotors.
https://militaryleak.com/2020/04/10/us-army-developing-camera-drones-fired-from-grenade-launcher

18:e april – Karlis Neretnieks skriver om vikten av den norska flottan.
Citat:
Som utomstående betraktare är det svårt att undvika intrycket att anskaffningen av F-35 systemet verkar ta huvuddelen av investeringsutrymmet fram till 2028. Framförallt tycks det drabba flottan, där det inte ske några nyanskaffningar i perioden. Inte heller tycks något långräckviddigt luftvärn finnas i planerna.
https://karlisn.blogspot.com/2020/04/norska-flottans-utveckling-en.html

19:e april – Bloggen Jägarchefen skriver om vad hotet av ryska ubåtar i Nordatlanten skulle innebära för NATO.
Citat:
Enligt den norska försvarspropositionen skall enbart en modern rysk ubåt kunna binda upp stora resurser på västlig sida om den agerar utanför lokala farvatten. Kommer ett antal ryska ubåtar ut i Nordatlanten utgör det ett strategiskt problem, enl. den norska försvarspropositionen, samt ett allvarligt hot gentemot den transatlantiska säkerheten och för amerikanska förstärkningsoperationer till Europa i händelse av en kris.
https://jagarchefen.blogspot.com/2020/04/ett-strategiskt-problem-i-nordatlanten.html

21:a april – Finska YLE skriver om ryska försök att smutskasta Finland för krigsfångehantering under andra världskriget, när ett gammalt krig används i dagens informationskrig.
Citat:
Rysslands undersökningskommitté misstänker att Finland gjorde sig skyldigt till folkmord under perioden 1941–1944 när finska militären ockuperade ryska Karelen och tusentals civila dog i fångläger.
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/21/ryssland-misstanker-finland-for-folkmord-under-fortsattningskriget

22:a april – Sveriges Television (SVT) Nyheter skriver om upptrappning i Persiska viken.
Citat:
USA:s president Donald Trump har beordrat flottan att beskjuta iranska fartyg som uppträder ‘provokativt’ i Persiska viken. Beskedet kommer sedan elva av revolutionsgardets fartyg för en vecka sedan närmat sig amerikanska örlogsfartyg i regionen ‘på ett farligt och provokativt’ sätt.
https://www.svt.se/nyheter/trump-beskjut-trakasserande-iranska-fartyg

25:e april – Ett YouTube-klipp visar ryska förband som övar på arktiska Franz Josef Land, en direkt följdfråga blir varför man övar detta, eftersom övningar skall bygga förmåga.
https://www.youtube.com/watch?v=Xm5YHPDfQTk
Franz Josef Land ligger här:
https://www.google.se/maps/@81.3978954,47.6099073,4.63z

26:e april – Barents Observer skriver om den ryska övningen på Franz Josef Land.
Citat:
The jump took place over Aleksandra Land, the westernmost island on the archipelago of Franz Josef Land. Here, at 80 degrees north, Russia’s Arctic forces have built its northernmost military complex with a new 2,500-meter-long runway, huge building infrastructure.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/04/paratroopers-jump-10000-meters-over-russian-arctic-base

3:e maj – Sveriges Television (SVT) Nyheter har en artikel om att svenska officerare som tjänstgjort som instruktörer i Ukraina utmålas som krigsbrottslingar.
Citat:
På en rysk sajt pekas tre svenska medborgare med koppling till Försvarsmakten ut med namn och passnummer för att ha utbildat barnamördare i konfliktområdet i Ukraina. Systematisk desinformation, menar försvarsminister Peter Hultqvist (S), som reagerar starkt på uppgifterna.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-forsvarsanstallda-uthangda-som-barnamordare-pa-rysksprakig-sajt

