Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Det andra halvåret under 2021 visar att vårens trender fortsätter. Kina och Ryssland fortsätter med aggressivt beteende och fortsätter samarbeta mot demokratiska västländer, samtidigt som dom båda hotar sina grannländer. USA:s anseende är skadat efter urdragningen från Afghanistan och flyttar allt mer av sitt fokus från Europa till Asien. Upprustningen i Europa fortsätter med ökade mantal i krigsmakterna och stora inköp av ny militär utrustning, i tydlig kontrast har dock Ryssland svårt att hänga med i upprustningen, då dom inte klarar att ersätta äldre materiel med samma antal av nyare materiel. Ryssland har under hösten genomfört en storövning med 200 000 soldater, och fortsätter driva ett aktivt hybridkrig som under hösten inkluderat flyktingar och energileveranser. Sverige fortsätter ingå försvarssamarbeten, skapa nya regementen/flottiljer, men får kritik för den långsamma återuppbyggnaden och att Marinen är eftersatt i upprustningen. Inom det tekniska området fortsätter drönarutvecklingen globalt samtidigt som både Kina och Ryssland jobbar med överljudsmissiler för kärnvapen.

Nedanstående sammanställning är gjord med hänsyn till personal i Hemvärnet som många gånger inte nås av Försvarsmaktens säkerhetsanalyser och syftar till att ge en förståelse för den militära utvecklingen i vår omvärld.

Innehållet bygger enbart på öppna källor och återger det militära säkerhetsläget under andra halvan av 2021.

Sammanfattning:

Det säkerhetspolitiska läget fortsätter att försämras. Den negativa utvecklingen drivs i stort av att Ryssland och Kina driver en expansiv och aggressiv politik som innebär hot för grannregionens länder, men även med global påverkan. Den säkerhetspolitiska mardrömmen just nu är att Kina och Ryssland parallellt agerar i intressen som går emot västvärldens värderingar (exempelvis mot Ukraina och Taiwan samtidigt), eftersom det för Europas del mest sannolikt skulle innebära att USA fokuserar mer på Stilla Havsområdet och inte ger maximalt stöd till Europa.

Bild 1 – Ryssland och Kina samarbetar mer, och tillsammans påverkar de den globala säkerhetsordningen från grunden. Foto: Ryska federationens försvarsministerium Mil.ru, Wikimedia Commons, (CC BY 4.0).

Globalt sett är Kina den som främst förändrar omvärldsläget i stort. Genom sin omvandling från ett internt fokus till ett externt fokus där man vill ta plats i världen och exempelvis säkra naturtillgångar och bygga dominans på havet. En förändring som bland annat innebär att man nu bygger sitt tredje hangarfartyg, allierar sig med Afghanistan talibaner, skaffar sig olika baser runt om i världen, ökar sin närvaro i Arktis, ökar sitt samarbete med Ryssland, samt är alltmer aggressiv mot Taiwan, men även att den kinesiska ambassaden i Sverige går ut hårdare i sin kritik mot Sverige. Kina har en uttalad målsättning att bli en global stormakt och har de senaste åren deltagit i militära övningar i både Medelhavet och Östersjön.

Förändringen kring Kina innebär att USA sedan några decennier successivt flyttar sitt militära fokus från Europa till Asien, vilket försämrar säkerhetsläget i Europa som får färre militära resurser från USA. Samtidigt har USA:s agerande vid urdragningen från Afghanistan väckt tvivel på USA:s vilja och förmåga att stötta allierade, vilket gjort att frågor har väckts om landets trovärdighet som allierad. USA höjder dock oväntat försvarsanslaget, och satsar ännu mer på sitt militära försvar, samtidigt som deras första nya hangarfartyg blir operativt. Bedömare anger dock att även om USA i pengar spenderar mer än de elva länder som kommer därefter på listan över militära investeringar, är amerikansk materiel och soldater dyrare och i försvarseffekt mindre och motsvarar drygt vad Ryssland och Kina satsar tillsammans, vilket gör att skillnaden inte är lika stor.

Bild 2 – Evakueringen från Kabul i augusti har väckt tvivel om USA som allierad, när stormakten drar sig ut under panik på grund av en milisarmé. Foto: U.S. Marine Corps photo by Sgt. Samuel Ruiz, Wikimedia Commons.

Förändringarna i Asien har lett till flera motreaktioner, bland annat att Australien nu väljer att köpa atomubåtar och att USA, Storbritannien och Australien inleder ett nytt militärt samarbete (AUKUS), samtidigt som Japan uttrycker en ökad oro över Kinas utveckling i regionen. Under sommaren har även Storbritannien skickat en flottenhet till Sydkinesiska sjön för första gången på mycket länge, en tydlig maktdemonstration i samverkan med USA.

Bild 3 – Det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elisabeth har besökt Sydkinesiska sjön, bland annat medförandes amerikanska flygplan av modell F-35. Foto: Sergeant Rich Denton, British Armed Forces, Wikimedia Commons, (OGL v1.0).

I Europa försöker Ryssland ta sig allt större friheter och får andra att följa den ryska agendan. En tidigare amerikansk neddragning i Europa, har därför de senaste åren vänts till en ökad militär närvaro, och flera andra länder har idag framgrupperade förband inom Europa, bland annat ökar Storbritannien sin närvaro i Tyskland och NATO-länderna fortsätter rotera olika förband i Baltikum och Kanada har också förband stationerade i Europa. Som ett resultat upprustar alla länder, inklusive Sverige.

Tydligast sker den militära förmågeökningen i Europa inom Ryssland, men även om dom övar allt större förband och närmar sig en kvarts miljon i antal deltagare på stora övningar, är samtidigt deras materiel alltmer föråldrad. Den ryska krigsmakten är till stor del ett arv från Sovjet och kan inte ersättas med rådande ekonomi, för trots att Ryssland utvecklar moderna vapen, finns nyare materiel finns bara i mindre mängd. Dessutom har Ryssland ett demografiskt problem med en krympande befolkning och vissa bedömare har beskrivit 2021 som ett av de sista åren där Ryssland har en möjlighet att överraska omvärlden och faktiskt ha en viss militär chans mot NATO. Denna chans att agera kan ha spelat in i höstens uppstigande hot för en rysk invasion av Ukraina, eftersom Ryssland inom några år kan vara frånsprunget militärt sett. För att höja tröskelfaktorn för motståndarna har Ryssland ändrat sin kärnvapendoktrin och skapat större osäkerhet kring när Ryssland kan ta till kärnvapen i en konflikt. Det blir allt tydligare att Ryssland knyter diktaturen Belarus (Vitryssland) allt närmare sig, och Belarus armé beskrivs nu till och med som en förlängning på den ryska armén.

Bild 4 – Ryssland och Belarus (Vitryssland) knyts allt närmare varandra efter påtryckningar från Ryssland, och ländernas krigsmakter är nu mer eller mindre integrerade med varandra. Foto: Ryska federationens försvarsministerium Mil.ru, Wikimedia Commons, (CC BY 4.0).

Även andra länder i Europa rustar upp materiellt och i personal. Polen gör rejäla satsningar, och de baltiska staterna gör rejäla förmågeökningar genom nya fordon och nya vapen. Bland annat skaffar Estland sjömålsrobot som blir ett stort hot för Ryssland i Finska Viken, Lettland köper pansarfordon och Polen planerar för nytt luftvärnssystem. Ukraina tillhör numera de länder som har taktiska vapenbärande drönare och utökar sin arsenal av pansarvärnsrobotar.

Oron inom Europa har ökat markant under hösten. Ryssland fortsätter med sitt hybridkrig mot omvärlden, en tydlig åtgärd var att man via Belarus skickat flyktingar över gränsen till Polen och Litauen som påtryckning, samt att man nu satt in ännu fler åtgärder in det energikrig man sysslat med under flera år och som nu gjort att Polen tvingats importera rysk gas via Tyskland, som i sin tur köper gasen via Nordstream-ledningen genom Östersjön. Energikriget påverkar nu även de svenska energipriserna. Det finns även ökad oro på Balkan genom att den serbiska separatiströrelsen inom Bosnien som får understöd av Serbien, Ryssland och Kina. Det mest påtagliga orosmomentet under hösten har dock varit den ryska styrkeuppbyggnaden vid gränsen till Ukraina. Det förekom en ökad truppnärvaro i våras, som drogs tillbaka, men efter övningen Zapad lämnade stora materielmängder kvar i Belarus (på Ukrainas norra gräns) för senare användning och Ryssland har sedan dess hållit på med en med mycket tydlig styrkeuppbyggnad med 90 000 man intill gränsen i början på november, vilket ökade till 120 000 en månad senare, med bedömningen att målet är 147 000 man i januari. Det har efter övningen Zapad i september även hållits ytterligare ryska militärövningar i Belarus som kan ses som invasionsförberedelser och bedömare tror att januari kan vara tidpunkten för en eventuell rysk invasion av Ukraina. Även i Svarta Havet har spänningarna fortsatt, när både USA och Storbritannien skickat dit fartyg och det uppstått konflikter där Ryssland i klara ordalag har hotat Storbritannien att inte komma för nära. En nation som sticker ut i Europa är Storbritannien som under hösten skickar trupp till flera länder för att motverka ryska intressen, och uttryckt sig redo att skicka stridande förband till Ukraina.

Bild 5 – Gränsen mellan Polen och Belarus har under hösten blivit en het fråga, när Ryssland och Belarus (Vitryssland) pressat flyktingar över gränsen till Polen för att destabilisera Polen och Europeiska Unionen / NATO. Foto: Grzegorz W. Tężycki, Wikimedia Commons, (CC BY-SA 4.0).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ryssland har under hösten genomfört storövningen Zapad med 200 000 soldater, en övning som skedde i samverkan med Belarus och även en mindre Indisk kontigent (medan Kina avstod från inbjudan om aktivt deltagande till Europa, men deltagit aktivt i en parallell övning i Centralasien). Flera av förbanden som deltog återgrupperade inte till sina hemmbaser efter övningen, utan stannade kvar i området nära Ukraina. Som uppföljning till Zapad genomför nu även NATO en storövning med 35 000 soldater i Norge i början av 2022.

Bild 6 – En rysk stridsvagn av model T-80 under eldgivning. Foto: Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia Commons, (CC BY-SA 4.0).

Inom Norden ökar det militära samarbetet mellan länderna och samtliga länder rustar upp. Bland satsningarna kan nämnas att Norge planerar för nya stridsvagnar, Finland köper nya stridsflygplan, Danmark och Norge planerar för nya fartyg. Man skärper även tonläget mot Ryssland. Stormakterna ökar också sin närvaro, bland annat tydligt genom flygningar av amerikanskt bombflyg över Nordsjön och ryskt bombflyg över Östersjön.

Sverige fortsätter ingå olika bilaterala avtal för att stärka vår beredskap och förmåga. Under hösten av avtal med Ukraina förnyats och ett nytt avtal med Island tecknats, samtidigt som amerikansk militär fortsätter att årligen öva i Sverige. Ett anmärkningsvärt nytt inslag var att USA testade att flyga in artillerisystem till Gotland, genom att landa ett transportflygplan på en väg och gruppera, för fjärde gången har också amerikanska marinkårssoldater övat i svenska skärgården – två övningar som visar att USA och Sverige förbereder att USA skall kunna förstärka svenskt försvar i händelse av kris.

Bild 7 – Ett amerikansk flygplan lastar ur ett amerikanskt raketartillerisystem efter att ha landat på en vägbas på Gotland under en samövning med svenska specialförband. Foto: Tech. Sgt. Westin Warburton/U.S. Air.

Inom den svenska upprustning tillförs ny materiel, och nya enheter sätts upp. Man förbereder den tredje brigaden och får under året totalt sex nya regementen / flottiljer. Under hösten har I13, F16, Amf4 och K4 återinvigts. Bland materielen kan nämnas nytt radarflygplan, återinförandet av pansarvärnsrobotsystem 56 BILL, ny sjöräddningsförmåga, uppgradering av de äldsta versionerna av stridsfordon 90, nya lastbilar och att luftvärnssystem 103 nu är operativt. Det riktas dock kritik mot att Marinen hamnar på efterkälken i upprustningen, trots att Sverige som nation försörjningsmässigt är helt beroende av att kunna importera varor via sjöfart, samt kritik mot att uppbyggnaden får allt för långsamt. Även i år har de svenska värnpliktsvolymerna ökat, även om det är långt ifrån de tidigare värnpliktskullarna på 1990-talet och början på 2000-talet. Under hösten har två spionhistorier uppmärksammats i Sverige och det har skett flera cyberangrepp som märkts i samhället.

Bild 8 – Den svenska upprustningen kritiseras för att gå för långsamt, och att Marinens upprustning är eftersatt. Foto: Joel Thungren, Försvarsmakten.Övning NOCO16

Inom den tekniska utvecklingen finns en tydlig ökning kring drönare, bland annat drönarsvärmar och drönare som styrda bomber. En teknisk revolution har skett inom missiltekniken, där både Ryssland och Kina satsar på ny teknik som de hoppas skall tippa över bägaren från USA:s fördel, bland annat lågflygande överljudsmissiler för kärnvapen. JAS 39 Gripen och amerikanska F-35 står som konkurrenter i flera upphandlingar världen över, vilket visar att det svenska flygplanet är en kandidat att räkna med. För den som vill veta mer om statusen på den ryska krigsmakten, vill vi särskilt tipsa om länken nedan från den 18:e okt där InformNapalm granskar de ryska stridskraften en i taget.

Bild 9 – Ukraina tillhör nu de länder som opererar drönare, efter att ha köpt turkiska Bayraktar BT2. Foto: ukrainska Army Inform, Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Tips på fördjupning:

För den som vill ha mer lättsmälta källor att fördjupa sig i, rekommenderar vi Sveriges Radio program Gräns som har flera poddar om säkerhetsfrågor och videoklipp från Caspian Report som tittar en del på geopolitik. Vill man fördjupa sig i frågan om Ukraina finns två olika 1-timmes debatter presenterade den 17:e november från Folk & Försvar och Council on Foreign Relations som debatterar situationen. För den som undrar över statusen på den ryska krigsmakten utgör InformNapalm en bra start med inlägget från den 18:e oktober.

Bild 10 – En bild från gränsen mellan Litauen och Belarus (Vitryssland) där litauisk militär utrustats med kravallsköldar för att möta flyktingar som korsar gränsen från Belarus. Foto: LK – Birutės Ulonų Batalionas, Wikimedia Commons, (CC0 1.0).

För dig som vill få en översikt över den europeiska säkerhetsstrukturen, se ”tunnelbanekartan” från Daniel Fiott vid European Union Institute for Security Studies (EUISS):
https://danielfiott.com/2021/11/14/eu-security-and-defence-metro-map/
Högupplöst:
https://danielfiottcom.files.wordpress.com/2021/11/metro_eu_defence_cmyk-2.pdf

För dig som själv vill följa utvecklingen kring Rysslands förband, rekommenderar vi den interaktiva kartan över ryska förband.
https://www.gfsis.org/maps/russian-military-forces

Undrar du hur det ökade säkerhetshotet påverkar Hemvärnet, se Rikshemvärnschefens presentation under Rikshemvärnstinget den 12 november. Klippet startar 1:01 timmar in i videon vid presentation av ny materiel som tillförs Hemvärnet de kommande åren för ökad förmåga:
https://www.youtube.com/watch?v=610zXUwlixQ&t=7280s

Läs om säkerhetsläget första halvan av 2021 i blogg nr 40.

Referenser:

30 jun – Den amerikanska tankesmedjan The Jamestown Foundation skriver om kvarvarande ryska förband vid Ukrainas gräns, trots påståenden om tillbakadragning.
Citat:
In April, Russia’s Ministry of Defense ordered units to move from their permanent bases to positions close to the border with Ukraine, provoking widespread concern about the rising tensions between Moscow and Kyiv (see EDM, April 8). Defense Minister Sergei Shoigu later announced that these units were ordered back to their bases. However, it quickly became apparent that more than 80 percent of the personnel involved, along with their heavy equipment, remained in position (see EDM, May 12).
https://jamestown.org/program/as-russian-military-prepares-for-zapad-2021-heavy-armed-forces-stay-close-to-ukraine

30:e jun – FriVärld tittar på frågan om svensk förmåga i rymden.
Citat:
Sverige behöver gå från ord till handling i rymden. Dagens säkerhetshot kräver att ett land som Sverige har en egen operativ rymdförmåga, för att nå dit behöver Rymdstrategin från 2018 få resurser för genomförandet och den kommande nationella säkerhetsstrategin måste lyfta rymdfrågorna skriver förre flygvapenchefen Mats Helgesson.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/rymden-ar-ett-viktigt-sakerhetsintresse-aven-for-sverige/

2:a jul – Barents Observer skriver om att Rysslands största fartyg gått ut på övning, samtidigt som flera andra fartyg.
Citat:
The Pyotr Velikiy set out to sea only fews days after missile cruiser Marshal Ustinov, anti-submarine ship Vice-Admiral Kulakov and the brand new large landing ship Pyotr Morgunov started an inter-fleet crossing from the Barents Sea around Scandinavia to the Baltic Sea.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/07/russias-biggest-naval-vessels-are-out-sea

2:a jul – InformNapalm skriver om planerade trupprörelser inför den ryska storövningen Zapad-21 som framgår av dokument kring stora tågtransporter.
Citat:
For convenience, we will call them ‘Contract 1’ and ‘Contract 2’. Contract 1 provides for the transportation of military equipment and personnel by 670 wagons (screenshot).
There is Annex 1 to the Contract 1, Preliminary plan for military interstate rail transport for 2021, which clearly shows in which directions, military cargo and servicemen will need to travel (screenshot) back and forth.
https://informnapalm.org/en/zapad-2021-osint

3:e jul – Patrik Oksanen skriver i Blekinge Läns Tidning (BLT) om utvecklingen i Belarus (Vitryssland).
Citat:
Efter Sovjetunionens fall såg förutsättningarna ljusa ut för dåvarande Vitryssland. Det fanns till och med de som trodde på en positivare utveckling än för Polen. 30 år senare, varav 27 med diktatorn Aleksandr Lukasjenko, är landet kört i botten politiskt, ekonomiskt, socialt och moraliskt. Vi kan inte längre räkna med att den belarusiska statsbildningen kommer att finnas kvar om fem år.
https://www.blt.se/ledare/belarus-liksom-ukraina-ar-varnande-vardkasar-0598b50b

5:e jul – CNN rapporterar om kaoset i Afghanistan veckan efter att USA lämnat landet.
[YouTube-klipp 5:10 min]
https://www.youtube.com/watch?v=CAR4eeylXPY

5:e jul – CNN rapporterar om ut talibanerna i Afghanistan åter gör stora landvinningar när USA lämnat landet.
[YouTube-klipp 6:24 min]
https://www.youtube.com/watch?v=aYVlD6NF7dc

6:e jul – Lastbilstillverkaren Scania berättar att de har fått en stororder till Försvarsmakten.
Citat:
I Försvarsmaktens största fordonsupphandling sedan början av 2000-talet ska Scania leverera 200 lastbilar under 2022. Affären är värd drygt 300 miljoner kronor. Beställningen omfattar 200 Scania P 460 6×4*4 lastväxlare och 25 trucktransportkärror med laddmöjligheter för eltruckar under färd.
https://www.scania.com/se/sv/home/experience-scania/news-and-events/News/archive/2021/scania-levererar-200-lastbilar-till-svenska-forsvaret.html

6:e jul – Amerikanska Starts & Stripes skriver om USA:s trupprotation över Atlanten.
Citat:
About 1,800 troops from the 1st Stryker Brigade Combat Team, 4th Infantry Division, based out of Fort Carson, Colo., will deploy to Iraq to support to Operation Inherent Resolve. The 1st Armored Brigade Combat Team, 1st Infantry Division, based out of Fort Riley, Kan., will send about 3,800 troops to Europe to support Operation Atlantic Resolve.
[…]
Army units have conducted nine-month rotations in Europe since 2014, where units conduct multinational training events across more than a dozen countries including Lithuania, Poland, Hungary and Estonia, according to U.S. Army Europe and Africa.
https://www.stripes.com/branches/army/2021-07-06/army-deployments-iraq-isis-europe-russia-2068550.html

6:e jul – The Barents Observer tittar på ryska statens nya säkerhetsstrategi.
Citat:
Moscow is not only investing heavily in its Armed Forces, but also militarising society, including its youth, and waging a war with the abroad over history and truth.
The Arctic is a top priority region for Moscow and major efforts are made to bolster capacities in the region. Still, the far northern region is only remotely mentioned in the new security strategy. The Arctic is referred to a total of four times, and the much-hyped Northern Sea Route is not even mentioned once.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/07/climate-change-finds-place-russias-new-national-security-strategy