3:e maj – Bloggen Jägarchefen skriver om dold underrättelseinhämtning.
Citat:
Dock bör inte denna inhämtningsmetod enbart begränsas till upprättandet av ett s.k. hotbildsbibliotek. Utan metoden medger sannolikt att främmande makt/-ers underrättelsetjänst hade kunnat upprätta en normalbild avseende t.ex. vart olika typer av militära fartyg framryckt. Detta hade i sig även skapat möjligheten att ta fram operationsplaner, vilket eventuellt kunnat innefattat vart svenska örlogsfartyg hade kunnat påverkas i händelse av en väpnad konflikt med olika medel och metoder.
https://jagarchefen.blogspot.com/2020/05/nagot-om-dold-inhamtning.html

4:e maj – Claes Arvidsson skriver på Frivärld om hur de ekonomiska spänningarna ökar i Ryssland.
Citat:
Kort sagt, mätningarna visar att var åttonde till var tredje är fattiga. Rosstat har i en annan mätning redovisat att 26,5 procent av de tillfrågade ansåg att den materiella situationen var dålig eller mycket dålig. Det handlar om grupper som stora familjer, ensamstående föräldrar, om pensionärer och om personer som är arbetslösa eller har okvalificerade jobb. De regionala skillnaderna är stor.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/haller-putin-pa-att-tappa-greppet

4:e maj – The Telegraph skriver om att USA överväger att drar tillbaka underrättelseenheter från Storbritannien då landet beslutar att tillåta Huawei i mobiltelefonnätet.
Citat:
The White House has launched a major review looking at whether spy planes, intelligence officials and other US assets need to be pulled out of Britain after Downing Street agreed Huawei can help build its 5G network.
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/04/us-spy-planes-could-pulled-britain-white-house-conducts-major/

8:e maj – Global Times skriver om Kinas egenupplevda behov av kärnvapen.
Citat:
[…] It needs to have at least 100 Dongfeng-41 strategic missiles. We are a peace-loving nation and have committed to never being the first to use nuclear weapons, but we need a larger nuclear arsenal to curb US strategic ambitions and impulses toward China. […]
https://www.globaltimes.cn/content/1187766.shtml

9:e maj – Sveriges Television (SVT) Nyheter skriver om att Corona-kriser påverkar säkerhetsläget.
Citat:
Det har destabiliserat Europa framför allt. Därför att vi är 50-talet olika länder, flertalet är genuina demokratier. Men det öppnar sig därigenom nya möjligheter för de politiska makthavarna – till exempel i Moskva – att hela tiden känna efter. Var finns det en svaghet? Var kommer folket att vara missnöjt?
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsberedningens-ordforande-corona-har-destabilisterat-europa-framfor-allt

11:e maj – Sveriges Radio (SR) har en artikel om att iranskt fartyg vådabesköt ett annat i Persiska viken.
Citat:
19 personer har dödats och 15 skadats då ett iranskt militärfartyg avfyrade en robot som av misstag träffade ett annat iranskt fartyg under en övning i Omanbukten, uppger Irans militär i ett uttalande.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7470462

11:e maj – Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) har en artikel om Kinas propagandakrig kring Corona som en del i deras kamp om inflytande.
Citat:
En anonym tjänsteman vid Kinas ambassad i Paris hävdade i april att vårdare på franska äldreboenden hade lämnat arbetet över natten och ‘låtit de gamla dö av hunger och sjukdom’ vilket ledde till att den kinesiske ambassadören kallades upp till den franske utrikesministern.
https://kkrva.se/kina-och-covid-19/?fbclid=IwAR1fSNA_llEmQCNyEr1QxA-93ZdTe765Qx7ecb8DOiS5OJPJO0D-S1zjprk

11:e maj – Kungliga Örlogsmannasällskapet delar en video om sjöförsvaret ”Samtal om sjöförsvaret 2020” [1:26 timme]
https://www.youtube.com/watch?v=UQmlD36LdHE