7:e jul – Försvarsmakten informerar om att rysk flottnärvaro ökar i Östersjön den kommande tiden.
Citat:
Flera ryska örlogsfartyg passerar den närmsta tiden in i Östersjön på väg mot Sankt Petersburg. Det rör sig om både ytstridsfartyg och ubåtar. Anledningen är firandet av ryska marinstridskrafternas dag.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/07/ryska-krigsfartyg-pa-vag-till-sankt-petersburg

8:e jul – Expressens ledarsida propagerar för att integrera det nya svenska luftvärnssystem 103 (Patriot) med NATO:s andra system i Europa för att få bättre sensorinformation.
Citat:
För svensk försvarsförmåga är det helt avgörande. De senaste tio åren har hotbilden i Östersjöområdet ökat markant. Den nuvarande robotskölden, Hawk, är nästan 60 år gammal och chanslös mot de ryska Iskanderrobotar som numera finns placerade i Kaliningrad. Ett anfall i dag skulle sannolikt slå ut stora delar av Gripen-flottan innan planen hunnit upp i luften.
https://www.expressen.se/ledare/sluta-ducka-och-koppla-ihop-luftvarnet-med-nato

8:e jul – Bloggen Vantage Point North skriver uppenbart brådskande ryska behov av skydd mot pansarvärnshot ovanifrån som lett till en serie improviserade lösningar monterade på stridsvagnar.
Citat:
Ukraine is currently procuring the TB-2 from Turkey and that sort of a deal and a Russian plan to use their armor against Ukraine might explain the urgency. And while Russia is updating its front line units with these additional defenses, it’s unlikely that they will need them for very long as they are capable of rapidly grinding through any adversary’s smart munitions stocks with the sheer weight of their armored forces.
https://blog.vantagepointnorth.net/2021/07/death-from-above-russian-ad-hoc-top.html

8:e jul – Den anonyma bloggen Jägarchefen tittar på hur Ryssland kan använda energi som påtryckningsmedel.
Citat:
Dock får det ses som troligt till sannolikt att till exempel fossilfri energi även kan tillämpas som ett påtryckningsmedel mot en annan nation inom ramen för ett så kallat gråzons agerande. Framförallt om ett övertag kan nås för att genomföra effektiv påverkan, syftande till att uppnå egna strategiska målsättningar. Här bör det särskilt beaktas att ur ett ryskt perspektiv vilket även framgår av dess nationella säkerhetsstrategi, dels från 2015, dels från 2021,10 utgör en mängd av dess nations områden ett säkerhetspolitiskt intresse. Därmed bör det övervägas noggrant vilka former av samarbeten som genomförs med Ryssland. Detta med anledning utav att det säkerhetspolitiska intresset i mångt förefaller vara överordnande.
http://jagarchefen.blogspot.com/2021/07/aningsloshet.html

8:e jul – Den amerikanska tankesmedjan Center for Strategic and International Studies (CSIS) skriver om relationen mellan väst och Ryssland.
Citat:
Although the West does not recognize Russia’s right to have its zones of influence in the post-Soviet space, it has shown that it will not go to war over them. This has resulted in a series of “frozen conflicts” along Russia’s periphery that have become buffer zones of deprivation and illegality. Both sides have accepted an unacceptable post-Cold War settlement.
https://www.csis.org/analysis/russias-westpolitik-and-european-union

9:e jul – Deutsche Welle (DW) uppmärksammar övningen Sea Breeze och dess inverkan på relationen mellan NATO och Ryssland.
[YouTube-klipp 5:29 min]
https://www.youtube.com/watch?v=zeb7P8EeHkI

9:e jul – Defence News skriver om att Polen rustar upp och köper både drönare och nya stridsvagnar.
Citat:
Poland’s Defence Ministry is reportedly preparing to buy about 250 M1 Abrams tanks from the United States, two months after it announced plans to buy 24 Turkish Bayraktar TB2 drones.
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/07/09/poland-could-purchase-m1-abrams-tanks-from-us

10:e jul – Expressen har en artikel om hur Sverige kan skydda sig mot nya cyberattacker.
Citat:
I gråzonen mellan krig och fred blir det allt gråare. När det amerikanska IT-företaget Kaseya med 37 000 kunder attackerades drabbades också matvarukedjan Coop. Amerikanska myndigheter har pekat ut det kriminella ryska hackernätverk Revil, som tillåts verka med Putinregimens tysta godkännande.
https://www.expressen.se/debatt/svensk-cybertsar-behovs-efter-coops-stangning

10:e jul – Patrik Oksanen skriver i Expressen om IT-tacken mot ett företag i USA som även kom att slå ut svenska företaget Coop.
Citat:
I gråzonen mellan krig och fred blir det allt gråare. När det amerikanska IT-företaget Kaseya med 37 000 kunder attackerades drabbades också matvarukedjan Coop. Amerikanska myndigheter har pekat ut det kriminella ryska hackernätverk Revil, som tillåts verka med Putinregimens tysta godkännande.
https://www.expressen.se/debatt/svensk-cybertsar-behovs-efter-coops-stangning

11:e jul – Annika Nordgren Christensen skriver om IT-hotet och statens roll i skyddet med anledning av attacken som drabbade Coop.
Citat:
Genom att generellt höja lägstanivån frigörs också resurser, så att de mest kvalificerade förmågorna istället för att användas för brandsläckning av problem som inte borde uppstått kan ägna sig åt att möta de mest kvalificerade hoten och ytterst möta ett väpnat angrepp. Även detta är en uppgift för staten. Att bedriva kostnadsfri it-konsultverksamhet är dock mer tveksamt.
https://annikanc.com/2021/07/11/it-angrepp/

11:e jul – Bloggen Jägarchefen skriver om dagens kärnvapenhot.
Citat:
Enligt DGO20 kan en motståndare tänkas inleda en väpnad konflikt mot Sverige genom användandet av så kallade taktiska kärnvapen. Detta i syfte att uppnå en så kallad strategisk chock och/eller för att uppnå ett snabbt avslut på en väpnad konflikt.
[…]
Att geostrategi fortfarande spelar en tydlig roll kan exemplifieras med den tidigare chefen för USA:s Arméförband i Europa, General Ben Hodges, uttalande sig 2017 avseende Gotland. Där denne officiellt framförde att Gotland kan vara en av de mest strategiskt viktiga öarna i världen.

http://jagarchefen.blogspot.com/2021/07/karnvapenavskrackning-till-stod-for.html

12:e jul – Defense World skriver om det nya ryska luftvärnssystemet S-500 som både kan skjuta ned lågt flygande satelliter, flygplan och ballistiska missiler.
Citat:
[…] the country has come up with a more powerful ADS, the S-500; which the Russians claim can tear down fifth-generation aircraft, satellites in low-earth orbit (LEO) and hypersonic weapons.
Russia is gearing up to put its brand new air and missile defense system on full combat alert. Its military will receive first of its S-500 systems called ‘Prometheus’ in this year. […]

https://www.defenseworld.net/feature/58/Should_the_West_be_afraid_of_the_Russian_S_500_Air_Defense_System_

12:e jul – The Drive skriver om att US Navy har genomfört test med drönare som svärmar mot ett försökfartygs skyddssystem.
Citat:
The anti-drone system tested aboard the Stiletto was the DroneSentry-X manufactured by Australia-based defense contractor DroneShield. In their July 2021 newsletter, DroneShield claims the system tested aboard the Stiletto ‘demonstrated overall detection capability, detection and defeat ranges, on-the-move operation in various sea states, and effectiveness against drone swarms, involving a wide range of unmanned robotic threats.’
https://www.thedrive.com/the-war-zone/41497/the-navys-experimental-m80-stiletto-demonstrated-the-ability-to-defeat-drone-swarms-at-sea

12:e jul – Norska ABC Nyheter skriver om att USA har ett försvarsavtal med Philippinerna, som man är beredd att hedra om Kina hamnar i konflikt med Philippinerna.
Citat:
Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken minner Kina på at USA er bundet til å forsvare øystaten Filippinene dersom det blir nødvendig.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/07/12/195772143/usas-utenriksminister-advarer-kina-70-ar-gammel-forsvarsavtale-kan-tre-i-kraft

12:e jul – Sveriges Television (SVT) Nyheter skriver om att Belarus försöker påverka Litauen genom att öka flyktingströmmen till landet för att sätta landet under press med mjuka (ej vapen) maktmedel.
Citat:
Litauen bygger en mur längs gränsen till Belarus för att stoppa flyktingar att sig in i landet och resten av EU. Enligt den litauiska regeringen är ”migrantvågen” organiserad av den belarusiska diktatorn Aleksandr Lukasjenko som en hämnd mot Litauen.
SVT har pratat med personer med god insyn i flygtrafiken på Minsk flygplats. De bekräftar att migrationen är orkestrerad av myndigheterna.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kallor-sa-organiserar-belarusiska-regeringen-migranters-inpassering-i-eu

12:e jul – Sveriges Television (SVT) skriver om hur Belarus (Vitryssland) kanaliserar flyktingar till Litauen för att destabilisera landet.
Citat:
Litauen bygger en mur längs gränsen till Belarus för att stoppa flyktingar att sig in i landet och resten av EU. Enligt den litauiska regeringen är ”migrantvågen” organiserad av den belarusiska diktatorn Aleksandr Lukasjenko som en hämnd mot Litauen.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kallor-sa-organiserar-belarusiska-regeringen-migranters-inpassering-i-eu

14:e jul – Nyhetsbyrån Reuters skriver om ryska hot mot Storbritannien som nyligen seglade på internationellt vatten utför ryskockuperade Krims kust. (Notering: Under juni sköt ryska fartyg varningsskott mot brittiskt fartyg.)
Citat:
A senior Russian security official warned Britain on Wednesday not to sail its warships near Russian-annexed Crimea again unless it wanted its sailors to get hurt.
https://www.reuters.com/world/uk/russia-warns-britain-sail-near-crimea-again-your-sailors-will-get-hurt-2021-07-14

14:e jul – Den ideella organisationen Project Syndicate skriver om den ryska presidentens Putins framställning att Ukraina är en del av Ryssland.
Citat:
Russian President Vladimir Putin has lately been going to great lengths to highlight the historical linkages between his country and Ukraine. In denying that Ukraine has any right to independence, Putin is setting the stage for war.
https://www.project-syndicate.org/commentary/putin-denial-of-ukrainian-independence-could-lead-to-war-by-anders-aslund-2021-07

15:e jul – Försvarsmakten berättar om ökad förmåga till bland annat sjöräddning.
Citat:
I dagarna levererades ännu en modifierad helikopter 14 till första skvadronen på Kallax i Luleå. Det är den andra helikoptern av samma modell som modifierats med en taktisk radar och en operatörskonsol för att kunna genomföra kvalificerade räddningsuppdrag inom vad som benämns ‘search and rescue’.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/07/ny-helikopter-ger-storre-mojligheter-till-raddningsuppdrag

15:e jul – Bloggen Semper Miles skriver om det fortsatt ökade samarbetet mellan Sverige och Finland kring gemensam försvarsförmåga.
Citat:
Det förekommer förvisso ingen övningsverksamhet med trupper ute i terrängen, men väl på översiktlig- och beslutsnivå som ser till att ytterligare öka finländarnas och svenskarnas ömsesidiga kunskaper om varandras styrkor, materiel, utrustning samt inte minst taktiska tänkande. Det skapar ringar på vattnet och är precis som det låter, av stort värde!
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/sverige-och-finland-ovar-fortsatt-och-mer-tillsammans

16:e jul – Lars Wilderäng skriver på sin blogg om det nationells säkerhetsaspekten i att Cementa inte får bryta kalk på Gotland för att tillverka cement – utöver att det hotar att totalt haverera svensk ekonomi.
Citat:
Betong och den helt avgörande komponenten cement (egentligen kallad portlandcement) är av högsta vikt för totalförsvaret och det militära försvaret – för att bygga försvarsanläggningar och infrastruktur som totalförsvaret är beroende av, underhålla dessa, reparera dessa och uppföra nya ersättare i händelse av krigshandlingar.
https://cornucopia.cornubot.se/2021/07/rikets-sakerhet-och-krigsviktigt.html

18:e jul – Ryska nyhetsbyrån TASS skriver om kommande tester med kryssningsroboten Zirkon.
Citat:
According to the source, the Severodvinsk will perform the first launch from a surface position, firing at a surface target. Another source told TASS that the Admiral Gorshkov will perform 4 launches. NPO Mashinostroyeniya, the developer of the missile, did not comment on this information.
https://tass.com/defense/1315087

18:e jul – Lars Wilderäng uppmärksammar på sin blogg Cornucopia uppgiften om att USA var tvungen av avveckla spioner eftersom Donald Trump läckte uppgifter som skulle avslöjat spionen.
Citat:
CNN uppger att spionen fanns i Kremls innersta krets, hade tillgång personligen till Putin och kunde bland annat fotografera dokument på Putins skrivbord. Redan tidigare hade CIA börjat oroa sig över spionens säkerhet, då vederbörande och även andra spioner i Ryssland på lägre nivå varit amerikanska tillgångar under många år, med allt större risk att avslöjas.
Trump började avslöja topphemlig sekretessbelagd information för den ryske utrikesministern Lavrov och även direkt till Putin själv på toppmöten med dessa, antagligen för att han med sin nivå av demens inte kunde skilja på vad som var hemligt och vad som inte var det, eller mer sannolikt för att han som narcissist behövde ha något att skryta med.

https://cornucopia.cornubot.se/2021/07/cia-exfiltrerade-toppspion-fran-kreml.html

19:e jul – Försvarsmakten berättar om beredskapsjakten i Flygvapnet.
Citat:
Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Incidentberedskapen, eller incidentjakten som den också kallas, löser skarpa uppgifter inom såväl jakt och attack som spaning.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/07/jakt-och-spaning-fran-luften

19:e jul – The Barents Observer skriver om testet av den ryska kryssningsmissilen Zirkon.
Citat:
The 3M22 Tsirkon cruise missile (NATO name SS-N-33) is a maneuvering winged scramjet-powered anti-ship hypersonic cruise missile to be onboard both submarines and surface warships of the Russian navy.
In 2019, President Vladimir Putin named the Tsirkon missile invincible, saying it could hit targets at both sea and on land at a range of up to 1,000 km with a speed of Mach 9.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/07/northern-fleet-frigate-test-fires-tsirkon-hypersonic-missile

19:e jul – Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) skriver om den senaste revideringen av den ryska nationella säkerhetsstrategin.
Citat:
Ryssland förbereder sig för en långvarig konflikt med Väst. Betydelsen av militärt våld för att nå geopolitiska mål i internationella relationer ökar (§34). Det finns en ökande fara för att väpnade konflikter eskalerar från lokala till regionala krig, där till exempel kärnvapenstater deltar (§17).
[…]
Dokumentet tecknar ett Ryssland som visserligen är mer sammansvetsat och som lyckats stå emot försök att destabilisera landet, men också ett Ryssland där problem kvarstår. Landets befolkning måste öka och hälsoläget förbättras; befolkningens livskvalitet behöver förbättras, andelen fattiga ska minska och social ojämlikhet bekämpas. Det är också tydligt att Ryssland avser att vara bättre förberett för en möjlig ny pandemi – ett system för att bevaka ’biologiska risker’ ska utvecklas och befolkningens ’sanitära-epidemiologiska välstånd’ ska garanteras (§33:8-9). Att eliminera dessa problem är också viktigt eftersom krafter inom och utom landet kan använda Rysslands ’objektiva socio-ekonomiska svårigheter’ för att destabilisera samhället och landet som helhet (§44).

https://kkrva.se/tillbaka-till-framtiden-rysslands-nationella-sakerhetsstrategi-2021/

20:e jul – Aftonbladet skriver om den nya ryska roboten Zirkon som nu provskjutits i Barents Hav.
Citat:
[…] Roboten färdades i sju gånger ljudets hastighet i över 350 kilometer innan den träffade sitt mål.
Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
Och testet ska ha varit lyckosamt.
‘De taktiska och tekniska egenskaperna hos Zirkon bekräftades under testerna’, uppgav försvarsdepartementet i sitt pressmeddelande.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/B3zOM0/ryssland-har-provskjutit-nytt-supervapen

20:e jul – MSNBC har ett inslag om nya rapporter om Havanna-syndrom bland amerikanska diplomater, denna gång i Wien i Österrike. Syndromet bedöms orsakas av mikrovågor utsända av en motståndare.
[YouTube-klipp 6:24 min]
https://www.youtube.com/watch?v=RStSce0W8wE

20:e jul – Claes Arvidsson skriver en ledare i Svenska Dagbladet (SvD) om Rysslands agerande i internationella relationer.
Citat:
Att träffas har inte heller något egenvärde. Ryssland är inte en samarbetspartner och det ligger inte i korten att den bilden skulle ändras genom att vara tillmötesgående. Tvärtom utpekar Kreml väst, USA och Nato som ett hot mot Ryssland och den ryska ”civilisationen”. Anklagelserna om militär inringning och inrikespolitisk destabilisering haglar.
https://www.svd.se/verklighetsbeskrivning-ur-olustiga-huset/i/senaste/om/ledare

20:e jul – Caspian Report tittar på Rysslands intressen att återställa Sovjetunionens gränser.
[YouTube-klipp 17:27 min]
https://www.youtube.com/watch?v=zwzliJF0-SI

21:a jul – Rachel Maddow på MSNBC berättar hur Förenade Arabemiraten (UAE) betalade en högt uppsatt person (Tom Barrack) inom Trump-administrationen för att påverka sin allierade USA i deras intressen och läcka viktig information om kommande politiska utspel.
[YouTube-klipp 6:58 min]
https://www.youtube.com/watch?v=jZr_aK7AYww

21:a jul – Aftonbladet skriver om det ryska testet av överljudsroboten Zirkon.
Citat:
Fregatten Amiral Gorshkov ligger utanför Kolahalvön i Barents hav. Roboten färdades i sju gånger ljudets hastighet i över 350 kilometer innan den träffade sitt mål.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/B3zOM0/ryssland-har-provskjutit-nytt-supervapen

22:a jul – Sveriges Television (SVT) skriver om gasledningen Nord Stream 2 och dess säkerhetspolitiska konsekvenser.
Citat:
Polen och Ukrainas utrikesministrar reagerar kraftigt mot beskedet att USA och Tyskland gett klartecken till den omstridda gasledningen Nord Stream 2 i Östersjön.
– Beslutet innebär politiska, militära och energirelaterade hot mot Ukraina och Centraleuropa, säger Zbigniew Rau och Dmytro Kuleba i ett gemensamt uttalande.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kraftiga-reaktioner-fran-polen-och-ukraina-mot-amerikanskt-klartecken-till-nord-stream-2

23:e jul – Försvarsmakten informerar om den ökade ryska flottnärvaron i Fiska Viken.
Citat:
Flera ryska örlogsfartyg befinner sig i Finska viken och är på väg mot Sankt Petersburg. Anledningen är firandet av den ryska marinens 325-årsdag och följande övningsverksamhet. Försvarsmakten övervakar händelserna kontinuerligt.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/07/stort-antal-ryska-orlogsfartyg-i-finska-viken

25:e jul – Deutsche Welle (DW) skriver om ryska hot mot Storbritannien efter att brittiska marinen seglat nära ryskkontrollerat område.
Citat:
Putin said last month Russia could have sunk the British warship HMS Defender, that it accused of illegally entering its territorial waters, without starting World War Three and said the United States played a role in the ‘provocation.’
https://www.dw.com/en/putin-warns-of-unpreventable-strikes-by-russian-navy/a-58634000

25:e jul – Bloggen Semper Miles skriver om ryska flottans uppvisning i St Petersburg.
Citat:
Ryska fartyg av allehanda slag, inklusive kryssare och ubåtar från när och fjärran har under veckorna som passerat letat sig in i Östersjön för att förstärka. Tillkommer gör stora mängder trupp på land och i luften. Även marina enheter från Iran, Pakistan och Indien ska ha anslutit för att delta i firandet. Totalt rör det sig om drygt femtio fartyg, ett 50-tal luftfarkoster och 4 000 soldater och sjömän.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/ryska-marinen-firar-dubbelt-och-drar-igang-langre-ovningsperiod

26:e jul – Sveriges Television (SVT) har ett inslag om att iranska fartyg, bland annat depåfartyget Makran, besöker Östersjön för att delta i den ryska flottparaden i St Petersburg.
Citat:
Makran är ett så kallat basfartyg som blev operativt i början av 2021. Det är en ombyggd oljetanker med flera användningsområden, berättar FOI:s expert på marinstridskrafter, forskningsledare Niklas Granholm.
– Man kan ha den som helikopterbas eller ha marinsoldater ombord. Man kan ha den som bunkerfartyg för andra stridsfartyg så att man får en räckvidd och en flexibilitet som man normalt inte har.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/iran-och-ryssland-visar-gemensamma-muskler-i-ostersjon