11:e maj – Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) släpper en rapport om NATO:s ökade och förändrade övningsverksamhet.
Citat:
Den här ökningen visar att ett stort kliv har tagits för att öka den samlade förmågan med målet att samarbeta mer effektivt, säger Albin Aronsson, biträdande forskare på avdelningen för försvarsanalys på FOI och en av författarna till rapporten.
https://www.mynewsdesk.com/se/foi_-_totalforsvarets_forskningsinstitut/news/allt-fler-och-stoerre-militaera-oevningar-inom-nato-402066
Ladda ned rapporten:
https://www.mynewsdesk.com/se/foi_-_totalforsvarets_forskningsinstitut/news/allt-fler-och-stoerre-militaera-oevningar-inom-nato-402066.pdf

11:e maj – The Drive har en artikel om hur militära förband syns genom sina mobiltelefoner.
Citat:
‘Concealment will help you stay alive a little longer in the close fight,’ he wrote along with sharing the image. ‘What does your EW [electronic warfare] footprint look like is the larger question. If I can see you like this, it doesn’t matter how much camo you have.’
https://www.thedrive.com/the-war-zone/33401/this-is-what-ground-forces-look-like-to-an-electronic-warfare-system-and-why-its-a-big-deal

12:e maj – Defence News har en artikel av försvarsminister Peter Hultqvist om det svenska försvaret och den arktiska regionen.
Citat:
As for the Swedish upcoming defense bill for 2021-2025, we are looking to increase our Arctic capabilities. For example, a new Ranger regiment will open in Arvidsjaur. We also need to build a stronger and larger Army, focusing on brigade capability, endurance and better operational balance between support and combat units.
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/11/sweden-adjusts-to-rising-tensions-in-the-high-north

13:e maj – The Jamestown Foundation skriver om att Ryssland baserat flygplansburna kärnvapenmissiler i Sibirien för att kunna använda mot flera olika länder i regionen.
Citat:
The Kh-47M2 Kinzhal is a nuclear-capable air-launched ballistic missile (ALBM) with a claimed range in excess of 2,000 kilometers, achieving Mach 10, with the ability to perform evasive maneuvers at every stage of its flight. It can also be armed with a conventional high explosive fragmentation warhead. By introducing the Kinzhal to the VKS regiment in Kansk, it offers the capability to cover potential threats in all strategic directions across the Russian Federation. […]
https://jamestown.org/program/russias-aerospace-forces-prepare-training-for-kinzhal-hypersonic-missiles
Staden Kansk ligger här:
https://www.google.se/maps/@56.1252893,95.6458531,3388m/data=!3m1!1e3?hl=en

15:e maj – Allan Widman skriver på Frivärld om varför förhandlingarna om försvaret haltar.
Citat:
Uppgörelsen mellan regeringen samt C och L vilade på tre hörnstenar. Den ekonomiska ramen, helheten i försvarsberedningens rapport och brett samförstånd i riksdagen. Idag, tio månader senare, blir det alltmer uppenbart att regeringen endast anser sig kunna hedra den första punkten i avtalet.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/darfor-krisar-forhandlingarna-om-forsvaret

17:e maj – Karlis Neretnieks skriver på sin blogg om finansieringen av försvaret.
Citat:
Det är hög tid att diskutera och tydligt redovisa: vad får vi för pengarna, relaterat till olika uppgifter Försvarsmakten då kan, eller inte kan, lösa. Vilka säkerhetspolitiska konsekvenser kan det innebära?
https://karlisn.blogspot.com/2020/05/vad-far-vi-for-pengarna.html

18:e maj – The Barents Observer skriver om att ryska norra flottan får nya ubåtar.
Citat:
 ‘Knyaz Vladimir’ will be the first new ballistic missile submarine delivered to the Northern Fleet since January 2013, when the first of the Borei-class, the ‘Yury Dolgoruky’ entered service.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/05/faster-quieter-and-higher-maneuverability-northern-fleet-soon-get-first-upgraded

18:e maj – The Moscow Times skriver om att ryska östersjöflottan kommer få nya korvetter.
Citat:
All six of the Karakurt-class corvettes from Project 22800 will be armed with Kalibr cruise missiles, Yevmenov said in a telegram to sailors marking Baltic Fleet Day that was published on the Defense Ministry’s website. Four of the vessels will also be equipped with Pantsir-M anti-aircraft systems.
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/18/russian-navy-to-bolster-baltic-fleet-with-6-new-warships-a70298