27:e jul – Preligens uppmärksammar de ryska truppkoncentrationerna vid Ukrainas gräns, och hur de kan upptäckts genom datoranalys och satellitbilder.
[YouTube-klipp 1:39 min]
https://www.youtube.com/watch?v=PjM1onZT2T0

28:e jul – Expressen skriver om att Kina lierar sig med talibanerna i Afghanistan.
Citat:
Under onsdagen möttes en större delegation från talibanerna och Kinas utrikesminister Wang Yi i den kinesiska staden Tianjin. Enligt Nyhetsbyrån AP poserade de tillsammans framför kamerorna innan de satte sig ner för att samtal om Afghanistan. Mötet sker vid en tidpunkt då talibanerna söker legitimitet.
Kina väljer nu att ge sitt stöd till talibanerna efter det gångna mötet. Enligt Wang Yi kommer Kina att respektera talibanernas suveräna självständighet, territoriella integritet och inte lägga sig landets inrikespolitik, rapporterar nyhetsbyrån AP.
https://www.expressen.se/nyheter/kina-ger-sitt-stod-till-talibanerna-i-afghanistan

28:e jul – Maria Nilsson skriver på en FriVärld om situationen i det krigsdrabbade Ukraina.
Citat:
Nyligen hävdade den ryske president Putin att det inte finns någon egen ukrainsk nation i en längre artikel som publicerades på presidentadministrationens hemsida.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/resebrev-fran-ett-hotat-ukraina

29:e jul – Bloggen Semper Miles skriver om att Finland uppgraderar sina CV90.
Citat:
Finland uppskattar och tar noga hand om sina CV9030FIN vilka omnämns som ’arméns huvudpansarskyttebandvagnsmateriel’. Systemet har hunnit vara med en tid som en viktig, duglig del av det finska försvaret och nu väljer man att satsa på uppgraderingar för de drygt 100 vagnarna i tjänst.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/finska-armens-cv90-modifieras-och-framtidssakras-in-i-2030-talet/

29:e jul – Brittiska UK Defence Journal skriver om att Storbritannien investerar mer pengar i utveckling av nytt stridsflygplan.
Citat:
The Ministry of Defence has awarded a contract worth approximately £250m to progress the design and development of Tempest, the UK’s Future Combat Air System (FCAS).
https://ukdefencejournal.org.uk/british-tempest-combat-jet-project-gets-more-funding

29:e jul – The Drive har på kanalen The Warzone ett inlägg om att den brittiska flottnärvaron I Sydkinesiskasjön höjer spänningen mellan Storbritannien och Kina.
Citat:
According to the Hong Kong-based South China Morning Post, HMS Queen Elizabeth entered the South China Sea for the first time on Monday. The same source noted that the “relationship between Beijing and London is expected to deteriorate further as Britain carries out military and economic actions that frustrate Beijing’s ambitions” in this region. On the British side, there has apparently been no official confirmation so far of CSG21’s presence in these waters.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/41752/british-and-chinese-aircraft-carriers-both-underway-in-the-tense-south-china-sea

29:e jul – Global Times skriver om att Ryssland deltar i kinesisk storövning.
Citat:
The Zapad/Interaction-2021 exercise will be held in the Qingtongxia Joint Tactical Training Base in Northwest China’s Ningxia Hui Autonomous Region from early to mid-August with the theme of jointly safeguarding regional security and stability, Senior Colonel Wu Qian, a spokesperson for China’s Ministry of National Defense, announced at a regular press conference on Thursday.
https://www.globaltimes.cn/page/202107/1230026.shtml

30:e jul – The Barents Observer skriver om upprustningen av den ryska flotten, genom ytterligare tillskott av en ubåt i Yasen-klassen.
Citat:
Each Yasen-M class submarines have a crew of 64. The submarine is 130 meters long, has a displacement at surface of 8,600 tons. It has eight vertical silos for Oniks, Kalibr or Kh-101 cruise missiles and 10 torpedo tubes. The submarines will likely in the future also be armed with Russia’s new hypersonic Tsirkon cruise missiles currently under testing.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/07/sevmash-launches-krasnoyarsk-nuclear-submarine

30:e jul – Brittiska Daily Mail skriver om Kinas reaktion på brittisk flottnärvaro i Sydkinesiska sjön.
Citat:
Britain is ‘a bi*ch asking for a beating’ with its South China Sea warship challenge, Beijing warns
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9843955/Britain-bi-ch-asking-beating-South-China-Sea-warship-challenge-Beijing-warns.html

30:e jul – The Barents Observer skriver om den ryska flottans styrkeuppvisning i samband med flottparaden i St Petersburg.
Citat:
Named “Ocean Shield 2019”, the exercise was first announced to take place in the Baltic Sea, but with the surprise groupings in the North Sea and Norwegian Sea, Norway’s Defence Chief at the time said the objective of the exercise was to block NATO’s access to waters around Scandinavia.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/07/northern-fleet-warships-will-conduct-tactical-exercises-around-scandinavia

30:e jul – Brittiska Daily Mail kritiserar utvecklingen av Storbritanniens senaste stridsfordon.
Citat:
How top brass blew £3.5billion on a dud that is a menace to troops: Ajax is the British Army’s new tank that’s too heavy, makes crew sick and can’t fire on the move… all thanks to a mix of cronyism and incompetence
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9845773/How-brass-blew-3-5billion-dud-menace-troops.html

2:a aug – UK Defence Journal skriver med anledning av det brittiska flottbesöket i Sydkinesiska sjön om kinas agerande i regionen.
Citat:
The fate of this crucial international treaty is what concerns Britain, Southeast Asia’s governments, and others who fear the unravelling of the ‘rules-based order’. For many years, China has been breaking the rules that it signed up to when it ratified UNCLOS. Rather than respecting the rights guaranteed by the Convention, it has been using its growing naval might to intimidate its neighbours. The casualties range from fishermen unable to use their traditional fishing grounds to international energy companies such as BP and Shell forced to abandon their oil and gas fields off Vietnam and the Philippines.
https://ukdefencejournal.org.uk/right-versus-might-in-the-south-china-sea

2:e aug – Två ryska regimtrogna komiker, Vovan och Lexus, har lurat den svenska utrikesministern genom att utge sig för att vara oppositionspolitiker för att få Ann Linde att berätta om relationen till Ryssland.
[YouTube 11:59 min]
https://www.youtube.com/watch?v=Ts-xAFWYVLc

2:a aug – Den ryska ambassaden i Sverige reagerar på det som komikerna Vovan och Lexus fått Ann Linde att berätta om den svenska hållning till Ryssland.
Citat:
Sådana utspel till stöd för en så kallad «opposition» utgör, nådiga herrar, ett tydligt exempel på ett ingripande i grannlandet Rysslands interna angelägenheter och kan inte anses på ett annat sätt än som direkt skadliga för våra bilaterala relationer.

3:e aug – Al Jazeera berättar att Indien håller på att göra en isolerad ö tillhörande Mauritius till en indisk flottbas i bästa Indiska Oceanen.
[YouYube-klipp 16:44 min]
https://www.youtube.com/watch?v=wKb1nZ5YnCg

4:e aug – The Barents Observer uppmärksammar att en rysk atomubåt av typ Oscar II fick motorproblem på väg genom Stora Bält i Danmark – ännu en påminnelse om den dåliga statusen på den ryska flottans fartyg.
Citat:
‘Orel’ was sailing together with the navy tug ‘Altay’ and the large anti-submarine missile destroyer ‘Vice-Admiral Kulakov’ in an inter-fleet transit from St. Petersburg towards the Kola Peninsula when it got problems with propulsion and started to drift.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/08/russian-nuclear-submarine-lost-propulsion-danish-waters-sails-outside-norway-now

5:e aug – The Barents Observer skriver om den att den ryska storövningen Zapad även kommer inkludera delar av den ryska norra flottan.
Citat:
More than 10,000 soldiers take part as the Northern Fleet over the next days conducts a command and staff training exercise on land, at sea, and in the air.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/08/beefing-forces-ahead-zapad-2021-northern-fleet-kicks-large-scale-exercise-border

5:e aug – Newsweek skriver om att årets upplaga av den ryska övningen Zapad kommer sträcka sig från Kina till Belarus (Vitryssland).
Citat:
Russia has planned two back-to-back military exercises involving tens of thousands of troops across its eastern and western borders alongside China and Belarus.
https://www.newsweek.com/russia-hold-back-back-east-west-military-drills-china-belarus-1616629

5:e aug – Lars Wilderäng skriver på sin blogg Cornucopia om ökad radioaktiv strålning över Östersjön.
Citat:
En läsare rapporterar om en gammastrålningsspik under förmiddagen, vilket sammanfaller med att det ryska kärnreaktordrivna fartyget Sevmorput har genomfört tester i Finska Viken. USA har haft uppe en WC-135 Constant Phoenix för att detektera radioaktiva partiklar över Östersjön och fler spaningsflyg, inklusive svenska Korpen har varit uppe.
https://cornucopia.cornubot.se/2021/08/misstankt-stralningsincident-pa.html

7:e aug – The Aviation Geek Club skriver om att USA provskjutit anti-radarrobot från flygplan, ett vapen speciellt avsett för att bekämpa motståndarens luftvärnssystem.
Citat:
The extended range variant, which leverages the AARGM program that’s currently in full rate production, has been upgraded with a new rocket motor and warhead. It will provide advanced capability to detect and engage enemy air defense systems.
https://theaviationgeekclub.com/us-navy-launched-an-agm-88g-aargm-er-for-the-first-time

7:e aug – CNN har ett reportage om amerikanska Space Force och berättar vad vapengrenen redan gjort i stridssituationer för att stötta markförband.
[YouTube-klipp 5:16 min]
https://www.youtube.com/watch?v=aqWKTjpo74E

9:e aug – Euroasian Times skriver om en gemensam flygövning mellan Kina och Thailand som bevisat JAS 39 Gripen vara överlägsen sin kinesiska motpart.
Citat:
While the Chinese PLA Air Force (PLAAF) brought J-11 to the wargame, the Thai Air Force deployed Swedish Saab JAS-39C/D Gripens, though it also operates the American F-16s.
What astounded the military experts is that a 25-year-old fighter overpowered the relatively younger Chinese J-11 aircraft especially during the beyond-visual-range (BVR) engagements.
https://eurasiantimes.com/saab-gripen-rips-apart-chinese-j-11-fighters-in-war-games-experts-call-them-sitting-ducks-for-rafales

10:e aug – The Barents Observer skriver om att ryska förband övar för insats i miljö med kemisk krigföring.
Citat:
Fighting in a post-nuclear war environment, or handling a radiological terror attack, was the main task of Russian NBC (nuclear, biological, and chemical) Troops practicing together with the Arctic Brigade at the tankodrom and shooting range at Korzunova, a few kilometers east of the mining town of Zapolyarny.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/08/russian-troopers-train-radiation-combat-skills-borderland-norway

10:e aug – Ryska nyhetsbyrån RT delar videoklipp från en samövning mellan Ryssland, Tadjikistan och Uzbekistan längs gränsen till Afghanistan.
[YouTube-klipp 3:05 min]
https://www.youtube.com/watch?v=O6ROA6aBzcM

10:e aug – The Barents Observer skriver om att det ryska atomfartyget “Sevmorput” som eventuellt kan ha stått för ett radioaktivt utsläpp i Östersjön.
Citat:
It has been a troublesome year for what is the world’s only civilian nuclear-powered merchant ship still in operation. Sailing what was supposed to become the first-ever voyage with a nuclear-powered ship to Antarctica, the “Sevmorput” ended up stranded outside Angola for a month last fall.
https://thebarentsobserver.com/en/nuclear-safety/2021/08/sevmorput-returns-arctic-after-troublesome-year

11:e aug – The Barents Observer skriver om att Norge uppgraderar sin havsövervakning och ubåtsjaktsförmåga med fem flygplan av modell P-8A Poseidon.
Citat:
Mission systems will be installed and some additional testing will take place before the first of five new maritime surveillance planes will be handed over to the Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA) later this year, Boeing informs.
The plane is expected to fly over to Norway early next year. The next four planes will be delivered in 2022 and 2023.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/08/norways-new-eyes-and-ears-north-performs-maiden-flight

11:e aug – The Barents Observer skriver om att Norge uppgraderar sin havsövervakning med tre nya fartyg avsedda för Barents Hav.
Citat:
With vanishing sea ice east and north of Svalbard archipelago, more commercial shipping, naval activities and fisheries start to sail in waters not earlier accessible. That challenges the Coast Guard, which needs to sail in larger areas of previously partly unmapped waters.
Norway has nearly 2 million square kilometers of waters, or seven times larger than its mainland.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/08/here-comes-norways-new-ice-strengthened-coast-guard-ship

11:e aug – The Barents Observer uppmärksammar att en kinesisk isbrytare besöker Arktis norr om Kolahalvön.
Citat:
The Chinese vessel is this week believed to have sailed south through the Greenland Sea, the waters that separate Greenland with the archipelago of Svalbard. The vessel is no longer visible on ship tracking services.
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/08/chinese-icebreaker-sails-north-pole-explores-remote-arctic-ridge

13:e aug – Försvarsmakten berättar att man fyllt värnpliktskvoten och därmed fortsätter utöka värnpliktsutbildningen.
Citat:
Under hösten och våren prövades närmare 17 000 individer av Plikt- och prövningsverket. 5 800 av dessa godkändes och är klara för grundutbildning med värnplikt i år. Därmed uppnåddes Försvarsmaktens mål om att utbilda 5 000 nya soldater och sjömän.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/08/kvoten-varnpliktiga-fylld-med-rage

13:e aug – Aftonbladet har en artikel om hur den afghanska armén kunde falla ihop på så kort tid.
Citat:
I samma stund som president Biden och Nato satte ett datum för sitt fullständiga tillbakadragande var det en signal till alla afghaner att maktförhållandena ändrades över en natt. För många var det bara en tidsfråga innan talibanerna skulle ta över. Det finns ingen annan nationell kraft som är tillnärmelsevis lika stark. Och brutal.
Om de som strider i den afghanska armén ändå i slutänden vet att de kommer att förlora, varför då anstränga sig överhuvudtaget?
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/dnJjRj/hur-kan-en-usa-tranad-arme-falla-ihop-sa-snabbt

14:e aug – Patrik Oksanen skriver i Blekinge Läns Tidning (BLT) om prioriteringarna mellan infrastruktur och försvarsförmåga.
Citat:
Om alternativen till var och hur Försvarsmakten kan uppträda på eget territorium begränsas allt för mycket blir det lättare för Ryssland att nedkämpa svenska stridskrafter i händelse av en konflikt. Det blir då ytterst en fråga om att Sveriges suveränitet inte kan försvaras och att det sker till priset av svenska sjömän, piloter och soldater.
https://www.blt.se/ledare/patrik-oksanen-varnkraft-ibland-viktigare-an-vindkraft-60e6ef92

15:e aug – Bloggen Semper Miles skriver om svensk-finskt försvarssamarbete.
Citat:
För att utveckla samverkan mellan den finska och svenska armén och göra försvarssamarbetet ännu smidigare planeringsövar våra båda länder tillsammans i finska Lappland under veckan, närmare bestämt 16-20 augusti.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/sverige-och-finland-ovar-fortsatt-och-mer-tillsammans/

15:e aug – Sveriges Radio (SR) har ett inslag om att talibanerna nått Afghanistans huvudstad Kabul.
Citat:
Både talibanerna och Afghanistans regering bekräftar nu att talibanerna har börjat gå in i den afghanska huvudstaden Kabul.
https://sverigesradio.se/artikel/talibanerna-tar-sig-in-i-kabul

16:e aug – Bloggen Jägerchefen tittar på en rysk militärövning på Nordkalotten.
Citat:
Den sjöstridsverksamhet som genomförts i Barents hav förefaller varit inriktad på att, dels förflytta markstridsförband till Novaja Zemlja under skydd av sjöstridskrafter, dels påverka fientliga sjöstridskrafter i området. Dock omnämns ingen annan sjöstridsverksamhet i Barents hav i den offentliga rapporteringen. Däremot torde ytterligare övningsverksamhet genomförts under den aktuella perioden i Barents hav som inte rapporterats offentligt.
http://jagarchefen.blogspot.com/2021/08/den-norra-flanken-och-zapad-2021.html

18:e aug – The Barents Observer skriver om oväntade rörelser för den ryska flottövningen i Barents Hav.
Citat:
Norway is monitoring Russian warships that suddenly turned west in the northern part of the Barents Sea after an exercise near Franz Josef Land earlier this week. The vessels started to sail towards the Svalbard archipelago on Tuesday and made a northwestern course after passing the southern tip of Spitsbergen island.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/08/surprise-direction-northern-fleet-grouping-sails-west-svalbard-annual-arctic-voyage

21:a aug – Patrik Oksanen skriver i Svenska Dagbladet (SvD) om hur Litauen står upp emot Ryssland.
Citat:
Litauen återfick sin självständighet för 30 år sedan efter en långvarig och modig frihetskamp. Trots en blodig halvsekellång ockupation och sviterna av sovjetsystemet så har Litauen klarat omvandlingen till en modern demokratisk stat. Erfarenheterna av förtryck har också gjort att Litauen förstått värdet av solidaritet med dem som kämpar för sin frihet från kommunistiska eller post-sovjetiska regimer.
https://www.svd.se/vilnius-ar-diktatorernas-mardrom

21:a aug – FriVärld om hur Finland agerat snabbt och resolut i frågan om att bistå med militär i evakueringen av Kabul i Afghanistan – ett agerande som för några år sedan hade vairt otänkbart.
Citat:
Beslutet i riksdagen var enhälligt och president Sauli Niinistö skrev på utan dröjsmål. Redan samma kväll lyfte två av Flygvapnets tre C-295M-plan från Utti nära staden Kouvola östra Finland där en stor del av elitstyrkorna inom Försvaret får sin utbildning.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/historiskt-finlandskt-beslut-om-att-skicka-trupp-till-kabul

21:a aug – FriVärld skriver om att Finland gjort ett generationsskifte i användningen av sina militära förband.
Citat:
Historiskt och exceptionellt när Finland tänjer på lagrummen för att skicka trupp till Kabuls flygplats konstaterar Yrsa Grüne-Luoma om veckans politiska beslut i Helsingfors. Före 2017 hade det varit helt otänkbart, då Finland länge hållit hårt att finsk militär används bara för försvara det egna landet vilket är en konsekvens av andra världskriget. […]
https://frivarld.se/sakerhetsradet/historiskt-finlandskt-beslut-om-att-skicka-trupp-till-kabul

21:a aug – Nya Wermlands-Tidningen (NWT) har en artikel om USA är en pålitlig partner eller inte.
Citat:
Efter de senaste veckornas nedslående bilder från ett Afghanistan som fallit för talibanerna kan man – än en gång – fråga sig om det riktigt går att lita på stöd och engagemang från Förenta Staterna. Svaret är dessvärre ett nedslående nej.
https://www.nwt.se/2021/08/21/barva-gar-det-att-lita-pa-amerika

23:e aug – FriVärld skriver om risken för staten när lokala flygfält läggs ned.
Citat:
Dessutom har Försvarsmakten sedan en tid utökat antal flygningar på Skövde flygplats med sin fallskärmsjägarutbildning och sina specialförband från Karlsborg. Trots dessa viktiga insatser som landet och staten, via sjukvård och Försvarsmakten, behöver stöd med, är det Skövde kommun som beslutar om flygplatsens framtid.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/nedlaggningen-av-skovde-flygplats-kan-foljas-av-fler

23:e aug – Sveriges Radio P4 Gotland har ett inslag om en explosion vid Visbys ringmur på Gotland.
Citat:
Polisen har hittat rester av det som exploderat och kriminaltekniker ska nu undersöka fynden och en brottsutredning med rubricering allmänfarlig ödeläggelse har inletts.
https://sverigesradio.se/artikel/explosion-vid-ringmuren-ingen-person-skadad

23:e aug – Lars Wilderäng skriver på sin blogg om att Ryssland förbereder sjötransport av militära förband.
Citat:
Det ryska försvarsministeriet offentliggjorde igår att man kommer genomföra en påstådd övning, där man lastar trupp, pansarfordon och utrustning på civila fartyg från hamnarna i Viborg och Ust-Luga. De militära förbanden kommer alltså få förstärkt överskeppningskapacitet i Östersjön via både lastfartyg och civila färjor. Samtidigt rapporterar SVT Nyheter om en kraftig explosion i Visby.
https://cornucopia.cornubot.se/2021/08/mop-mandag-ryssland-lastar-trupp-och.html

24:e aug – Sveriges Television (SVT) skriver om att Försvarsmakten skickar trupp till Gotland.
Citat:
Men bedömningen av hotbilden mot Sverige är oförändrad. Risken för ett väpnat angrepp är lågt. Ser man det däremot i ett längre perspektiv så märks en ökad rysk verksamhet och vi håller koll på detta.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/starkt-militar-narvaro-pa-gotland

24:e aug – Lars Wilderäng skriver på sin blogg Cornucopia om beredskapshöjningen på Gotland.
Citat:
Det ska handla om ökad rysk aktivitet i sydöstra Östersjöområdet, och beredskapsanpassningen handlar inte bara om Gotland.
Det handlar om utökad sjöbevakning, ökad inhämtning från luften och förstärkning på marken på olika platser, inklusive Gotland dit förband skickas från armén och marinen. Det senare ska med tanke på förstärkning på marken antagligen tolkas som trupp från amfibiebataljonen.
Till Sveriges Radio säger man att ”sannolikheten för väpnat angrepp på Sverige är låg”. Naturligtvis blir den dessutom lägre via en sådan här anpassning där Sverige har höjt sin faktiska beredskap.
https://cornucopia.cornubot.se/2021/08/forsvarsmakten-skarper-beredskapen-pa.html

24:e aug – FriVärld skriver om den ökade risken för konflikt i Bosnien.
Citat:
När FN:s särskilda sändebud till Bosnien och Hercegovina i juli beslutade att förbjuda förnekelse av folkmord i det multietniska landet återupplivades den nationalistiska retoriken. Mycket tyder på att den bosniska staten närmar sig en oundviklig eskalering som hotar stabiliteten på västra Balkan.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/varning-for-eskalering-pa-vastra-balkan

25:e aug – Sveriges Radio (SR) Gräns har ett inslag om spioneri i Sverige.
[webbradio 30 min]
Citat:
I slutet av augusti 2021 inleds förhandlingarna i det första spioneriåtalet i Sverige på 18 år. En svensk man som arbetat för Scania och Volvo ska enligt åtalet ha värvats som agent för Ryssland. Hur ser hotbilden mot Sverige ut och hur skyddar vi oss?
https://sverigesradio.se/avsnitt/spioner-i-sverige

25:aug – Forbes har en artikel om den styrkedemonstration som USA och Storbritannien gjorde mot Kina.
Citat:
Three aircraft carriers embarking two different models of F-35 stealth fighter have assembled in the waters around Okinawa.
The three-carrier group, with two American flattops and one British one, is among the most powerful naval formations to appear anywhere in many years.
And it’s not hard to understand the timing and location. The Chinese navy in recent weeks has been rehearsing an invasion of Taiwan. The three carriers are a warning—that an attack on the island democracy could have profound consequences.

https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/08/25/three-aircraft-carriers-dozens-of-stealth-fighters-a-powerful-allied-battle-group-has-gathered-near-china/

28:e aug – Sveriges Television (SVT) skriver om att det svenska ubåtsprogrammet blir försenat och fördyrat.
Citat:
Trots konsekvenserna så anser försvarsministern att det är strategiskt viktigt att fullfölja ubåtsprojektet. Han pekar på att ubåtarna blir en oerhört viktig tillgång för försvarets underrättelseinhämtning och bekämpning långt utanför svenskt territorialvatten.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarets-nya-ubatar-forsenade-och-fem-miljarder-dyrare

30:e aug – Pressrelease från Patria berättar att Lettland köper 200 pansarfordon (6×6) som en del i sin tydliga upprustning, samtidigt som Finland signerar ett förberedande avtal inför ett större uppköp från Patri.
Citat:
At the same time, Latvia and Patria signed a supply contract comprising over 200 pieces 6×6 armoured personnel carriers developed under the joint development programme, also including their support and training systems. The vehicle deliveries will take place between 2021 and 2029.
https://www.patriagroup.com/newsroom/news/2021/joint-6×6-programme-proceeds-patria-provides-6×6-armoured-vehicles-for-finland-and-latvia

31:a aug – Dagens Nyhter (DN) har en debattartikel om den kinesiska ambassadens påverkanskampanj för att tysta kinakritiker i Sverige.
Citat:
För att skapa en bättre helhetsbild av ambassadens påhopp mellan september 2020 och mitten av augusti 2021 har Frivärld både gått igenom publiceringar i svenska medier samt skickat ut enkäter till redaktioner och politiker. På så sätt har vi identifierat 16 attacker som uppmärksammats i offentligheten, samt 4 brev som inte tidigare kommit till allmänhetens kännedom. Det gör att det kända antalet attacker under året uppgår till totalt 23. Bland de brev som inte publicerats offentligt återfinns till exempel ett till riksdagsledamoten Hampus Hagman (KD), som upp­manades att återkalla två motioner han skrivit om Taiwan.
https://www.dn.se/debatt/den-kinesiska-ambassaden-fortsatter-hota-kritiker

31:a aug – Riksrevisionen släpper en rapport om den svenska upprustningen som anger att den går för långsamt. Rapporten fokuserar på Armén och Hemvärnet nämns bara två gånger på 72 sidor.
Citat:
Arbetet med att stärka den svenska arméns operativa förmåga går långsammare än planerat. Brister finns inom planering, analys, styrning och genomförande. Missbedömning av utgångsläget och underfinansiering har försenat och försvårat arbetet, visar Riksrevisionens granskning.
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2021/att-bygga-nationell-forsvarsformaga—statens-arbete-med-att-starka-armestridskrafterna.html
Direktlänk till rapporten:
https://www.riksrevisionen.se/download/18.24d1ba3417b8fef67b72c9e1/1630314854107/RiR_2021_23_webb.pdf

31:a aug – MSN uppmärksammar Riksrevisionens kritik mot den svenska upprustningen.
Citat:
Upprustningen av Sveriges armé går långsammare än planerat – vilket påverkar förbandens möjligheter att agera i händelse av krig. Det slår Riksrevisionen fast i en ny granskning.
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/l%C3%A5ngsam-upprustning-av-arm%C3%A9n-kritiseras/ar-AANVBIH

31:a aug – The Barents Observer skriver om samnordisk flygövning runt finska Rovaniemi.
Citat:
Sweden participates with JAS 39 Gripen from Kallax Air Base in Luleå, while Norwegian F-16s fly from Bodø take part. Finland’s Air Force operates the F/A-18 and Hawk jet trainers.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/08/nordic-fighter-jet-exercises-kicks-inside-arctic-circle

31:a aug – Aftonbladet skriver om en stor rysk vapenleverans till Belarus (Vitryssland).
Citat:
– Ryssland kommer den närmaste tiden att skicka dussintals flygplan, dussintals helikoptrar, de viktigaste luftvärnsvapnen, säger presidenten Aleksandr Lukasjenko enligt Belta.
– Kanske till och med (det ryska luftvärnssystemet) S-400. Vi har väldigt stort behov av det, vilket jag har sagt tidigare.
https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/rysk-storleverans-av-vapen-till-belarus.IcNJKgGFl

1:a sep – Dagens Nyheter (DN) skriver om att en person som samlat uppgifter på Internet om hemliga militära installationer får fängelse.
Citat:
Örebro tingsrätt bedömer att brotten utgör ett hot mot rikets säkerhet. Mannen döms därför för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
https://www.dn.se/sverige/fangelse-for-chatt-om-militara-anlaggningar

2:a sep – Dagens Industri (DI) har en ledare som förespråkar NATO-medlemskap.
Citat:
Därför är det bättre att EU fortsätter att utveckla funktioner för att poola nationella resurser inom civil och militär krishantering, att länderna ökar sina försvarsanslag och i övrigt fokuserar på det som EU gör bäst: handel.
Nato, eller koalitioner av europeiska Nato-länder, är tveklöst bättre lämpade att organisera potentiella insatser.

https://www.di.se/ledare/sag-nej-till-en-eu-arme-och-ja-till-nato/

3:e sep – Defence 24 skriver om den miserabla situationen inom det ryska flygvapnet, med en åldrad flotta och få moderna flygplan.
Citat:
The frontline bomber fleet is just a bit better. The Russians have managed to build 127 examples of the Su-34 over the decade (counterpart of the US-made F-15e). 296 obsolete Su-24 jets are also still operated. These aircraft were being manufactured between 1967 and 1993. Even the youngest Fencers are reaching their thirties now.
https://defence24.com/russian-air-force-last-moments-before-a-grand-regression-opinion

4:e sep – Bloggen Semper Miles skriver om Arctic Fighter Meet 21 som hålls i finska Rovaniemi.
Citat:
Övningen är en del av det nordiska försvarssamarbetet och samlade styrkor från Sverige, Finland och Norge, med JAS 39 Gripen, F/A-18 Hornet, Hawk och F-16 i luften.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/sverige-finland-och-norge-i-luftstrider-uppe-i-norr/

6:e sep – Försvarets Materielverk (FMV) berättar om den inledde processen med fyra nya ytstridsfartyg, samt uppgraderingen av Visby-korvetterna.
Citat:
Övergripande kan jag redan idag säga att förutom modifiering av fartygens befintliga system ska sjömålsrobotsystemet uppgraderas till senaste version, RBS 15Mk 3, och torpedsystemet uppgraderas med ny ubåtsjakttorped. Till det kommer den nya förmågan luftvärnsrobot, säger Joakim Backman.
https://www.fmv.se/aktuellt–press/aktuella-handelser/nya-ytstridsfartyg/

7:e sep – Barents Observer skriver om ryska missiltester i Arktis, mitt emellan Svalbard och norska fastlandet.
Citat:
Coordinates for the outer limits of the warning area locates it in the centre of a triangle between the Island of Hopen, the southern tip of Spitsbergen, and Bjørnøya (Bear Island) in international waters of the Norwegian sector of the Barents Sea.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/09/russia-warns-rocket-splashdown-busy-fishing-ground-south-svalbard

7:e sep – Russian Beyond skriver om nya ryska vapen i form av drönarbomber.
Citat:
It’s the latest modification of the 2019 ‘KYB’ project created to work as a flying swarm with 3 kg bombs on board each drone, capable of flying undetected towards an  enemy ship (or any other enemy target) and destroying it.
https://www.rbth.com/science-and-tech/334174-russia-unveils-new-kamikaze-drone

7:e sep – UK Defence Journal skriver om att amerikanskt bombflyg stationerats i Storbritannien.
Citat:
On August 25th, a B-2 Spirit flew in formation over the North Sea with F-15C Eagles and F-15E Strike Eagles from the 48th Fighter Wing at Lakenheath.
https://ukdefencejournal.org.uk/b-2-stealth-bomber-on-exercise-over-the-north-sea/

8:e sep – Sveriges Television (SVT) skriver om kritiken mot Kinas ambassadör i Sverige, efter att denna har kritiserat svensk media.
Citat:
Flera tankesmedjor vill att UD kallar upp Kinas ambassadör Guy Congyou och kräver en ursäkt. Kravet kommer efter att ambassaden mejlat svenska journalister, och uttalat sig nedlåtande om en rapport som granskar ambassadens agerande.
https://www.svt.se/kultur/ud-tillrattavisar-kinas-ambassador-helt-oacceptabelt-beteende

8:e sep – Försvarsmakten skriver om multinationell övning i Älvdalen.
Citat:
Joint Protector 21 är en viktig övning för JEF, Joint Expeditionary Force, som är ett brittiskt ramverk för en multinationell snabbinsatsstyrka med 10 medlemsländer, inklusive Sverige som anslöt sig 2017. Det handlar om att i en tillfälligt upprättad stabsmiljö öva ledning och samordning av gemensamma operationer, men också att öka den gemensamma interoperabiliteten, det vill säga de olika ländernas förmåga att agera tillsammans, både tekniskt och doktrinärt, säger överste Martin Liander, övningsledare för det svenska deltagandet i den i övrigt brittiskledda övningen.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/09/tio-lander-i-storovning-i-dalarna/

8:e sep – Tankesmedjan FriVärld skriver om att Finland släppt sin Försvarsredogörelse.
Citat:
För militärt icke allierade länder som Finland och Sverige blir det kanske då pragmatiskt att satsa på det nordiska och med någon form av ryggstöd på andra sidan Atlanten. Enklast vore väl om alla de nordiska länderna skulle vara medlemmar i Nato men för Finlands del ligger det beslutet inte på regeringen Marins agenda. Och knappast heller på den följande regeringens.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/finland-vill-se-ett-starkare-nordiskt-forsvarssamarbete/

8:e sep – YouTube-kanalen Preligens har ett kort klipp om inslag från den ryska övningen Zapad.
[YouTube-klipp 49 sekunder]
https://www.youtube.com/watch?v=jhhYEMvvAAY

9:e sep – Sveriges Radio (SR) uppmärksammar att Försvarsmaktens transportflygplan Tp 81 (C-130 Hercules) är gamla och har svårt att uppfylla dagens krav.
Citat:
De svenska Herculesplan som användes vid evakueringen från Kabuls flygplats är gamla och måste flyga med dispens efter att tekniska uppdateringar av planen har försenats med flera år.
https://sverigesradio.se/artikel/60-ar-gamla-herculesplan-klarar-inte-kraven

9:e sep – Newsweek skriver om japansk oro för en kinesisk invasion av Taiwan.
Citat:
Political leaders and senior defense officials in Tokyo have upped their concerns about the potential for conflict across the Taiwan Strait, further linking an attack on Taiwan to Japan’s own national security this week.
https://www.newsweek.com/japan-officials-escalate-concerns-about-possible-china-attack-taiwan-1627350

9:e sep – Chatham House delar en analys av hur man kan analysera den ryska övningen Zapad 21, där en av punkterna är att inte fokusera på mantalet i övningen, utan de förmågor till trupprörelser och annat som demonstreras (informationsdelen i klippet ligger i de första 26 minutrarna, resten är frågestund)
[YouTube-klipp 59 min]
https://www.youtube.com/watch?v=FLefopMaxyQ

10:e sep – FriVärld uppmärksammar Finlands försvarsredogörelse.
Citat:
Ambitionen är i enlighet med det som tidigare sagts om att norra Europa utgör en och samma strategiska helhet ifall Europa dras in i en militär konflikt. Under presskonferensen betonade Kaikkonen att det arktiska området nu betraktas som nära förknippat med Östersjöområdet: en konflikt på någotdera hållet får återverkningar också på det andra.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/finland-talar-allt-mer-klarsprak-om-den-stora-grannen/

10:e sep – Deutsche Welle (DW) har ett inslag om det förtätade ekonomiska arbetet mellan Belarus (Vitryssland) och Ryssland, och belyser att det får kritik från belaruser.
[YouTube-klipp 4:32 min]
https://www.youtube.com/watch?v=M6LzJ1fWNZE

11:e sep – Norrköpings Tidningar (NT) har en ledare om innebörden av att USA lämnat Afghanistan.
Citat:
Under loppet av några veckor kastade Biden, helt medvetet, ut mycket av vad som med blod, svett och tårar (och enorma ekonomiska ansträngningar) uppnåtts under två årtionden. Att manegen redan krattats av företrädaren Donald Trumps huvudlösa utrikespolitik gjorde förstås inte saken bättre.
https://nt.se/asikter/ledare/artikel/nederlaget-i-afghanistan-gor-minnet-sarskilt-bittert/rk01pqel

11:e sep – Bloggen Semper Miles uppmärksammar att den ryska storövningen Zapad har inletts.
Citat:
Storleksordningen 200 000 soldater ska sättas i rörelse för försvar med betydande mängder av vapen, fordon och materiel. Omkring 80 luftfarkoster, alltså flygplan och helikoptrar, 290 stridsvagnar, 240 system för artilleri, raketartilleri och GRK samt ett 15-tal fartyg, för att öva på olika platser i, som det verkar, framförallt Belarus och västra liksom nordvästra/norra Ryssland.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/storovningen-zapad-2021-ar-igang/

11:e sep – Nyhetsbyrån Reuters uppmärksammar ny rysk materiel på övningen Zapad 21.
Citat:
Troops used Platform-M combat robots, which are controlled remotely and armed with grenade launchers and a machine gun, the ministry said in a statement. Russian news agencies said it was the first time such hardware had been used.
New Sarmat-2 tactical vehicles have also been used, Russian media said.

https://www.reuters.com/world/europe/russia-uses-new-hardware-big-military-drills-2021-09-11/

13:e sep – Försvarsmakten informerar om att amerikansk militär övar i svensk skärgård.
Citat:
I år är det tredje gången den bilaterala övningen Archipelago Endeavor genomförs i regi av Amfibieregementet strax utanför Stockholm. Likt tidigare syftar även årets upplaga till att samöva de svenska och amerikanska styrkorna och ytterligare fördjupa kunskaps- och erfarenhetsutbytet de båda förbanden emellan. Något som i förlängningen också kommer bidra till ökad effekt för försvaret av Sverige.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/09/marinkarssoldater-ovar-med-svenska-enheter-i-stockholms-skargard/

13:e sep – Sky News har ett videoklipp från den rysk-belarusiska övningen Zapad.
[YouTube-klipp 2:43 min]
https://www.youtube.com/watch?v=4kzPs4bxwcE

13:e sep – Global New shar videoklipp från övningens Zapad.
[YouTube-klipp 3:20 min]
https://www.youtube.com/watch?v=VoZ18tzS5NU

14:e sep – Ryska statliga RUPTLY har okommenterade klipp från den ryska övningen Zapad.
[YouTube-klipp 2:00 min]
https://www.youtube.com/watch?v=PhqpZt4a6uY

14:e sep – Lars Wilderäng skriver på sin blogg Cornucopia om den svenska beredskapskontrollen i samband med den ryska övningen Zapad.
Citat:
Svenskt försvar är just nu att betrakta som delvis mobiliserat, om än bara som rena myndighetsbeslut inom myndighets ram. Och ovanstående är vad som öppet medges. Huruvida det också ligger någon eller några fullt bestyckade ubåtar och väntar någonstans mellan Kaliningrad och Gotland får vi aldrig facit på under vår livstid.
https://cornucopia.cornubot.se/2021/09/dn-forsvarsmakten-genomfor-en.html

15:e sep – Nya Wermlands-Tidningen (NWT) har en debattartikel om den diskriminering som Kina framtvingar kring Taiwan.
Citat:
Och absurditeterna är inte slut där. Denna exkludering förhindrar även deltagandet från Taiwans civilsamhälle. Taiwanesiska passinnehavare nekas inträde på FN-områden, både vad gäller besök och möten, medan journalister från Taiwan inte får ackreditering för att täcka FN-evenemang. Den enda anledningen bakom denna diskriminerade behandling är deras nationalitet.
https://www.nwt.se/2021/09/15/ett-motstandskraftigt-fn-med-taiwan-inkluderat/

15:e sep – Atlantic Council skriver om den ökade integrationen mellan Belarus och Rysslands militär styrkor.
Citat:
We effectively have a single army, with the Belarusian military forming its backbone in the western direction,” Lukashenka said. “If, God forbid, a war starts, the Belarusian army will be the first to engage in the fight, and the western group of Russia’s armed forces will join quickly after to form a joint defense.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/belarusalert/russian-belarusian-military-merger-accelerates-on-natos-eastern-flank/

15:e sep – UK Defence Journal skriver om uppgradering av de brittiska stridsvagnarna av modell Challanger.
Citat:
The smoothbore gun fires the most advanced, high-performance penetrators, bringing assured lethality to the UK. This element of the Challenger 3 upgrade also ensures UK interoperability with other NATO users. Challenger 3’s upgraded lethality sits alongside a new armour system that provides the highest standards of protection for the crew, with work underway to incorporate Active Protection Systems. Challenger 3 will also receive improved long-range Commander and Gunner primary sights with automatic detection and tracking, plus integrated day and night thermal modes of operation.
https://ukdefencejournal.org.uk/first-challenger-3-guns-enter-production-ahead-of-schedule

15:e sep – Brittiska staten berättar om AUKUS, dvs det nya säkerhetssamarbetet mellan Australien, Storbritannien och USA.
Citat:
AUKUS is a concrete articulation of the UK’s ambition, made in the Integrated Review, to deepen defence, security and foreign policy ties with like-minded allies across the globe. The agreement reflects the unique level of trust and cooperation between our three countries, who already share extensive intelligence through the Five Eyes alliance.
https://www.gov.uk/government/news/uk-us-and-australia-launch-new-security-partnership

15:e sep – Australiska ABC News skriver om att Australien väljer bort avtal om franska ubåtar.
Citat:
Australia to get nuclear-powered submarines, will scrap $90b program to build French-designed subs
https://www.abc.net.au/news/2021-09-15/allied-naval-united-states-biden-australia-nuclear-submarines/100465628