20:e maj – Expressen skriver om att en mobilapp för öl kan användas för att kartlägga militärer.
Citat:
Genom att kartlägga de användare som i appen stod som ”stammisar” på en nederländsk militärbas – alltså de personer som hade loggat sina ölintag på platsen flest gånger – kunde redaktionen hitta ett 80-tal andra militära anläggningar på fyra kontinenter.
https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/ol-appen-kan-ge-avslojande/

21:a maj – Försvarsmakten delar ett klipp på YouTube som visar samövningen med amerikanska B1 bombflygplan.
https://www.youtube.com/watch?v=83zr1rL5aaM

23:e maj – Sveriges Television (SVT) skriver om att Förenade Arabemiraten vill beställa fler övervakningsflygplan från SAAB.
Citat:
En affär på ytterligare två Global Eye, utöver de tre redan kontrakterade – är värd drygt en miljard dollar (9,8 miljarder svenska kronor), uppgav Saab i sitt pressmeddelande i november 2019.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/expert-skarpt-lag-om-export-av-krigsmateriel-stoppar-sannolikt-inte-nya-bestallningar-av-saabs-overvakningsflyg-till-forenade-arabemiraten

24:e maj – Bloggen Jägarchefen skriver om att USA lämnar avtalet Open Skies som bidragit till säkerhet under flera decennier.
Citat:
Det troligaste handlingsalternativet, i skrivande stund, är att Ryssland fortsatt kommer vara en medlemsstat i Open Skies avtalet. Dock torde de fortsatt försöka begränsa andra nationers förmåga att genomföra inhämtning, över eget territorium, inom ramen för avtalet såsom t.ex. redan nu sker över exklaven Kaliningrad och gränsområdet till Georgien, samt maximera sin egen verksamhet.
https://jagarchefen.blogspot.com/2020/05/det-sluttande-planet.html

24:e maj – Forbes skriver om svenska ubåtsjakttorpeder.
Citat:
Two of these smaller torpedoes can be loaded into a single torpedo tube, one behind the other. One or both can then be launched. So the effective number of torpedo tubes is doubled. In practice Swedish submarines are equipped with a mix of 21” (533mm) torpedo tubes for ‘full size’ heavyweight torpedoes and 15.75” (400mm) tubes for the special lightweight torpedoes.
https://www.forbes.com/sites/hisutton/2020/05/24/swedish-navy-submarines-have-a-unique-secret-weapon

26:e maj – Bloggen Gubbjäveln skriver om hur påverkanskampanjer drivs av autokratiska regimer för att påverka demokratiska.
Citat:
For regimes like China’s and Russia’s, disinformation campaigns are key foreign policy instruments. Often campaigns to get the autocratic regimes’ opinions, narratives and lies, picked up by media in the target countries.
https://gubbdjavel.com/2020/05/26/autocratic-regimes-are-liars

28:e maj – Norrköpings Tidningar (NT) skriver om de pågående försvarsförhandlingarna.
Citat.
Vi kan lära oss mycket av den pågående coronapandemin. En lärdom är att beredskap inte är något som kan köpas i efterhand. Den bristande beredskapen – mentalt såväl som materiellt – har med förfärande resultat märkts särskilt tydligt inom äldreomsorgen.
https://nt.se/asikter/artikel/lat-riksdagen-kora-over-regeringen/kr2v072j

29:e maj – Sveriges Television (SVT) har ett inslag om att Mali-styrkan, efter två veckors karantän i Sverige, även får karantän i på plats i Mali på grund av Corona-pandemin.
Citat:
Efter ankomst till Mali sitter vi i karantän inom egen camp, den tyska camp Castor. Vi kan röra oss ganska fritt inom campen och vi har en social distansering, säger kontingentschef Stefan Sahlström.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-fn-styrkan-i-mali-karantan