15:e sep – Islands regering informerar om ett försvarssamarbete mellan Sverige och Island.
Citat:
Cooperation areas identified in the declaration include cyber security, resilience against hybrid threats, strategic communications and promoting and developing joint projects to strengthen the implementation of the women, peace and security agenda.
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-article/2021/09/15/Iceland-and-Sweden-sign-Joint-Declaration-on-defence-cooperation/

16:e sep – Sveriges Television (SVT) skriver om arbetet med att återupprätta A9 i Kristinehamn.
Citat:
Senast 2024 ska A9 vara återetablerat i Kristinehamn och 2029 ska regementet nå full kapacitet. A9 kommer att ha cirka 300 anställda, varav en tredjedel militär personal.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/har-tas-nasta-steg-i-ateretableringen-av-a9-i-kristinehamn

16:e sep – Sveriges Television (SVT) har ett inslag om återupprättadet av A9 i Kristinehamn.
Citat:
Sveriges arméchef Karl Engelbrektson var med och avvecklade Värmlandsbrigaden på regementet i Kristinehamn. Nu ser han med glädje fram emot återetableringen.
– A9 kommer att spela en jättestor roll, säger han.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/armechefen-a9-kommer-att-spela-en-jattestor-roll

16:e sep – TV4 har ett inslag om en företagsspionen döms för att spionerat för Ryssland.
Citat:
I dag dömdes en 47-årig man till tre års fängelse i Göteborgs tingsrätt för att ha spionerat på lastbilstillverkaren Scania för Rysslands räkning. I flera år ska mannen ha träffat en rysk diplomat och överlämnat känsliga uppgifter i utbyte mot betalning. Patrik Oksanen på tankesmedjan Frivärld som arbetar med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, förklarar varför domen är så unik och hur vanligt spionage är i dag.
https://www.tv4.se/klipp/va/13361934/dom-mot-47-ariga-mannen-i-spionagemalet-det-har-forsvann-inte-med-kalla-kriget

17:e sep – Försvarsmakten informerar om återuppbyggnaden av utbildningsförband.
Citat:
Arbetet med att etablera fem nya regementen och en ny flygflottilj har kommit så långt att det är dags för invigningar. Först ut är K 4 i Arvidsjaur som hissar flaggan den 24 september och därefter följer ett pärlband med invigningar under hösten och nästa år.
[…]
Den 24 september invigs Norrlands dragonregemente K 4, i Arvidsjaur. Därefter på tur står Älvsborgs amfibieregemente Amf 4, i Göteborg den 1 oktober, Upplands flygflottilj F 16, i Uppsala den 14 oktober, Dalregementet I 13, i Falun den 23 oktober och Västernorrlands regemente I 21, i Sollefteå/Östersund den 16 januari nästa år. Även i Kristinehamn pågår förberedelser för fullt med etableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9, även om invigningsdatum ännu inte är fastställt.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/09/nu-etablerar-forsvarsmakten-nya-forband/

17:e sep – Försvarsmakten informerar om att man påbörjat återetableringen av ett artilleriregemente i Kristinehamn.
Citat:
Sveriges försvarsförmåga ska successivt byggas upp mot bakgrund av en osäker omvärldsutveckling. I det senaste försvarsbeslutet har Regeringen beslutat att fem regementen och en flygflottilj ska återetableras som en del i tillväxten av Sveriges försvarsförmåga. Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn är ett av de fem regementena.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/09/startskottet-har-gatt-for-etableringen-i-kristinehamn/

17:e sep – Sveriges Television (SVT) skriver om AUKUS-pakten mellan Australien, Storbritannien och USA.
Citat:
Vi har alltid sett världen med samma ögon. Vi har alltid trott på en värld som föredrar fred och frihet och respekterar suveräna staters oberoende, säger Australiens premiärminister Scott Morrison enligt Sydney Morning Herald.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/britterna-usa-och-australien-i-sakerhetspakt

17:e sep – Altinget har en artikel om bristerna i den svenska försvarssatsningen.
Citat:
Men inte ens med ett gigantiskt reformutrymme i den politiska verktygslådan vill Socialdemokraterna (och Miljöpartiet) alltså göra den prioriteringen av försvarsbeslutet 2022–2025. Det bådar inte gott för fortsättningen.
I försvarsbeslutet ingår ju en kontrollstation 2023 som ska stämma av om mer behöver göras för att stärka försvarsförmågan. Och den frågan vet vi redan svaret på. Mer behöver göras och med inriktning inte minst på här och nu.

https://www.altinget.se/artikel/forsvaret-gloms-bort-trots-ett-gigantiskt-reformutrymme

18:e sep – Blekinge Läns Tidning (BLT) har en artikel av Patrik Oksanen den ryska storövningen Zapad 21 som visar att Ryssland gör sig redo för att kunna hantera storkrig.
Citat:
[…] På den ryska sidan är det storövningen Zapad där Ryssland tränar storkrig med vad man uppger 200 000 deltagare. I väst pågår flera mindre övningar. Till havs utanför Blekinge och Skåne märks Northern Coasts 2021.
Zapad, som betyder väst, hålls vart fjärde år. Årets övning sker i Ryssland och Belarus och är den största på 40 år i Europa. Storleken kan jämföras med Natos största övning, Trident Juncture 2018, som samlade knappt 40 000 personer. Northern Coast som pågår med Karlskrona som värd har 2 000 deltagare från 13 nationer ombord på ett trettiotal fartyg.
[…]
Den viktigaste insikten är dock att Ryssland fortsätter att rusta för ett storkrig i Europa och att gapet mellan den ryska förmågan och vår egen svenska, trots försvarsbeslutet, fortsätter att öka. Det borde skapa oro som sträcker sig längre än de kommande veckorna.

https://www.blt.se/ledare/patrik-oksanen-ryssland-fortsatter-att-rusta-for-storkrig-i-europa-ae16de63/

18:e sep – Sveriges Radio (SR) har ett inslag om hur företagsspioner rekryteras.
[Webbradio 27 min]
https://sverigesradio.se/avsnitt/vanskap-sprit-och-pengar-sa-rekryteras-foretagsspioner

19:e sep – Aftonbladet skriver om ubåtsaffären där Australien i sista stund valde bort franska dieselubåtar för amerikanska atomubåtar inom ramen för AUSUK-samarbetet.
Citat:
Enligt tidningen ska Michael Noonan ha uttryckt oro över affären med Frankrike. Han menade att de franska ubåtarna inte längre höll måttet om Australien skulle ha en chans att avvärja ett eventuellt hot från Kina.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1OjzGK/spelet-bakom-ubatskuppen–sa-blastes-macron

20:e sep – Indiska The Quint skriver om Indiens deltagande i den ryska övningen Zapad.
Citat:
However, a much-highlighted fact in some Indian media outlets during the two-week-long exercise was that China and Pakistan were observers and not full participants, when India and Russia showcased their joint skills. This leads to a genuine question that whether ZAPAD-2021 had any strategic signalling by India, or India and Russia together, like many of the military exercises happening around the world often do.
https://www.thequint.com/voices/opinion/india-russia-military-exercise-zapad-2021-geopolitical-implications

21:a sep – The Aviationist skriver ett ryskt bombflygplan över Östersjön som bevakades av flygplan från bland annat Sverige.
Citat:
Two Russian Aerospace Forces Tu-160 Blackjacks carried out an 8-hour mission that brought the bombers off the Baltic States on Sept. 21, 2021. According to the Russian MOD, the two strategic missile carriers performed a planned flight in airspace over the neutral waters of the Baltic Sea.
The missile-carrier bombers were escorted by two Su-35S aircraft of the Aerospace Force and two Su-27 fighters of the Baltic Fleet’s naval aviation during their mission.

https://theaviationist-com.cdn.ampproject.org/c/s/theaviationist.com/2021/09/21/tu-160-baltic-mission/amp/

22:a sep – FriVärld har en artikel om risken för att det parallellt sker en rysk konflikt i Europa och en kinesisk konflikt kring Taiwan, genom att beskriva ett inte omöjligt scenario.
Citat:
Suomen Sotilas kolumnist Pekka Virkki lyfter riskerna kring vad som skulle ske om vi samtidigt ser en upptrappad kris i Formosasundet och vid den lettiska gränsen till Belarus.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/nar-tva-kriser-sammanfaller/

22:a sep – Sveriges Radio (SR) Gräns har ett inslag om upprustningen i Arktis och varför det är viktigt för oss i Sverige.
[webbradio 27 min]
Citat:
I det stora området runt Nordpolen möts anspråk på naturresurser som sällsynta jordartsmetaller, olja och gas. Det kan skapa konflikter.
Samtidigt har den upptinade nordostpassagen, norr om Ryssland, gjort så att landet fått en ny, nordlig flank.

https://sverigesradio.se/avsnitt/ett-nytt-kallt-krig

22:a sep – Försvarsmakten informerar om övning med stridsvagn på Gotland.
Citat:
Det nya Gotlands regemente har nu inlett återuppbyggnaden av stridsvagnsförmågan efter ett två decennier långt uppehåll. Nästa års värnpliktsutbildning är inriktad mot stridsvagn och 2025 ska stridsvagnskompaniet Lärbro vara fullt bemannat.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/09/stridsvagnarna-ater-pa-gotland/

22:a sep – Norrköpings Tidningar (NT) har en artikel om USA:s relation till Europa, med anledning försvarssamarbetet AUKUS och den upphävda ubåtsaffären mellan Australien och USA/Storbritannien.
Citat:
Fast president Emmanuel Macrons galliska vrede är tyvärr helt berättigad. För det handlar inte bara om ubåtar, inte om att byggprojektet blivit dyrare och försenat (eller för den delen att ubåtarna inte bara skulle byggas i Australien). Det handlar om hur allierade behandlar varandra i det diplomatiska utbytet. Och det handlar i förlängningen om hur Vita huset ser på Europa.
https://nt.se/asikter/ledare/artikel/frankrike-och-europa-maste-ta-ut-en-ny-kurs/r9194oxl

23:e sep – Bloggen Semper Miles skriver om att Försvarsmakten baserade på den civila flygplatsen i Sälen.
Citat:
Försvarsmakten kommer att ta över driften av Sälen Trysil Airport och scenariot är att Nato under ett pågående krig behöver använda sig av flygplatsen, något vi möter inom ramen för värdlandsstöd, avtal om att ta emot och lämna stöd om det skulle behövas, i fredstid, kris eller krig.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/forsvarsmakten-tar-over-for-internationell-ovning-pa-och-kring-salen-trysil-airport/
Länk till flygplatsens placering på Google Maps:
https://www.google.com/maps/@61.1590348,12.8387032,1860m/data=!3m1!1e3

23:e sep – TV4 har ett inslag om utökat försvarssamarbete med Danmark och Norge.
[webb-TV 1:30 min]
Citat:
Sverige skriver i morgon under ett militärt samarbetsavtal med Danmark och Norge. Genom att öva tillsammans och gemensamt möta kränkningar ska den militära förmågan öka i alla tre länder.
https://www.tv4.se/artikel/2YMrnUmY4BvTE3JGL3Rvzk/just-nu-sverige-inleder-militaert-samarbete-med-danmark-och-norge

23:e sep – Bloggen Jägarchefen skriver om vår allt mer komplexa säkerhetspolitik.
Citat:
[…] Mängden bilaterala samarbeten vi har skapat sedan det försämrade säkerhetsläget börjar snart efterliknande hur stater innan första världskrigets utbrott hade en rad korsallianser och dylikt. Vilket bland annat utgjorde en delmängd till att det första världskriget kom att bli en omfattande konflikt.[…]
http://jagarchefen.blogspot.com/2021/09/akrobatisk-sakerhetspolitik.html

24:e sep – Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) analyserar effekten av alliansen AUKUS, bland annat säkerhetspolitiska implikationer för Sverige.
Citat:
Denna briefing beskriver drivkrafterna bakom Aukus; belyser strategiska överväganden och prioriteringar stater i Europa och den indopacifiska regionen står inför; samt lyfter fram vad denna utveckling har för säkerhetspolitiska implikationer för Sverige.
https://www.foi.se/rapporter/rapportsammanfattning.html?reportNo=FOI+Memo+7620
Direktlänk till rapporten:
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20Memo%207620

24:e sep – Försvarsmakten informerar om återinvigningen av K4 i Arvidsjaur.
Citat:
Under en ståtlig ceremoni i Arvidsjaur under fredagen förklarade Hans Majestät Konungen Norrlands dragonregemente, K 4, återinvigt. En historisk dag för Sverige och Försvarsmakten, konstaterade överbefälhavare Micael Bydén.
– K 4 är ett tydligt bidrag till vår samlade tröskeleffekt, säger han.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/09/k-4-ar-tillbaka-nu-vaxer-forsvarsmakten/

24:e sep – Tankesmedjan Timbro publicerar en artikel av Patrik Oksanen om Sveriges beroende av sjöimport.
Citat:
Den som hoppas att Norge och Danmark tillsammans kan skydda Nordsjön och Göteborg, som även är Sydnorges viktigaste hamn, blir besviken. Ingen av våra grannländers flottor har fokus på Nordsjön. […]
För att göra situationen ännu mer utsatt är Sveriges närmaste allierade Finland beroende av att Sverige kan se till att hålla sjötransporterna till Finland öppna i en kris. Den här matematiken går inte ihop.

https://timbro.se/smedjan/sjofartsberoendet-ar-forsvarspolitikens-blinda-flack/

24:e sep – Sveriges Radio (SR) Gräns tittar på hur en militär toppchef gripits för spioneri.
[Webbradio 14 min]
Citat:
Mannen, som nekar till brott, har själv uppgett att han arbetat inom Säpo och Försvarsmakten och är idag verksam som chef på en statlig myndighet.
https://sverigesradio.se/avsnitt/toppchef-pa-myndighet-greps-av-sapo

24:e sep – Försvarsmakten informerar om den marina övningen Northern Coast.
Citat:
I knappt två veckor har 15 nationer övat till havs och längs Sveriges syd- och ostkust. Cirka 2 000 personer vänder åter hem efter en lyckad övning.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/09/marinens-ovning-northern-coasts-genomford-med-mycket-gott-resultat/

25:e sep – Finska YLE har ett inslag om Rysslands inverkan på säkerhetspolitiken.
Citat:
Dagens motsättningar mellan Ryssland och västvärlden handlar inte bara om konkreta fall som Krim, Ukraina eller Syrien utan om en grundläggande skillnad i synen på världen. Det utgör den underliggande faran för sammandrabbningar mellan regeringar, samhällen och människor.
https://svenska.yle.fi/a/7-10006453

26:e sep – Bloggen Jägarchefen tittar på hur främmande makt skapat organisationer i Sverige som stödpunkter till verksamhet med militärt intresse.
Citat:
Systematiskt förefaller både Sovjetunionen men troligtvis även Ryssland upprättat stödpunkter på svenskt territorium från 1930-talet intill dags datum. Dessa stödpunkter förefaller använts för underrättelseinhämtning, men kan även tänkas utgjort ett stöd för sovjetiska specialförbandsoperationer i händelse av en väpnad konflikt och även i nutid för ryska specialförband och/eller underrättelseofficerare.
http://jagarchefen.blogspot.com/2021/09/hjulet-ar-runt.html

28:e sep – Sveriges Television (SVT) har ett inslag som förklarar ubåtsaffären där Australien övergav det franska avtalet och istället valt en amerikansk leverantör.
[webb-TV 1 min]
Citat:
Ubåtsbråket som blossat upp sedan Australien, Storbritannien och USA:s ingått ett militärt samarbete har lett till en diplomatisk kris mellan Frankrike och Aukus-länderna.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/60-sekunder-darfor-uppror-aukus-pakten-varldens-ledare

1:a okt – Försvarsmakten berättar att man vill köpa ett nytt radarflygplan, Globaleye.
Citat:
Det här är ett system som höjer vår förmåga rejält. Det finns ekonomi i materielanskaffningsplanen och vi anskaffar systemet så fort förutsättningarna medger, säger generallöjtnant Johan Svensson, produktionschef.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/forsvarsmakten-hemstaller-om-att-fa-kopa-globaleye/

1:a okt – Försvarsmakten berättar om återupprättandet av Amfibieregementet i Göteborg.
Citat:
I rask takt fylls den stora öppna gräsytan på Göteborgs garnison upp av soldater, officerare och civilanställda. Trots att dagen bjuder på regn, rusk och klassiska västkustvindar är energin ute på det blöta fältet på topp. Den 1:a oktober 2021 är nämligen en historisk dag och viktig milstolpe på Försvarsmaktens och marinens resa mot ett mer robust försvar. Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, ska invigas.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/nu-starks-forsvaret-av-vastkusten/

3:e okt – Bloggen Semper Miles uppmärksammar den finska flygövningen Ruska 21.
Citat:
Totalt kommer 50 flygplan av olika slag och omkring 3 300 soldater och personal att omfattas runt om i Finland och man har gått ut med att Ruska 21 verkligen kommer att synas och höras i stora delar av landet.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/en-vecka-med-stora-luftoperationsovning-ruska-21/

5:e okt – Försvarsmakten berättar om vikten av att skydda sjöfarten till Sverige.
Citat:
Sjöfartsskydd ingår som en del i varje större marin övning, och blir aktuellt redan i mitten av oktober då den nationella övningen Swenex startar.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/sjofartsskyddet-ar-garantin-for-sveriges-forsorjning-i-kris/

6:e okt – Sveriges Radio (SR) Gräns berättar om hur ett nätverk med militärt intresserade personer kartlägger militära installationer och hotar rikets säkerhet.
[webbradio 30 min]
Citat:
Informationen som männen ska ha samlat in kallas av den militära underrättelsetjänsten för en guldgruva för främmande makt.
https://sverigesradio.se/avsnitt/natverket-som-kartlade-forsvarets-hemligheter

7:e okt – Försvarsmakten informerar om marinövningen Swenex 21.
Citat:
Övningen genomförs i östersjöområdet från Ålandsförträngningen till Öresund längs Sveriges öst- och sydkust mellan den 18-28 oktober. Övningen är nationell och samtliga marina förband deltar i Swenex-21. Finland, som är Sveriges viktigaste samarbetspartner deltar med flera fartyg.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/avslutade-ovningar/swenex-21/

9:e okt – VoxEU som drivs av Centre for Economic Policy Research (CEPR) tittar på köpkraften för olika länders försvarsmakter, och punkterar myten att USA:s militära upprustning är lika stor som de elva där efter största militärt satsande länderna.
Citat:
In market exchange rate terms, these three countries have combined military spending in 2019 that amounts to $378 billion, compared to the US’s $734 billion. In military-PPP terms, however, their combined spending is $840 billion (Figure 1). Hence, in real terms, the US military budget in 2019 is not larger than the next eleven countries. Rather it is smaller than the next three and similar to the spending of China and Russia combined.
https://voxeu.org/article/why-military-purchasing-power-parity-matters

11:e okt – Amerikanska Forbes skriver om att Estland köper sjömålsrobotar.
Citat:
But the Blue Spear missile that Estonia is buying from Proteus is Estonia’s first anti-ship missile. And anti-ship missile in Estonian hands has unique potential to cause very, very big problems from Russia.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/10/11/estonia-is-about-to-aim-missiles-at-a-key-russian-weakness/

12:e okt – Greek Reporter skriver om att Grekland stärker sitt militära band till USA genom ett bilateralt avtal.
Citat:
After the defense agreement with France inked just weeks ago, Greece is getting ready to sign an amendment to its defense deal with the US at the end of this week. It will mark the renewal of the Mutual Defense Cooperation Agreement (MDCA), first signed in 1990.
https://greekreporter.com/2021/10/12/greece-mutual-defense-agreement-us/

12:e okt – Norska Forsvarets Forum skriver om att Norge kommer köpa nya stridsvagnar.
Citat:
De nye stridsvognene skal leveres fra 2025. Det er planlagt med endelig valg av leverandør og signering av kontrakt i løpet av 2022.
Ifølge forslaget til forsvarsbudsjett er kostnadsrammen for stridsvognprosjektet minst 19,3 milliarder kroner.

https://forsvaretsforum.no/budsjett-haeren/planlegger-a-signere-stridsvogn-kontrakt-i-2022/221624

13:e okt – Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) har en artikel om hur världsordningen har förändrats och hur det påverkar våra sårbara samhällen.
Citat:
Tre händelser kommer i historieböckerna att markera början på slutet av en blomstrande era i modern tid; den brittiska folkomröstningen i juni 2016 om utträde ur EU, det amerikanska presidentvalet i november 2016 och det kinesiska kommunistpartiets 19:e partikongress i oktober 2017. Dessa tre händelser har i grunden förändrat förutsättningarna för den globala regelbaserade världsordningen. Från globalisering och handel till geopolitisk oro och stormaktskonkurrens. Världen har sett sådana perioder förr, exempelvis perioderna strax före första och andra världskriget.
https://kkrva.se/riskkonvergens/

14:e okt – The Strait Times skriver om att Filippinerna och USA återupptar sina stora militära samövningar, vilket innebär att Filippinerna avbryter försöket att stärka banden med Kina.
Citat:
The US and the Philippines are planning to return to full-scale military drills in 2022 after two years and will invite Australia and the UK as observers, in another sign of the Biden administration’s push to deepen ties in the Indo-Pacific and counter China’s assertiveness.
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-philippines-seek-to-return-to-full-military-drills-in-2022

14:e okt – Försvarsmakten informerar om återinvigningen av F16 i Uppsala som flygflottilj.
Citat:
Upplands flygflottilj, F 16, är tillbaka. På torsdagen den 14:e oktober förklarade H.K.H. Prins Carl Philip Upplands flygflottilj återupprättad.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/upplands-flygflottilj-ar-tillbaka/

15:e okt – Barents Observer skriver om rysk övning på Kolahalvön parallellt med arméövningen Zapad längre söderut.
Citat:
More than 3,000 soldiers with heavy weapons were fighting in the border areas to Norway and Finland on the Kola Peninsula. Simultaneously are warships, aircraft and Arctic bases training on protecting Russia from a fake invader to the Barents Sea region.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/09/franz-josef-land-kola-northern-fleet-fights-simulated-enemy-parallel-zapad-2021

17:e okt – Barents Observer uppmärksammar återupprättandet av K4 i Arvidsjaur.
Citat:
Including the increased defense spendings from 2014 to 2020, the Swedish military will have increased its funding by 85% in fixed prices between 2014 and 2025, the proposal says.
Five regiments will be re-established, including the Norrland Dragoon Regiment (K4) in Arvidsjaur.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/10/sweden-re-establish-northern-regiment-fears-armed-attack

17:e okt – Tidningen Axess tittar bland annat på skiftande direktiv kring det svenska försvaret.
Citat:
Oj, befolkningen minskar i Norrlands inland. Vi flyttar dit ett regemente. Oj, det där med krig verkar ha blivit omodernt. Vi lägger ner. Oj, det blev visst sådär med den eviga freden. Vi får bygga upp ett regemente igen. Nya tider, nya trendkänsliga beslutsfattare, samma tålmodiga kung.
https://www.axess.se/artiklar/belona-det-tappra-och-banbrytande/

18:e okt – InformNapalm tittar på statusen på den ryska krigsmakten.
Citat:
Det ryska flygvapnet är inte väl utvecklat och landet har inte kapacitet att modernisera alla föråldrade flygplan. Ryssland har för närvarande cirka 1 500 flygplan, varav de flesta tillverkades under sovjettiden. Enligt Artūr Plokštas kommer vissa typer av flygplan, som lätta stridsflygplan, sannolikt att försvinna eftersom de inte är mångfunktionella.
https://informnapalm.org/sv/moderniserar/

18:e okt – Sveriges Television (SVT) uppmärksammar att det råder diplomatisk kris mellan Ryssland och västvärlden, när de diplomatiska förbindelserna försämras, samtidigt som spänningarna mellan länderna ökar.
Citat:
300 ryska diplomater har tvingats lämna ambassader i väst och lika många västdiplomater har tvingats lämna ambassader i Moskva. Måndagens besked av Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov är nytt bottenrekord i relationen mellan Ryssland och militäralliansen Nato.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experten-600-diplomater-har-skickats-hem-pa-bada-sidor-i-diplomatkriget-mellan-ryssland-och-vast

19:e okt – Försvarsmakten informerar om den marina övningen Swenex.
Citat:
I går kastade fartygen loss från sina ordinarie baser i Karlskrona, Göteborg och Stockholm. Kursen är satt mot övningsområdena där totalt elva dygns övningar väntar. Marinbasens personal startade dock redan två dagar tidigare för att börja jobba med logistiken runt övningen.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/swenex-21-har-lamnat-kajen/

19:e okt – CNN har ett inslag om Kinas nya överljudsmissil för kärnvapen.
[YouTube-klipp 3:30 min]
https://www.youtube.com/watch?v=zMDXB87ETC8

20:e okt – Sveriges Radio (SR) Gräns har ett inslag om när amerikanska NSA avlyssnade Sverige med hjälp av Danmark.
[Webbradio 30 min]
Citat:
Tidigare i år avslöjade Danmarks Radio och SVT att USA med hjälp av Danmark har avlyssnat svenska politiker. Vem eller vilka den här avlyssningen var inriktad mot, är fortfarande inte klarlagt.
https://sverigesradio.se/avsnitt/nar-sverige-avlyssnades-av-nsa

21:a okt – Försvarsmakten informerar om Luftförsvarsövning 2021, som går parallellt med marinövningen Swenex.
Citat:
Flygvapnets största nationella övning i år, Luftförsvarsövning 2021, har efter intensiva förberedelser startat i dag. Dygnet runt fram till och med onsdag 27 oktober klockan 12 kommer övningsverksamheten, där fokus ligger på den taktiska ledningen av luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige, att övas.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/luftforsvarsovning-2021-har-startat/

22:a okt – Försvarsmakten informerar om det viktiga samarbetet med Finland i samband med deras deltagande i Luftförsvarsövning 2021.
Citat:
Sex finska F/A-18 Hornet-jaktplan är baserade på Skaraborgs flygflottilj under hela övningen och verkar integrerat i det svenska nationella försvaret tillsammans med svenska stridsflygdivisioner. Finland har även tre Hawk-jetskolplan, som opererar från Visby. Dessa deltar i motståndarsidans flygverksamhet.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/samarbetet-med-finland-ar-av-sarskild-vikt/

23:e okt – Försvarsmakten informerar om samövning med amerikanska förband på Gotland.
Citat:
På lördagsmorgonen landade ett svenskt och ett amerikanskt Herculesplan på en vägbas nära Bro på Gotland. Minuter senare grupperades raketartillerisystemet Himars i området. Det hela är ett samarbete mellan svenska och amerikanska specialförband som ökar försvarsförmågan.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/amerikanskt-raketartilleri-och-specialforband-ovar-pa-gotland

23:e okt – Lars Wilderäng skriver på sin blogg om övningen med influget artilleri till Gotland.
Citat:
I sig är detta strategisk kommunikation där USA och Sverige visar att USA har förmåga att flyglyfta in artilleri till Gotland och kan landa detta på vägbas, dvs även om flygplatsen skulle vara utslagen.
https://cornucopia.cornubot.se/2021/10/amerikanska-specialforband-ovar-just-nu.html

23:e okt – Försvarsmakten informerar om återinvigningen av Dalregementet I13 i Falun.
Citat:
I perfekt takt till tonerna av Joel Olssons Leve Sverige! marscherar fanvakten in. Fanvakten markerar starten för Dalregementets invigningsceremoni på storslaget vis. Med pompa och ståt invigs regementet i Falun på nytt, 21 år efter nedläggningen. Nu blir Sveriges armé ännu starkare.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/i-13-ar-tillbaka-dalregementet-ater-i-rikets-tjanst/

24:e okt – The Aviationist uppmärksammar att ett amerikanskt artillerisystem flögs in till Gotland under en övning, för att landa på en väg och gruppera på svenskt territorium.
Citat:
A really interesting training mission was carried out on Saturday Oct. 23, 2021, in Sweden, where a U.S. Air Force Special Operations Command MC-130J Commando II aircraft landed on a highway on Gotland, Sweden’s largest island, strategically located in the the Baltic Sea.
The American Special Operations aircraft arrived over the road segment used for the drills in formation with a Swedish Air Force C-130H (locally designated TP 84) and two Swedish JAS 39 Gripen jets.

https://theaviationist.com/2021/10/24/mc-130j-himars-gotland/

24:e okt – Försvarsmakten informerar om samövningen med USA där man flög in och grupperade amerikanskt artilleri på svenskt territorium.
Citat:
Vid niotiden på lördagen landade ett svenskt Herculesplan på en vägbas på ett kallt och blåsigt Gotland. Kort därefter landade ett amerikanskt Hercules med det långräckviddiga artillerisystemet M142 Himars (High Mobility Artillery Rocket System) ombord.
Inom några få minuter var systemet på plats och redo att aktiveras. Därefter lastades det ombord igen och flögs upp till norra Sverige för ett moment där det ingick skarpskjutning. Det är första gången som det här övas fullt ut.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/skarpskjutning-med-amerikanskt-raketartilleri/

24:e okt – Norska Forsvarets Forum uppmärksammar oroväckande rysk aktivitet längs norska kusten.
Citat:
Det er sivile forskningsskip som blir brukt til militære formål. Alt det staten har bruk for. Det er ikke så mange gode grunner til å kartlegge norsk undersjøisk infrastruktur hvis du ikke har tenkt å gjøre noe med den. De driver med klassisk kartlegging av sårbare punkter og industrispionasje, sier han.
https://forsvaretsforum.no/russland-spionasje/russisk-aktivitet-langs-norskekysten-bekymrer/223639

25:e okt – Försvarsmakten informerar om att man över gruppering på civil flygplats.
Citat:
Flygvapnet verkar från flera platser samtidigt – vi tränar och övar flygvapnets personal med fokus på basförbandens förmåga att lösa sina betjäningsuppgifter i kris och krig. Som en del av Luftförsvarsövning 2021 ombaserade delar ur Blekinge flygflottilj, F 17, till den civila flygplatsen i Kalmar.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/flygvapnet-nyttjar-civila-flygplatser/

26:e okt – Bloggen Jägarchefen tittar på ryska stödpunkter i Finland, avsedda att användas av ryska specialförband i händelse av en militär konflikt.
Citat:
Sedan mitten av 2010-talet har det förts en rätt omfattande debatt om ryska fastighets- och markköp i Finland kan tänkas utgöra stödpunkter för ryska militära förband i händelse av en väpnad konflikt.
http://jagarchefen.blogspot.com/2021/10/de-tusen-sjoarnas-land.html

27:e okt – The Moscow Times skriver om att Ukraina har använt turkiska drönare för att slå ut fientligt artilleri i östra Ukraina.
Citat:Ordet beredskapspolis består av två delar, beredskap om det skulle en omfattande kris eller risk för allvarliga störningar och polis. Man kan jämföra det med Hemvärnet, huvuduppgiften är att bemöta ett militärt angrepp men i fredstid kan de bistå samhället vid skogsbränder, översvämningar eller när personer är försvunna.”Ukraine and Turkey signed a memorandum in late September to establish a joint training and maintenance center for the drones in Ukraine. This month, Ukraine’s foreign minister said it plans to build a factory to produce Bayraktar drones in the country.
https://www.themoscowtimes.com/2021/10/27/ukraine-destroys-pro-russian-artillery-in-its-first-use-of-turkish-drones-a75420

27:e okt – National Interest skriver om att USA:s nya hangarfartyg snart ska ut på sitt första uppdrag.
Citat:
The Navy’s newest and largest warship, the enormous Gerald R. Ford-class aircraft carrier, will soon take to the sea on its first combat deployment following shock trials and other types of operational testing.
https://nationalinterest.org/blog/buzz/after-many-delays-us-navy%E2%80%99s-newest-aircraft-carrier-set-go-sea%C2%A0-195582

27:e okt – Försvarsmakten informerar om det svensk-finska försvarssamarbetet till sjöss.
Citat:
För snart sju år sedan, 2014, skrevs ett samförståndsavtal mellan Sverige och Finland med syftet att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i försvarssamarbetet länderna emellan. På den marina sidan är den långsiktiga målsättningen att genomföra gemensamma militära operationer, integrera varandras förmågor och ställa egna enheter under den andres ledning. Just detta har övats under Swenex-21, marinens stora nationella övning
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/finland-och-sverige-i-tatt-marint-samarbete/

27:e okt – Barents Observer skriver om att Ryssland efter utspel om samtal med Norge skickar stategiska bombflygplan utanför Norges kust.
Citat:
Busy day in the skies over the Barents- and Norwegian Seas as NATO scrambled F-16s and F-35s to meet a pair of Russian Tu-160 strategic bombers and other military aircraft, while a U.S. RC-135 reconnaissance aircraft for several hours flew back-and-forth outside the important submarine bases at the Kola Peninsula.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/10/lavrovs-call-security-consultations-norway-was-followed-strategic-bombers

28:e okt – Försvarsmakten skriver om klartecken på att beställa radarflygplanet Gobaleye.
Citat:
Nu har regeringen gett Försvarsmakten bemyndigande att sätta igång processen och ekonomin ryms i vår materialanskaffningsplan, säger Johan Svensson.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/10/klartecken-for-nya-radarspaningsplanet-globaleye/

29:e okt – National Interest skriver om att Thailändska JAS 39 Gripen i en övning med kinesiska J-11 (en kinesisk variant på ryska Su-27 Flanker) har besegrat det kinesiska flygvapnets vid strider på långa avstånd, medan de kinesiska flygarna presterade bättre vid strider på korta avstånd.
Citat:
For seven days straight the J-11s tangled with the Gripens. The J-11, which is a Chinese variant of the Russian Su-27, proved to be the superior dogfighter, a Chinese participant in the exercise explained in a presentation at China’s Northwestern Polytechnical University on Dec. 9, 2019. But in Thai hands the Gripen was a better long-range shooter.
https://nationalinterest.org/blog/reboot/swedish-jets-really-did-destroy-chinese-air-force-exercise-195454

30:e okt – Blekinge Läns Tidning (BLT) har en artikel av Patrik Oksanen om det stundande personalproblemet inom Försvarsmakten.
Citat:
I slutet av kalla kriget kunde armén mobilisera 29 brigader. I dag handlar det om knappt två mekaniserade brigader med 5 000 personer vardera, där Skåne ska få den tredje. Enligt riksdagens beslut förra året ska Försvarsmakten ha en krigsorganisation med 90 000 befattningar 2030. Den mödosamma vägen att växa är en historia om att det är lättare att riva än att bygga; med ryckighet och risken att man förbereder sig för fel krig.
https://www.blt.se/ledare/patrik-oksanen-personalforsorjningen-ar-forsvarets-nasta-kris-32a11fd3/

30:e okt – Bloggen Semper Miles skriver om svenska försök med UAV (drönare), också kallas Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS).
Citat:
Till skillnad från våra andra, kända system med UAV:er rör det sig om en betydligt mindre och smidigare farkost på under 1,5 kg redo att sättas in för översikt och, som man säger, utgöra en slags kikare ”som plutonchefen kan skicka upp för att skapa sig en uppfattning om striden här och nu”. Ett betydelsefullt verktyg att kunna tillgå.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/uav-06-pa-vag-mot-provperiod-pa-forband-i-bade-syd-och-nord/

2:a nov – Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) har en artikel om att den svenska upprustningen går för långsamt.
Citat:
Till sist lyckades dock liberalerna och centern 2020 tvinga den motvilliga regeringen till substantiella höjningar av försvarsanslagen. Inte tillräckliga – långt därifrån – men ändå de största substantiella ökningarna på mycket lång tid. Gott så – kan vi ta det lugnt nu? Inte alls – av flera skäl.
[…]
Bidragande till senfärdigheten är nog också att svenskarna som en konsekvens av vår idylliska 1900-talshistoria är fredsskadade, som Bengt Lindroth menar i den nya boken ”Vi som inte var med i kriget, och därför ofta inte tror att det kan gå riktigt illa för oss. Historien har lärt oss att det går bra ändå och fostrat till en vänta-och-se attityd där det aldrig är farligt eller bråttom, och det alltid finns tid för långa utredningar, ändlösa diskussioner och släpigt genomförande.

https://kkrva.se/oka-det-gar-for-langsamt/

2:a nov – Expressen skriver om att Ryssland mobiliserar vid Ukrainska gränsen.
Citat:
Satelitbilder från den ukrainska gränsen oroar den amerikanska regeringen.
Enligt Washington Post visar bilderna pansarvagnar, självgående artilleri och soldater som samlats i stora antal i ryska Jelnja, vid gränsen. Tidningen har fått uppgifterna om mobiliseringen bekräftade av en uppgiftslämnare i vita huset.

https://www.expressen.se/nyheter/ryssland-mobiliserar-pansarvagnar-vid-ukraina/

2:a nov – Försvarsmakten informerar om nya lastbilar till organisationen.
Citat:
Försvarets materielverk, FMV, har lagt två beställningar på nya fordon varav de första beräknas vara levererade under 2022. Bakgrunden till ordrarna är Försvarsmaktens tillväxt samt en åldrande fordonsflotta. Totalt handlar det om 487 fordon till ett sammanlagt värde av cirka 700 miljoner kronor.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/11/hundratals-nya-lastbilar-till-forsvarsmakten-fran-2022/

3:e nov – Washington Post skriver om att amerikanska myndigheter slog ut den ryska hackergruppen Revil – vilket kan ses som ett aktivt cyberkrig, då Ryssland i princip sanktionerar verksamheten genom att inte ingripa mot ryska hackare så länge de inte ger sig på ryska intressen.
Citat:
A major overseas ransomware group shut down last month after a pair of operations by U.S. Cyber Command and a foreign government targeting the criminals’ servers left its leaders too frightened of identification and arrest to stay in business, according to several U.S. officials familiar with the matter.
https://www.washingtonpost.com/national-security/cyber-command-revil-ransomware/2021/11/03/528e03e6-3517-11ec-9bc4-86107e7b0ab1_story.html

3:e nov – Sveriges Radio (SR) Gräns har ett inslag om hur Kinas upprustning påverkar säkerhetsläget i Europa, genom att förflytta USA:s fokus från Europa till Stilla Havet och Asien.
[webbradio 34 min]
Citat:
USA och Nato är försvarspartners till Sverige, och bedömare tror att det som nu händer på andra sidan jorden kommer att få följder här.
– Tyngdpunkten och inte minst uppmärksamheten, den kommer att förskjutas och det har stor betydelse för Sverige och för Europa, säger Bengt Svensson, tidigare försvarsattaché i Washington.

https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-drabbas-sveriges-forsvar-av-kinas-upprustning

3:e nov – Svenska Dagbladet (SvD) har en krönika av Patrik Oksanen om Sveriges försvarsrelation till Finland.
Citat:
Sverige har ibland en tendens att ta Finland för givet. Finland däremot tittar på Sverige med kritiska ögon. Bristande förmåga till krishantering under coronapandemin har inte imponerat. När Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell till DN i veckan konstaterade att det är ’lätt att vara efterklok’ när det gäller nedmonteringen av beredskapslager skakar man på huvudet i det ’efterkloka’ Finland med sina beredskapslager. På finsk sida minns man svenska gliringar om att Finland levde i det förgångna när totalförsvaret behölls efter kalla krigets slut. Synen på risker skiljer sig åt, där Svea kan ses som den vårdslösa slängiga risktagaren bredvid sin ordentliga syster.
https://www.svd.se/svensken-ska-inte-svika-nar-det-galler

5:e nov – Bloggen Semper Miles skriver om att hemvärnsförband under övning lett in attackflyg.
Citat:
Insatsen gick ut på att förstöra vissa objekt i Trelleborgs hamn för en tänkbar invasionsstyrka. Förbanden på marken var på plats inom tre timmar för att leda in attackflyg, som simulerat bombade angivna mål i hamnen från långt avstånd.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/11/hemvarnsforband-ledde-in-attackflyg/

6:e nov – Norska Forsvarets Forum skriver om att en undervattenskabel har försvunnit, hela 4,3 kilometer kabel är borta.
Citat:
Havforskningsinstituttet sier til DN at de må få klarlagt om det er grunnlag for å forfølge noen som eventuelt har ødelagt kabelen. Saken skal etterforskes av Troms politidistrikt. Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet, har kontaktet PST om saken, blant annet fordi anlegget fanger opp mye informasjon. Før dataene er blitt sendt til Norsk marint datasenter, har de gått innom Forsvarets forskningsinstitutt for filtrering av sensitiv informasjon.
https://forsvaretsforum.no/innenriks-pst/43-kilometer-undervannskabel-sporlost-borte/225855

6:e nov – Bloggen Semper Miles skriver om en beredskapskontroll i södra Sverige.
Citat:
Hemvärns- och arméförband från Södra militärregionen (MR S) var snabbt på fötter och kunde sättas in.
Uppgifterna är mycket knapphändiga men i insatsen ingick samverkan med stridsflygplan som leddes in av Hemvärnet för att angripa mål i hamnområdet i Trelleborg.

https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/beredskapskontroll-med-hemvarnet-och-flygvapnet-i-gemensam-insats/