30:e maj – Södermanlands Nyheter har en artikel om de pågående försvarsförhandlingarna.
Citat:
I fokus för de pågående förhandlingarna om försvarets ekonomi finns ett löfte som även statsministern har skrivit under på. Helheten i Försvarsberedningens rapport ska genomföras, inom den ekonomiska ramen. Är det helheten eller den ekonomiska ramen som är det viktiga?
https://sn.se/asikter/ledare/artikel/hall-kursen—det-kravs-for-att-halla-gransen/7jnydv2l

1:e juni – Defence News skriver om att Ryssland protesterar mot NATO:s övningar i Europa.
Citat:
Col.-Gen. Sergei Rudskoi of the Russian General Staff said Russia has sent a formal letter to NATO proposing to scale down each other’s military activities for the period of the coronavirus outbreak, but the alliance has stonewalled the offer.
https://www.defensenews.com/training-sim/2020/06/01/russian-general-decries-provocative-nato-drills-near-its-border

1:a juni – Norska Dagbladet har en artikel om krav på norsk upprustning.
Citat:
Senterparti-trioen ber om en lang rekke endringer i forsvarsplanen. Ikke minst når det gjelder forsvarsgrenen som Sunde selv har sin bakgrunn fra, nemlig Hæren. Han mener det haster å kjøpe inn nye og moderne stridsvogner.
https://www.dagbladet.no/nyheter/full-alarm-om-forsvaret/72512038

1:a juni – Uawire skriver om att Ryssland som ockuperar Krim, anklagar Ukraina för brott mot mänskligheten för att de stängt av vattenförsörjningen till Krim.
Citat:
Ukraine closed the floodgates of the North Crimea Canal in 2014 after the peninsula was annexed by Russia. The canal to Crimea received water from the Dnieper River, which provided 85% of the needs of the agricultural industry in the region.
http://uawire.org/russia-appeals-to-un-to-help-restore-water-supply-from-ukraine-to-crimea

2:a juni – Navy Recognition skriver om att Norge satsar på upprustning av armé och marin under Corona-krisen.
Citat:
In addition, there are proposals in the government’s proposal for a new long-term plan for the defense sector to investigate new vessel structures for the naval defense. This also provides increased opportunities for the Norwegian maritime knowledge cluster.
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2020/june/8514-norwegian-defense-ministry-accelerates-investment-plans-for-corvettes-r-d.html

3:e juni – Forbes skriver om att Ryssland i sin upprustning bygger sex olika typer av ubåtar.
Citat:
Despite budget challenges, and resulting delays, Russia is investing big in submarines. Together the six types represent the greatest modernization since the Cold War.
https://www.forbes.com/sites/hisutton/2020/06/03/6-types-of-submarine-the-russian-navys-extreme-modernization

5:e juni – Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) har en artikel om Finlands stundande uppgradering av sitt flygvapen.
Citat:
Försvarsmaktens operativa koncept bygger på försvarsgrenarnas totala integration till en helhet. Om flygvapnet läggs ned eller reduceras betänkligt, faller hela systemet samman. I slutändan gäller frågan alltså om Finland ska ha ett försvar eller avstå från det.
https://kkrva.se/ska-finland-ha-ett-forsvar-eller-avsta-fran-det-2

5 juni – Deutsche Welle skriver om amerikanska truppneddragningar i Tyskland.
Citat:
The US currently has 34,500 troops in Germany. The move would cut down US troop numbers in Germany to 25,000. Around 17,000 US American employees support US troops in Germany, Reuters news agency reported.”
https://www.dw.com/en/trump-orders-us-troop-reduction-in-germany-report/a-53702009

6:e juni – TV4 intervjuar överbefälhavare Micael Bydén om Försvarsmakten och Corona-krisen.
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/13120164

7:e juni – Försvarsmakten berättar om övningen BaltOps.
Citat:
Under övningar som Baltops får vi möjlighet att öva i större styrkor på ett annat sätt än när vi övar nationellt, med bara svenska marinen. Vi kommer att öva strid i alla tre dimensionerna, under ytan, på ytan och i luften.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/06/nitton-nationer-ovar-tillsammans/
Mer om övningen:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/baltops20