8:e nov – Tankesmedjan FriVärld publicerar en debattartikel kring den svenska upprustningen som ifrågasätter inriktningen.
Citat:
[…] Armén fördubblas, dock utan nämnvärda tillskott av moderna vapensystem. Kvantitativt ökas försvarsmakten med 6 nya regementen och en flygflottilj i mellersta Sverige. Marinen ges marginella tillskott och flyget får behålla äldre JAS. När Försvarsberedningens rapport presenterades kom från Försvarsmakten – ”Välbalanserad”.
När jag betraktar helheten blir det lite av deja vu, vi återskapar kalla krigets försvarsmakt. En personaltung organisation med otillräcklig kvalitet och låg strategisk/operativ rörlighet. Tydligen planeras inte för risken för militärt angrepp i närtid eller för landet existentiella utmaningar inom gråzonsområdet?
[…]”
https://frivarld.se/sakerhetsradet/svensk-sakerhet-pa-osakra-grunder/

8:e nov – Försvaret informerar om upprustningen av stridsfordon 90 flottan.
Citat:
Sammanlagt 71 av Försvarsmaktens äldsta exemplar av stridsfordon 90 kommer att renoveras. Kontraktet är påskrivet och de renoverade vagnarna kommer att levereras under 2023 och 2024. Ytterligare beställningar inom området är att vänta
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/11/armens-trotjanare-far-valbehovlig-renovering/

8:e nov – Interesting Engineering skriver om att USA har lyckats återta en flygande drönare från ett flygplan, med målet att i framtiden kunna tanka och omkonfigurera drönare i luften.
Citat:
The safe and effective recovery of the drones dramatically increases the range and potential uses of the UAVs. Post recovery, the DARPA team was able to refurbish the drone for a different mission in less than 24 hours. In the future, DARPA plans to refurbish them in-flight, further increasing the utility of these low-cost options.
https://interestingengineering.com/darpa-successfully-recovered-a-gremlins-drone-mid-air-for-the-first-time

9:e nov – Utrikes Magasiner (UI) skriver om den växande risken för ett nytt inbördeskrig i Bosnien, när serbiska separatister vill bryta sig loss och bilda egen armé, med stöd av Ryssland, Kina och Serbien.
Citat:
Men det som väckte störst uppmärksamhet, både i och utanför Bosnien, var Dodiks prat om att Republika Srpska tänker dra tillbaka alla serbiska soldater från den nationella armén och istället skapa en egen försvarsstyrka.
https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2021/november/varning-for-krig-i-bosnien/

10:e nov – Försvarets Materielverk (FMV) skriver om att man nu tecknat avtal om uppgradering av de 71 äldsta stridsfordon 90 vagnar, dvs CV9040A som senast uppgraderades 1998, vilket bland annat kommer innebär ökad förmåga att skjuta under gång och nytt ledningssystem.
Citat:
Det är mycket glädjande att vi äntligen är i mål med kontraktet till HB utveckling AB, Hägglunds och Bofors, för renovering av resterande stridsfordon 90A-varianter. Kontraktet är på drygt 500 miljoner kronor och leverans av renoverade vagnar sker under 2023 och i början på 2024, säger Mikael Frisell, chef FMV Armémateriel.
https://www.fmv.se/aktuellt–press/aktuella-handelser/fmv-tecknar-avtal-om-renovering-av-stridsfordon-90/

10:e nov – Nya Wermlands-Tidningen (NWT) skriver om att flyktingar skickas från Belarus mot Polen på en påverkansoperation.
Citat:
Nu sprids bilder och filmer på internet när belarusiska soldater driver stora grupper av flyktingar mot Polens gräns. Av filmerna framgår hur soldaterna närapå puttar migranterna mot gränsen och skapar en mänsklig sköld som förhindrar dem att återvända.
https://www.nwt.se/2021/11/10/hall-gransen-mot-belarus/

10:e nov – Norrköping Tidning (NT) skriver om hur Ryssland använder flyktingar som påtryckningsmedel mot Polen och Litauen.
Citat:
Förmodligen är det inte Belarus president Alexander Lukasjenko som ligger bakom den framprovocerade migrantkrisen på gränsen mellan Belarus och Polen. Utan kollegan Vladimir Putin i Moskva. Inte för att Lukasjenko har något emot att försöka hämnas för de sanktioner som drabbat hans regim efter att han blodigt slagit ned demokratirörelsen i det egna landet.
https://nt.se/nyheter/artikel/darfor-maste-eu-halla-gransen-mot-belarus/r3zx19oj

10:e nov – Den brittiska webbsidan UnHerd tittar på den europeiska säkerhetssituationen.
Citat:
Obviously, the EU is not the Roman Empire — but it is an empire of sorts. And like all empires it has to choose a frontier and defend it.
https://unherd.com/2021/11/europe-cant-defend-itself/

11:e nov – Sveriges Radio (SR) Gräns har ett inslag om hybridattacker med anledning av Ryssland agerande mot omvärlden.
[webbradio 12 min]
Citat:
Den situation som uppstått i samband med flyktingkrisen på gränsen mellan Belarus och Polen har från flera håll beskrivits som en hybridattack. Ett begrepp som blivit allt vanligare för att beskriva vissa säkerhetspolitiska problem.
https://sverigesradio.se/avsnitt/extraavsnitt-hybridattacken-mot-eu

11:e nov – Tilly Blogg skriver om hur Ryssland använder flyktingkrisen för att sätta press på västeuropa.
Citat:
Den polska premiärministerns, Mateusz Morawiecki, ord om att detta är ett tydligt utslag av ”Statsterrorism” är en berättigad beskrivning. I både Minsk och framför allt i Moskva hoppas man att det skall visa sig att både Nato och EU sviker och överger Polen och Litauen om krisen fördjupas. Men ännu har Europa tillsammans med USA och Kanada ställt upp för Warszawa och Vilnius. Att även neutrala nationer som Sverige, Irland, Österrike och Schweiz har framfört skarp kritik.
https://skanepaug.blogspot.com/2021/11/polska-flyktingkrisen-putins-stresstest_11.html

11:e nov – Bloggen Semper Miles skriver om att Norge köper ny kulspruta.
Citat:
Det norska försvaret har sedan många år MINIMI 5.56×45 i leden och har nyligen tecknat ramavtal för införskaffning av MINIMI Mk3 med den grövre kalibern 7.62×51.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/leveransstart-for-minimi-mk3-7-62-till-norge/

12:e nov – Expressen skriver om en häktad spionmisstänkt som arbetat på Kontoret för särskild inhämtning.
Citat:
Mannen, som är i 40-årsåldern, arbetade under perioden 2011 – 2014 för Must, enligt dokument från Försvarsmakten. Under en period ska han ha tjänstgjort vid KSI, uppger Dagens Nyheter.
Kontoret för särskilt inhämtning, KSI, är den hemligaste av alla enheter inom svensk underrättelsetjänst. Enligt Dagens Nyheter leds dagens KSI leds av en hemlig chef, med hemlig budget och enligt en hemlig instruktion.

https://www.expressen.se/nyheter/spionmisstankt-man-jobbade-pa-sveriges-hemligaste-underrattelsetjanst/

12:e nov – Finlands president Sauli Niinistö har besökt Kungliga Krigsvetenskapsakademin i Stockholm och pratat om säkerhetsläget.
Citat:
I den verklighet vi nu lever i på 2020-talet kommer hela den världsordning som skapades efter andra världskriget att förändras. Inte heller många av de lagbundenheter som gällde efter det kalla krigets slut är som förut. Det är klart att vi står på tröskeln till en ny tidsperiod, om vi inte rentav har stigit över den redan.
https://www.presidentti.fi/sv/tal/republikens-president-sauli-niinistos-festtal-vid-kungliga-krigsvetenskapsakademiens-225e-hogtidssammankomst-i-stockholm-den-12-november-2021

12:e nov – Caspian Report har ett inslag om de ökade interna spänningarna i Bosnien och risken för inbördeskrig.
[YouTube-klipp 13:25 min]
https://www.youtube.com/watch?v=HPKD1yFlO8I

12:e nov – Barents Observer har en artikel om rysk kritik till ett norskt flottbesök på Svalbard.
Citat:
It was in late October the Norwegian frigate ‘KNM Thor Heyerdahl’ sailed the waters of Isfjorden, including a visit to Longyearbyen, the main settlement on the Norwegian archipelago in te Arctic.
The 1920 Svalbard Treaty does not put a ban on Norwegian military presence at Svalbard but limits the use of the archipelago for possible war purposes.
Russia is one of 46 signature parties to the treaty.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/11/moscow-dissatisfied-norwegian-navy-visit-norwegian-arctic-archipelago

13:e nov – Brittiska Daily Mail uppmärksammar att Kina hotar Australien efter Australiens löfte att bistå Taiwan vid en konflikt.
Citat:
In explosive comments published in Chinese tabloid The Global Times on Saturday, editor-in-chief Hu Xijin was blunt in his analysis of Australia’s promise to come to Taiwan’s aid should US allied forces get involved in the conflict.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10198037/China-THREATENS-Australia-forces-defend-Taiwan-remarks-Defence-Minister-Peter-Dutton.html

13:e nov – New York Post skriver om att Storbritannien är redo att skicka trupp till Ukraina.
Citat:
Hundreds of British special force troops are ready to deploy to the Ukranian border at a moment’s notice, amid rising tensions and fears of a possible Russian invasion in the region, according to reports.
https://nypost.com/2021/11/13/hundreds-of-uk-troops-reportedly-ready-to-deploy-at-ukraine-border/

13:e nov – Radio Free Europe Radio Liberty (RFERL) skriver om krigsrisken med Ryssland.
Citat:
Britain’s most senior military officer has warned about the changing ”character of warfare,” saying in an interview that the world faces the greatest risk in decades of a ”miscalculation” that could lead to war between Russia and the West.
https://www.rferl.org/a/britain-carter-russia-risk-war/31559815.html

14:e nov – Brittiska Daily Mail skriver om att Storbritannien är redo att skicka 600-800 specialsoldater till Ukraina med kort förvarning, om så behövs för att fällas med fallskärm – orsaken är det ryska invasionshotet.
Citat:
British special forces are put on alert to be deployed to Ukraine as size of Red Army on border swells to 100,000 troops and Russian Navy tracks US warships in the Black Sea
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10200279/Putin-sends-100-000-troops-Ukraine-border-Liz-Truss-tells-end-shameful-Belarus-crisis.html

14:e nov – Twitter-kontot Totalförsvaret delar en bild som visualiserar säkerhetsläget i östra Europa, bland annat att Storbritannien skickat trupp till Polen, att Ukraina förstärker försvaret mot Belarus, att Ryssland underblåser separatiströrelsen i Bosnien, ryska truppansamlingar längs gränsen mot Ukraina, stor militär samövning mellan Ryssland och Belarus, mm.
Citat:
British troops joined 15,000 Polish forces at its Belarus border to give advice on building fences.
https://twitter.com/Totalforsvar/status/1460005321913606159?t=0w-UFeKmt862io17yb_lMA

14:e nov – Brittiska Daily Mail skriver om att Belarus har beväpnat flyktingar som skickas mot gränsen.
Citat:
Polish Border Force guards claim their Belarusian counterparts are issuing the thousands of stranded migrants with instructions, equipment and weapons to force their way into the EU.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10200791/Poland-braced-major-attack-weaponised-migrants-Belarus-TONIGHT-aiming-reach-EU.html

15:e nov – Folk & Försvar har en intervju med freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell om säkerhetsläget och Rysslands inverkan på Europa.
Citat:
Här använder man alla möjliga samverkande åtgärder. Verktygslådan innehåller så att säga mycket mer här. Vi har flyktingar som ett “hot”, vilket inte är något nytt utan har gjorts tidigare i historien. Det går att gå tillbaka till Kosovokriget 1999 och mellan EU-Turkiet under den stora flyktingkrisen 2015. Nu ser vi det igen. Det slående är att den nominellt resursstarka aktören har svårt att värja sig mot en egentligen mycket svagare men fräckare aktör som inte spelar efter någon som helst regelbok och inte är imponerad av hänvisningar till internationella konventioner om vad man får och inte får göra.
https://folkochforsvar.se/content/intervju-med-wilhelm-agrell-om-svensk-sakerhetspolitik/

16:e nov – Hallands Posten har en ledare som kritiserar kommunstyrelsen i Falkenberg för att skada hamnen genom att vilja prioritera bostäder på platsen.
Citat:
Att värna västkustens hamnar är oerhört angeläget för Svensk handel och sjöfart. Falkenbergs hamn är dessutom ett militärt riksintresse. Hamnens korta och säkra inseglingsled, med långa kajer och upp till sju meters farledsdjup är en mycket viktig del av den militära infrastrukturen, understryker Bo Rask, sekreterare för Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) – som också skickat ett skarpt yttrande till kommunen.
https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/hoten-mot-hamnen-%C3%A4r-en-skam-f%C3%B6r-falkenberg-1.59347721

16:e nov – Bulletin har en artikel som argumenterar för att Sverige engagerar sig i Polen under pågående gränskris, precis som Storbritannien gjort och Danmark är beredd att göra.
Citat:
Solidaritetsdoktrinen har rått sedan 2009, då illusionen om neutralitet övergavs. Sverige beslöt då att bygga säkerhet med EU och i närområdet.
[…]
Närhet är ju en av de avgörande faktorerna, ofta beroende av gemensamma säkerhetspolitiska intressen. Om ett grannland drabbas av ofred blir den svenska solidariteten rimligen mer påtaglig än om ett medelhavsland kränks.
Nu har två grannländer i EU utsatts för hybridkrigföring.

https://bulletin.nu/gudmundson-sverige-borde-sta-upp-for-polen

17:e nov – Sveriges Radio (SR) Gräns har ett inslag om hur nästa storkrig delvis kommer utspelas i rymden, och hur det påverkar Sverige.
[Webbradio 31 min]
Citat:
Sverige kan bli först i EU med en uppskjutningsplats för satelliter vid rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Enligt överbefälhavare Micael Bydén undersöker Försvaret möjligheten till egna, militära satelliter.
https://sverigesradio.se/avsnitt/antisatellitvapen-och-risken-for-rymdkrig

17:e nov – Bulletin har en artikel som förespråkar solidaritet med Polen som utsätts för påverkans operationer, precis som Polen bistod Sverige under skogsbränderna 2018.
Citat:
Sveriges rödgröna regering förhåller sig passiv. Utrikesminister Ann Linde (S) har varit i EU:s ministerråd och pratat om frysta tillgångar, inreseförbud och andra unionsgemensamma sanktioner mot vitryska statsapparaten. Men någon egen hjälp på plats i Polen har inte regeringen planerat.
https://bulletin.nu/gudmundson-har-ni-glomt-de-polska-brandmannen

18:e nov – Försvaret informerar om Sveriges nya operativa luftvärn.
Citat:
Under torsdagen den 18 november inleddes en ny epok för det svenska luftvärnet. Detta var dagen då det avancerade, amerikanska robotsystemet Patriot infördes som ett led i att öka den svenska försvarsförmågan. Ett system som nu kommer att benämnas luftvärnssystem 103 (LvS103) i Försvarsmakten.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/11/ny-epok-inledd-for-det-svenska-luftvarnet/

18:e nov – Magasinet Axess tittar på hur relationen mellan USA och Kina försvåras, samt hur det inverkar på Europas säkerhetsläge.
Citat:
Det överraskande ubåtsavtalet mellan USA, Australien och Storbritannien bekräftar att vi är på väg in i ett nytt kallt krig. Det handlar om en maktkamp där den uppåtstigande supermakten Kina vill ersätta USA som den ledande världsmakten och dessutom få revansch för vad man uppfattar som 200 år av nationell svaghet och förnedring.
https://www.axess.se/artiklar/hart-och-svart/

18:e nov – Norska Forsvarets Forum skriver om att NATO håller sin största övning i Norge 2022, när Cold Response och Trident Juncture slås ihop.
Citat:
Rundt 35.000 deltagere fra 20 Nato-land og medlem i Partnership for Peace (PfP) skal delta i øvelsen.
https://forsvaretsforum.no/cold-response-sjo-ovelse/cold-response-2022-sammenlignes-med-gigantovelsen-trident-juncture/226681

19:e nov – Försvarsmakten berättar om sitt ökade stöd till Ukraina.
Citat:
Sedan 2018 bidrar Försvarsmakten med personal till den kanadensiskt ledda utbildnings- och träningsinsatsen Operation Unifier. För närvarande består det svenska bidraget av fyra personer. Inriktningen är att engagemanget ska växa de närmaste åren.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/11/forsvarsmaktens-stod-till-ukraina-vaxer/

19:e nov – UK Defence Journal (UKDJ) skriver om ett avtal om nytt luftförsvarssystem mellan Storbritannien och Polen.
Citat:
MBDA is delighted to be playing such a leading role in the UK-Poland Defence partnership. This agreement endorses the deep relationship we have formed with Poland’s Ministry of National Defence and Polish Industry and is underpinned by the nature of our unprecedented technology co-operation and transfer proposal for NAREW and Polish Air Defence.
https://ukdefencejournal.org.uk/britain-and-poland-to-work-together-on-polish-air-defence-system/

19:e nov –Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) släpper en rapport om rysk kärnvapendoktrin.
Citat:
Det skrivs nu tydligt att motståndaren inte ska veta eller kunna räkna ut när och var Ryssland tänker sig använda kärnvapen.
 – Ingen större förändring i rysk kärnvapendoktrin har skett sedan 2000, då Ryssland frångick den sovjetiska principen om att inte använda kärnvapen först.

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20Memo%207332

19:e nov – Expressen har en ledare om vikten av att se vapentillverkning som en legitim verksamhet i samhället, eftersom den krävs för att skydda oss medborgare.
Citat:
Svensk säkerhetspolitik bygger på att vi har djupa och långtgående samarbeten med andra länder – inte minst Nato-länder. Statens kärnuppgift är att skydda befolkningen och demokratin. Med vapenmakt, om det skulle behövas.
Självklart måste de statliga pensionsfonderna kunna investera i de, helt lagliga, vapentillverkare vars produkter garanterar vår och våra partners säkerhet.

https://www.expressen.se/ledare/sluta-hyckla-sverige-skyddas-av-karnvapen/

19:e nov – Dagens Industri (DI) har en artikel om frågan att använda ryska gasledningar som påverkan mot Ryssland i reaktion på uppladdningen runt Ukraina.
Citat:
Men nu visar det sig alltså att de ryska soldaterna aldrig lämnade gränsregionen. Underrättelseanalytiker i väst varnar nu för en upptrappad konflikt – att Putin är ute efter att avsluta kriget i utbrytarrepublikerna där den ukrainska sidan skaffat sig ett övertag den senaste tiden.
Han vill sätta punkt för sitt ofärdiga ukrainska projekt.
[…]
Att tacka nej till rysk gas av politiska skäl utan att ha tillgång till alternativa energikällor är detsamma som att skjuta sig själv i foten – att bli ännu mer sårbar för ryska provokationer.

https://www.di.se/ledare/stod-ukraina-men-godkann-nordstream/

21:a nov – Tankesmedjan FriVärld har en artikel om bristerna inom svensk polis, och debatterar för att återinföra beredskapspolisen.
Citat:
Ordet beredskapspolis består av två delar, beredskap om det skulle en omfattande kris eller risk för allvarliga störningar och polis. Man kan jämföra det med Hemvärnet, huvuduppgiften är att bemöta ett militärt angrepp men i fredstid kan de bistå samhället vid skogsbränder, översvämningar eller när personer är försvunna.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/nej-sveriges-polis-klarar-inte-flera-cyberangrepp-samtidigt/

21:a nov – Military Times skriver om det ökande hotet om rysk invasion av Ukraina genom ryska truppkoncentrationen på 90 000 man vid gränsen till Ukraina.
Citat:
Such an attack would likely involve airstrikes, artillery and armor attacks followed by airborne assaults in the east, amphibious assaults in Odessa and Mariupul and a smaller incursion through neighboring Belarus, Ukraine Brig. Gen. Kyrylo Budanov told Military Times Saturday morning in an exclusive interview.
Russia’s large-scale Zapad 21 military exercise earlier this year proved, for instance, that they can drop upwards of 3,500 airborne and special operations troops at once, he said.

https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/

21:a nov – Tankesmedjan FriVärld uppmärksammar kommentarer från American Enterprise Institute (AEI).
Citat:
While much of the West worries about a physical invasion, gray-zone aggression is taking place every day — and it is hard to detect because it often looks like the normal bustle of daily life.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/forsvararens-dilemma/

22:a nov – Brittiska Daily Mail skriver om att bedömare tror att Ryssland planerar att invadera Ukraina i slutet på januari, baserat på truppkoncentrationerna.
Citat:
Russia is planning to invade Ukraine by the end of January after sending more than 92,000 troops to the border, according to a top general in Kiev.
Vladimir Putin’s forces, including tanks, missile batteries and warships, have fanned out across the frontier: from Belarus to the north; the separatist-backed territory in the east; and on the banks of the Black Sea in the Crimean Peninsula.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10229427/Russia-preparing-INVADE-Ukraine-end-January-Kiev-General-warns.html

23:e nov – Interesting Engineering skriver om Kinas test med en överljudsmissil.
Citat:
The hypersonic test conducted by China in July achieved a world first after the nation fired a missile that exceeds the speed of sound at least fivefold. The technology mastered by China, that enables the country to fire missiles at hypersonic speeds mid-flight, remains unknown to the rest of the world.
https://interestingengineering.com/china-has-fired-a-new-and-unknown-missile-from-a-hypersonic-glide

25:e nov – Project-Syndicate har en artikel av Carl Bildt om de ökade spänningarna kring Ukraina och Taiwan.
Citat:
The vastness of Eurasia is becoming bracketed by belligerence. On the western front, Russia has deployed a growing number of military units to the regions near its border with Ukraine, inviting a flurry of speculation about its motives. And in the east, China’s behavior vis-à-vis Taiwan has grown increasingly worrisome. A widely reported war-game study by a US think tank concludes that the United States would have “few credible options” were China to launch a sustained attack against the island.
https://www.project-syndicate.org/commentary/strategic-threats-china-taiwan-russia-ukraine-by-carl-bildt-2021-11

25:e nov – Brittiska Sky News skriver om att Storbritannien skickar trupp till Tyskland.
Citat:
The UK will base hundreds of tanks and fighting vehicles in Germany and rotate more troops on exercises through the country barely a year after withdrawing a large Cold War-era presence.
https://news.sky.com/story/british-army-restructure-sees-hundreds-of-tanks-and-troops-return-to-germany-after-withdrawal-less-than-a-year-ago-12478388

25:e nov – Defence Blog skriver att Kanada överväger att stationera stridsflyg i Ukraina för att motverka den ryska upprustningen längs den ukrainska gränsen och det stundande krigshotet.
Citat:
On November 24, The Globe and Mail reported that Canada is considering larger deployments to Ukraine, including deploying hundreds of additional troops to support the Canadian soldiers already in Ukraine on a training mission and redeploying some of the CF-18 fighter jets currently based in Romania.
https://defence-blog.com/canada-may-send-cf-18-fighters-to-ukraine-amid-russian-troop-buildup/

25:e nov – Nyhetsbyrån Reuters skriver att Kanada vald bort F-18 Super Hornet som nytt stridsflygplan, och kvarstår gör svenska JAS 39 Gripen och amerikanska F-35 Lightning II.
Citat:
This means only Lockheed Martin Corp (LMT.N) and Sweden’s Saab AB (SAABb.ST) are left in the race to supply 88 jets. Ottawa says it intends to make a decision next year on a contract that could be worth up to C$19 billion ($15 billion).
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/canada-rules-boeing-out-c19-bln-fighter-jet-contract-canadian-press-2021-11-25/

25:e nov – Caspian Report har gjort ett inslag om Polen upprustning.
[YouTube-klipp 13:30 min]
https://www.youtube.com/watch?v=djQUf9C82aU

25:e nov – Kungliga Krigsvetenskapsakademin har en artikel om frånvaron av rejäla försvarssatsningar som matchar omvärldsutvecklingen.
Citat:
Kort sagt, det blev en markering av att försvaret inte blir en prioriterad fråga. Ändå hölls talet mot bakgrund av att Ryssland/Belarus hybridkrigar med migranter, Putin använder sig av energivapnet och mobiliserar längs gränsen till Ukraina. Alltså en utveckling som ytterligare understryker vad som borde göras i försvarspolitiken.
Det har blivit mer akut att å ena sidan täcka upp för underfinansiering av försvarsbeslutet och, å andra sidan, tillföra medel för att snabba på återtaget av försvarsförmåga.

https://kkrva.se/om-konsten-att-inte-se-omvarlden-som-den-ar/

25:e nov – Expressen har en ledare som tittar på de eftersatta satsningarna på Marinen.
Citat:
Faktum är att de flesta satsningar som verkligen skulle få effekt för Marinen är skjutna minst tio år in i framtiden till nästa och nästnästa försvarsbeslut.
Hur blev det så fel?
Sverige är trots allt ett av de länder som har längst kust i Europa, och den vätter dessutom mot Ryssland.

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/47xr9a/laget-kring-ostersjon-blir-allt-farligare

25:e nov – Barents Observer skriver om rysk närvaro vid norsk marin övning.
Citat:
The destroyer ‘Vice-Admiral Kulakov’ and support vessels are conducting combat training missions in the Norwegian Sea says the press service of the Northern Fleet.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/11/russian-warship-sailed-close-norwegian-naval-exercise-flotex-21

26:e nov – Nyhetsbyrån Reuters skriver att USA är redo att ställa hårt mot hårt kring den ryska mobiliseringen vid Ukrainas gräns.
Citat:
All options are on the table in how to respond to Russia’s ”large and unusual” troop buildup near Ukraine’s border, and the NATO alliance will decide on the next move following consultations next week, the State Department’s top U.S. diplomat for European affairs said on Friday.
https://www.reuters.com/world/europe/us-state-dept-says-all-options-table-over-russian-troop-build-up-near-ukraine-2021-11-26/

26:e nov – Bloggen Semper Miles skriver om en militärövning i södra Finland.
Citat:
Från Helsingfors till Hangö på finska sydkusten genomförs finska krigsövningen Sapeli 21 som omfattar drygt 1 350 värnpliktiga och reservister från Gardesjägarregementet med inslag av trupper från Pansarbrigaden och Markstridsskolan.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/militara-rorelser-och-strider-langs-finska-sydkusten/

26:e nov – Försvarsmakten informerar om att man snart har sina första JAS 39 Gripen E i tjänst.
Citat:
Skillnaden mellan Gripen C/D och Gripen E är stor. E-versionen har moderniserade sensorer och flygvapenchefen konstaterar att den sammanlagda förmågan kopplat till mjukvara, systemintegrering, sensorer, vapen och telekrigssystem kommer matcha och i många fall vara bättre än dagens femtegenerations stridsflygplan.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/11/de-forsta-jas-gripen-e-pa-vag-till-forsvarsmakten/

27:e nov – Daily Mail skriver om att Ryssland börjar tillverka överljudsmissilen Zircon.
Citat:
The go-ahead for full-scale production at a top-secret plant at Reutovo, near Moscow, follows recent ‘successful’ tests of the Mach-9 capable missile which Russia boasts will evade all Western defences.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10248833/Russia-starts-scale-production-unstoppable-6-670mph-Zircon-hypersonic-missile.html

29:e nov – Nyhetsbyrån Reuters skriver om en rysk-belarusisk samövning nära Ukrainas gräns.
Citat:
Belarus on Monday announced joint military drills with close ally Russia on its southern border with Ukraine and accused the NATO military alliance of building up offensive capabilities near its borders.
https://www.reuters.com/world/europe/belarus-announces-military-drills-with-russia-near-ukraine-border-2021-11-29/

29:e nov – Amerikanska Forbes skriver om observationer av ryska stridsvagnar med nytt skydd mot takslående pansarvärnsrobotar, samtidigt som Ukraina får just takslående pansarvärnsrobotar.
Citat:
As Russian mechanized forces massing near Ukraine raise fears of an invasion this winter, tank watchers on social media have identified more and more Russian tanks sporting unsubtle field modifications seemingly aimed at fending off Ukraine’s newest weapons: U.S.-supplied Javelin anti-tank guided missiles and TB2 Bayraktar drones supplied by Turkey.
https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2021/11/29/russian-tanks-massing-near-ukraine-sport-mods-against-drones-javelin-missiles/

29:e nov – Sveriges Television (SVT) uppmärksammar byggplanerna kring det återupprättade regementet i Falun.
Citat:
Det här är en bra och central placering med möjligheter att expandera, sa Ronny Modigs och poängterade att även om det kommer bli stängsel runt regementet så ska friluftsområdena som ligger i anslutning vara så tillgängliga som möjligt för allmänheten.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/forslaget-har-ska-nya-dalregementet-placeras

1:a dec – Tankesmedjan FriVärld skriver om det svensk-finska försvarssamarbetet.
Citat:
Hanna Smith från Hybridcentret i Helsingfors tryckte på att Sverige och Finland måste ha mer samsyn i agerandet mot Ryssland för att inte skapa blottor som Ryssland kan utnyttja. Det ligger alltså i Rysslands intresse att Helsingfors och Stockholm inte har samma bild och uppfattning om hur Ryssland ska hanteras.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/det-har-borde-magdalena-andersson-ta-med-sig-pa-helsingforsresan/

1:a dec – Sveriges Television (SVT) skriver om att USA säger att Ryssland förbereder en invasion av Ukraina.
Citat:
Vi är djupt oroade över bevis som visar att Ryssland har utformat planer på betydande aggressiva rörelser mot Ukraina, planer som inkluderar försök att destabilisera Ukraina inifrån, samt planer på stora militära insatser.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-pastas-ha-bevis-for-ryska-anfallsplaner

1:a dec – Sveriges Radio (SR) Gräns tittar på vad hackningen av Svensk Antidoping har med ryska påverkansoperationer att göra.
Citat:
Ett cyberangrepp kan ta sig in i det mest privata eller nå ett samhälles viktigaste funktioner. Det här gör att hotet mot Sverige idag ser helt annorlunda ut än för 50 år sedan, enligt kammaråklagare Mats Ljungqvist.
– Då skickade man hit agenter som på olika sätt kartlade våra militära anläggningar. Man åkte upp till Boden och smög i skogarna. Så ser inte världen ut längre, säger han.

https://sverigesradio.se/avsnitt/cyberattacken-mot-idrottssverige

2:a dec – InformNapalm uppmärksammar rysk upprustning på ögruppen Kurilerna norr om Japan.
Citat:
Den 22 november 2016 rapporterade Stillahavsflottans tidning Boevaja Vakhta att kustförsvarsrobotsystemen Bal och Bastion var utplacerade på öarna Iturup och Kunasjir. I slutet av 2017 slutfördes också byggandet av ett flygfält i området. Dessutom tillkännagavs planerna på att etablera ett nav för ryska flottans fartyg på ön Matua. Den 2 december 2021 bemannades också kustförsvarsrobotsystemet Bastion på ön. Intressant nog spelade Matua (松 輪 島) en strategiskt viktig roll under andra världskriget eftersom en av de största japanska flottbaserna var baserad på ön.
https://informnapalm.org/sv/kurilerna/

2:a dec – Amerikanska Forbes skriver om att Ukraina skaffat drönare, och tittar på Rysslands möjlighet att tackla det hotet.
Citat:
Drones might tip the balance in a potential conflict between Russia and Ukraine, but not in the way that many analysts seem to think. Anyone expecting David vs. Goliath might be disappointed.
In the 2020 conflict between Armenia and Azerbaijan, the Azeri’s Turkish-supplied TB2 Bayraktar drones ripped through Armenia tanks and other vehicles with laser-guided missiles. The Armenian air defenses, supplied by Russia, were helpless to stop them, and TB2s inflicted similarly heavy losses on Russian hardware in Syria and Libya.

https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2021/12/02/how-drones-could-tip-balance-in-ukraine-russia-conflict/

3:e dec – Forbes skriver om den ryska upprustningen intill den Ukrainska gränsen, och att målet är 175 000 soldater mobiliserade i området.
Citat:
American intelligence officials think Russia is laying the groundwork for a large-scale military offensive in Ukraine as soon as early 2022, involving 175,000 troops.
https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/12/03/us-intel-says-russia-is-preparing-175000-troops-for-ukraine-offensive/?sh=79ee09ab4582

3:e dec – Sveriges Television (SVT) skriver om det ökade krigshotet kring Ukraina.
Citat:
NATO kommer inte svara med militärt våld och det vet båda parter. Därför har NATO ett så högt tonspråk, man försöker hota Ryssland men med sanktioner, inte militärt våld. Det blir inget krig mellan USA och Ryssland som många fruktar, säger Jan Hallenberg i SVT:s Aktuellt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/experten-inget-krig-mellan-usa-och-ryssland

3:e dec – Altinget skriver om hur den borgerliga budgeten röstades igenom i Riksdagen, utan ändringar på den försvarsbudget som den röd-gröna regeringen tidigare fastställt under oppositionens kritik.
Citat:
Nej, nej, nej. Det här försvarsbeslutet för åren 2021–2025 kan vi inte ställa oss bakom, slog Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fast när beslutet togs i december 2020.
[…]

Den oppositionsbudget som vann majoritet flyttar inte en extra krona till Försvarsmaktens anslag (UO6 1.1–1.4): förbandsverksamhet och beredskap, internationella insatser, materiel och anläggningar samt forskning och teknikutveckling. Ja, faktiskt är det så att försvar och säkerhet överhuvudtaget inte finns med i Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma ’ändringsbudget’ i vilken man flyttat på 20 av de 74 miljarderna kronor i reformutrymme.
https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/det-kravs-formaagelyft-utover-forsvarsbeslutet

3:e dec – Barents Observer skriver att Norge höjder beredskapen mot nukleära olyckor på Nordkalotten.
Citat:
A sharp increase in nuclear-powered vessels and ships with radioactive materials pose an increasing risk of accidents, a recent radiological- and nuclear risk assessment study for the Arctic Council concludes.
The risk is moderate and increasing in regards to nuclear-powered vessels and floating nuclear power plants, the report reads.

https://thebarentsobserver.com/en/nuclear-safety/2021/12/concerns-over-nuclear-powered-ships-grow-norway-deploys-radiation-drones

3:e dec – Försvarsmakten informerar om försök kring bekämpning av drönare.
Citat:
De ser ut som dyra leksaker, men kan i själva verket utgöra allvarliga hot mot riket. Nu förbereder Försvarsmakten en etablering av ett robust skydd mot de allt vanligare drönarna.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/forsvarsmakten-testar-metoder-att-sla-ut-dronare/

4:e dec – Blekinge Läns Tidning (BLT) har en artikel av Patrik Oksanen som sätter de skenande energipriserna i kontexten av rysk hybridkrigföring.
Citat:
Rysslands mål är en ny europeisk säkerhetsordning. Det låter vackert – men betyder i praktiken att Ukraina och andra länder i Rysslands närområden ska bli lydstater och att principen för dagens europeiska säkerhetsordning, att varje land själv ska få välja säkerhetslösning, överges. Det ska vara stopp för utvidgning av Nato och EU, och ett slut för det västliga samarbetets ”öppna dörr-princip” – att nya länder är välkomna att ansluta bara de uppfyller kraven.
https://www.blt.se/ledare/patrik-oksanen-din-elrakning-en-bricka-vladimir-putins-spel-om-europa-621fc83f/

4:e dec – Finska Hufvudstadsbladet skriver om de ryska planerna på en invasion av Ukraina.
Citat:
Washington Post och New York Times har publicerat artiklar om hur Ryssland har utförliga planer på en möjlig invasion av Ukraina. Artiklarna baserar sig på amerikanska underrättelseuppgifter som bland annat visar hur Ryssland har kallat in 100 000 reservister. Uppskattningen är att 175 000 soldater är stridsklara i januari.
https://www.hbl.fi/artikel/rysk-anfallsplan-for-ukraina-avslojad-kanerva-finland-kan-tvingas-hoja-beredskapen/

4:e dec – Amerikanska Newsweek skriver om den ryska uppladdning vid Ukraina.
Citat:
An unnamed Biden administration official told the Post that based on the images, the Russian plans ‘call for a military offensive against Ukraine’ early next year which ‘involve extensive movement of 100 battalion tactical groups with an estimated 175,000 personnel.’
Kyiv has estimated that there are over 94,000 Russian troops near Ukraine and Moscow-annexed Crimea, although U.S. intelligence officials said there are closer to 70,000 troops, The Associated Press reported.

https://www.newsweek.com/ukraine-russia-vladimir-putin-joe-biden-anthony-blinken-invasion-1656092

4:e dec – Lars Wilderäng skriver på sin blogg Cornucopia om uppgifter om nya flyktingrutter genom Ryssland till västeuropa.
Citat:
Eftersom gränsen verkar någorlunda stängd mot Litauen och Polen från Vitryssland, så kommer destabiliseringsförsöken av EU att nu riktas om mot de övriga två baltstaterna, Finland, samt möjligen Norge, som alla har landgräns mot EU.
https://cornucopia.cornubot.se/2021/12/kreml-oppnar-ny-rutt-for-migranter-till.html

5:e dec – Kristianstadsbladet har en krönika av Patrik Oksanen som belyser det ryska hybridkrigets inverkan på våra svenska elpriser.
Citat:
Hela Europa lider av höga elpriser på grund av höga gaspriser. Bakom prisökningen ligger att Ryssland har strypt gasflödet till Europa av storpolitiska skäl, samtidigt som återhämtningen efter Covid-nedstängningarna har tagit fart. Det höga elpriset är alltså inte bara resultatet av marknadseffekter, utan också en del av ett geopolitiskt maktspel.
https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/patrik-oksanen-din-elrakning-en-bricka-vladimir-putins-spel-om-europa-6e5e9f94/

6:e dec – UK Defence Journal skriver om att Storbritannien fått ett nytt luftvärnssystem.
Citat:
According to the Ministry of Defence, ‘unprecedented in speed, accuracy, performance and target acquisition, Sky Sabre will be able to hit a tennis ball-sized object travelling at the speed of sound’.
https://ukdefencejournal.org.uk/new-british-air-defence-missile-system-enters-service/

7:e dec – Barents Observer skriver om att ökad rysk legitim närvaro på Svalbard är en del av den ryska hybridkrigföringen.
Citat:
Military speaking, Svalbard is of great strategical importance, located between the Barents-, Greenland-, and Norwegian Seas. The one controlling Svalbard is also likely to control the important gateway from the shallow Barents Sea to the deeper North Atlantic.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/12/moscow-aims-enhance-presence-svalbard-part-hybrid-strategy-expert-warns

8:e dec – Aftonbladet uppmärksammar Rysslands hybridskrig mot omvärlden.
Citat:
Den ryska statsledningen agerar rationellt, betonar han, men utifrån andra värderingar än vi är vana vid. Därför måste vi försöka förstå deras utgångspunkter om vi ska kunna analysera vad som komma skall.
För en sak är solklar: Ryssland under Putin har både vilja och förmåga att bryta normer, strunta i gemensamma spelregler och använda ett omfattande våld för att nå sina mål.

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/7dyQXv/putin-vill-tvinga-europa-att-boja-sig-for-honom

8:e dec – Tankesmedjan FriVärld går till hård attack mot Tidningarnas Telegrambyrå (TT) för felaktigheter kring kriget i Ukraina och kommer med rättningar kring uppenbart felaktiga påståenden.
Citat:
Folkomröstningen 16 mars 2014 hölls alltså i regi av en ockupationsmakt som såg till att få valresultatet som önskades, bland annat hade en valkrets 123 procents valdeltagande.
Beträffande östra Ukraina så var ryska förband direkt inblandade från början. Ryskt artilleri sköt från ryskt territorium på ukrainska mål och den 53:e lufvärnsbrigaden från Kursk hade ett Buk-batteri på ukrainsk mark som sköt ned passagerarplanet MH17.

https://frivarld.se/sakerhetsradet/for-tts-att-atgarda-felen-om-krim-och-ryssland/

9:e dec – Amerikanska CNN uppger att Ryssland har 120 000 soldater vid Ukrainska gränsen.
Citat:
Ukrainian defense officials say Russia has increased troop numbers near the Ukrainian border to 120,000 people, including additional army, air force and naval personnel.
According to its latest ongoing security assessment — shared with CNN by Ukrainian security sources — the Ukrainian Ministry of Defense said ”combat and other military equipment, such as tanks, armed vehicles and ‘Iskander’ missiles remain near the border of Ukraine,” following numerous Russian military exercises.

https://edition.cnn.com/2021/12/08/europe/ukraine-russia-boosts-troops-intl/index.html

10:e dec – Sveriges Radio Program 1 (P1) Morgon intervjuar den ryska ambassadören i Sverige, som försöker ge den ryska synen på världsläget, men får svåra frågor tillbaka.
[webbradio 12:45 min]
https://sverigesradio.se/artikel/rysslands-ambassador-om-laget-vid-ukrainska-gransen

10:e dec – Norrköpings Tidningar (NT) skriver om den ryska presidentens Putins syn på relationen till väst.
Citat:
Det är lätt att resonera på det sättet, efter att Ryssland håller på att dra samman upp emot 175.000 man på gränsen till Ukraina. Även om det inte skulle sluta med ett storanfall – utan ”bara” handlar om brinkmanship, enkelt uttryckt maximala påtryckningar – har Rysslands president Vladimir Putin