8:e juni – Bloggen Gubbjäveln skriver om hur olika länder satsar militärt jämfört mot Ryssland.
Citat:
And the “peace activists” would never, never, ever mention that Russia’s expenditures have grown faster than USA’s and other large NATO countries’ expenditures. But not as fast as military expenditures in countries that have been occupied by Soviet or attacked by Russia.
https://gubbdjavel.com/2020/06/08/graph-of-the-day-lessons-learned-from-being-occupied-by-the-soviet-union-or-attacked-by-russia

9:e juni – Aftonbladet har en politisk debattartikel om sammanbrottet i försvarsförhandlingarna.
Citat:
Sammanlagt har närmare 70 miljarder av de planerade anslagsökningarna bara försvunnit till andra ändamål. Han har inte gjort några ansträngningar för att reda ut detta, trots försvarsberedningens viktiga ställning i vår demokrati och trots Rysslands aggressiva och antidemokratiska utrikespolitik. Självklart kommer Liberalerna mot bakgrund av detta att låta KU granska regeringens hantering.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nap1gB/hultqvist-bar-ansvaret-for-sammanbrottet

9:e juni – Lars Wilderäng skriver på sin blogg Cornucopia om sammanbrottet i försvarsförhandlingarna.
Citat:
Nu ska Försvarsmakten över sommaren leverera sina underlag till vad man kan genomföra givet anslagen, som alltså uteblev. Knappast en angenäm uppgift.
Under tiden flyger Försvarsmakten coronasjuka i skytteltrafik med sina helikopter 16 Blackhawk mellan sjukhusen, och den militära försvarsbudgeten används därmed för att fylla upp de luckor som de senaste regeringarna systematiskt sedan år 1999 lämnat i det civila försvaret, pandemiberedskapen och sjukvården…

https://cornucopia.cornubot.se/2020/06/forsvarsforhandlingarna-har-brutit.html

12:e juni – NATO skriver om att man stärkt relationen till Ukraina.
Citat:
As an Enhanced Opportunities Partner, Ukraine will benefit from tailor-made opportunities to help sustain such contributions. This includes enhanced access to interoperability programmes and exercises, and more sharing of information, including lessons learned.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm

12:e juni – CNN skriver om att Polen av misstag invaderad grannlandet Tjeckien och påtvingar tjecker polska Corona-restriktioner.
Citat:
The Polish military has admitted it accidentally invaded the Czech Republic last month, but it insists its brief occupation of a small part of the country was simply a ‘misunderstanding.’
Polish soldiers mistakenly crossed the country’s border with Czech Republic in late May before setting up there, the Czech foreign ministry told CNN.
The soldiers, who had been guarding parts of the closed Polish-Czech border during the coronavirus pandemic, then started turning away Czech citizens who were attempting to visit a church in their own country.
https://edition.cnn.com/2020/06/12/europe/poland-czech-republic-invasion-scli-intl/index.html

15:e juni – Amerikanska CNN skriver om ökad amerikansk närvaro utanför Kina.
Citat:
The USS Ronald Reagan and the USS Theodore Roosevelt are both patrolling in the western Pacific, while the USS Nimitz is in the east, according to US Navy press releases. With each vessel containing more than 60 aircraft, it represents the biggest deployment of US aircraft carriers in the Pacific since 2017 — when tensions with North Korea over Pyongyang’s nuclear weapons program were at their peak.
https://edition.cnn.com/2020/06/15/asia/us-aircraft-carriers-pacific-china-intl-hnk-scli/index.html

16:e juni – Brittiska BBC skriver om att kinesiska soldater har haft ihjäl 20 indiska soldater i ett omdebatterat gränsområde.
Citat:
The two nuclear armed neighbours have a chequered history of face-offs and overlapping territorial claims along the more than 3,440km (2,100 mile), poorly drawn Line of Actual Control separating the two sides.
Border patrols have often bumped into each other, resulting in occasional scuffles. But no bullets have been fired in four decades.
” 
https://www.bbc.com/news/world-asia-53061476

17:e juni – Finsk YLE skriver om att de soldater som dog sammandrabbning mellan Indien och Kina, slogs ihjäl utan skjutvapen.
Citat:
Patrullerna konfronterade varandra och snart bröt knytnävsslagsmål ut. Både Kinas och Indiens styrkor i gränsområdet patrullerar obeväpnade för att minska risken för strider.
Under striden föll en indisk officerare ned från den branta bergsryggen och omkom.
Den indiska styrkan kallade då in förstärkningar. Snart deltog kring sexhundra soldater i striden som utkämpades i sex timmar i nästan totalt mörker. Många av soldaterna var beväpnade med stenar, påkar och järnrör.
De flesta offren verkar ha omkommit eller skadats svårt då de föll eller skuffades ned från bergsryggen.
– De störtade ned som livlösa saker i fritt fall, säger ett ögonvittne till AFP.

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/06/17/soldater-stred-med-pakar-och-stenar-dodlig-upptrappning-i-granstvisten-mellan

18:e juni – Euromaidan Press skriver om en viss nedrustning i Ukraina, som dock fortfarande kommer ha en kvarts miljon militärer efter neddragningen.
Citat:
General Zabrodsky underlines that there are plans to reduce the number of Ground Forces by more than ten thousand men, the Air Force, Marines and Air Assault Forces by several thousand servicemen. In total, about 40,000 posts. In particular, the Ministry of Defense wants to cut several elite units of the Armed Forces of Ukraine, namely tactical aviation squadrons, reconnaissance units, artillery and tank divisions of the Marine Corps and the Air Assault Forces.
http://euromaidanpress.com/2020/06/18/ukrainian-mod-plans-radical-cuts-to-elite-units-in-the-armed-forces-of-ukraine

19 juni – Aftonbladet uppmärksammar att USA och Ryssland flyger med bombflygplan nära varandras nationsgränser.
Citat:
Ryssland har med hjälp av jaktplan avvisat två amerikanska bombflygplan av typen B-52 som flugit över Ochotska havet utanför Rysslands kust, meddelar försvarsdepartementet enligt den ryska statliga nyhetsbyrån Interfax.
https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/5eec78474efc4700188c06b8

20:e juni – UAWIRE skriver om att Ryssland använder privata militära företag, istället för reguljära militära förband, som ett inslag i sin hybridkrigföring.
Citat:
” ‘In addition, they are becoming financially stronger and are getting more and more from hidden governmental and non-governmental sources. In the future, the Kremlin will expand the use of such proxy forces to realize its interests, undermining international stability,’ Skibitsky said.”
http://uawire.org/kyiv-russia-may-use-its-private-military-companies-against-european-countries

21:a juni – Brittiska BBC har en videointervju med, Sergei Naryshkin, chef för ryska yttre underrättelsetjänsten som ger sin syn på relationen mellan öst och väst.
Citat:
”We don’t trust what British government officials have been saying about Salisbury”
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-53119974/america-trying-to-rule-the-world-says-russian-spy-chief

22:a juni – Dagens Juridik skriver om att hovrätten fastställt domen mot den person som samlat på uppgifter om svenska skyddsobjekt.
Citat:
Hovrätten fastställer tingsrättens dom på ett års fängelse för en man som befattat sig med uppgifter om 36 svenska försvarsverk och själv anskaffat uppgifter om 12 sådana.
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fangelsestraff-star-fast-for-man-som-kartlade-forsvarsverk

23:e juni – Norska NRK skriver om rysk upprustning på nordkalotten.
Citat:
Nordområdene og Arktis har en viktig plass i russisk militærstrategisk tenkning, og jeg vil dessverre tro at sikkerhetspolitiske interesser fortsatt vil stå veldig høyt på prioriteringslisten. Kanskje høyere enn for eksempel gode naborelasjoner i dette området, spesielt sett fra Moskva, sier professoren.
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/russland-ruster-opp-forsvaret-i-nordomradene_-_-situasjonen-blir-mer-spent-1.15050600

25:e juni – EU vs Disinformation berättar om ryska försök att sprida desinformation i dagens samhälle, bland annat kring Corona och andra världskriget.
Citat:
One case especially gave us a good laugh: according to RT, the World Health Organisation apparently had “no right” to classify COVID-19 as a pandemic.
https://euvsdisinfo.eu/throwing-darts-to-see-what-sticks

27:e juni – Svenska Dagbladet (SvD) skriver om att Putin nu kan sitta vid makten till 2036.
Citat:
I grundlagsändringen – som antas som ett paket – ingår flera sociala reformer. Bland annat garanteras det att pensioner och minimilöner inte äts upp av framtid inflation. Men det som rönt mest uppmärksamhet är att den även nollställer Putins hittillsvarande presidentperioder.
Det gör att Vladimir Putin inte bara kan ställa upp i valet 2024, han kan i princip sitta kvar till 2036, det år han fyller 84. Det faktum att medellivslängden för män i Ryssland är 68 år gör att det talas om att han i praktiken kan bli president på livstid.

https://www.svd.se/konstitutionell-kupp-nar-putin-kan-bli-president-pa-livstid

27:e juni – Bloggen Jägarchefen skriver om en NATO-övning i Barents Hav, ett trendbrott i relationen mellan NATO och Ryssland.
Citat:
Den 04MAJ2020 meddelade den amerikanska marinen att tre jagare ur klassen Arleigh Burke samt ett understödsfartyg och en brittisk fregatt hade påbörjat maritim övningsverksamhet i Barents hav, därutöver förefaller även en atomubåt deltagit i övningen. Detta utgjorde det första tillfället sedan mitten av 1980-talet dylik övningsverksamhet genomförts av USA i det aktuella området. Enligt den amerikanska marinen hade de meddelat det ryska försvarsministeriet den 01MAJ2020 om den kommande övningsverksamheten.
https://jagarchefen.blogspot.com/2020/06/kampen-om-bastionen.html

29:e juni – Expressen skriver om vad som väntar världen när Putin nu kan sitta kvar vid makten till 2036.
Citat:
Att Vladimir Putin blir president på livstid är dåliga nyheter för det ryska folket, som får se sitt land lämna demokratin bakom sig. Men det är också dåliga nyheter för Sverige, som i decennier framöver kan räkna med provokationer från grannen i Öst.
https://www.expressen.se/ledare/16-ar-till-med-putin-rakna-med-fler-spionskandaler/

30:e juni – New York Times skriver om att Ryssland betalat pengar till utländska aktörer för att utföra attacker mot amerikansk personal.
Citat:
The United States concluded months ago that the Russian unit, which has been linked to assassination attempts and other covert operations in Europe intended to destabilize the West or take revenge on turncoats, had covertly offered rewards for successful attacks last year.
https://www.nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-afghanistan-bounties.html

1:a juli – Södermanlands Nyheter (SN) skriver om turerna kring finansiering av försvaret.
Citat:
I början av juni lades försvarsförhandlingarna på is. Socialdemokraterna har sedan Försvarsberedningens kollaps 2019 gjort svensk försvarspolitik till en bergodalbaneliknande fars. Att regeringen inte ens vill finansiera försvarsberedningens grundförslag visar på en skrämmande ovilja att ta ansvar för Sveriges säkerhet. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) skyller den ekonomiska åtstramningen på coronakrisen, men pengafrågan har varit avgörande redan innan viruset tog sitt grepp om statsbudgeten (SvD 18/5).
https://sn.se/asikter/ledare/artikel/forsvarspolitiken-behover-bondfornuft/8j8wgvqj

Följ Petri-bloggen på Facebook och Twitter

#omvärldsläge #säkerhetsläge

© Petri-bloggen, innehållet får inte kopieras för spridning, men dela gärna länken – artikeln får användas för orientering om säkerhetsläget

Annons

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: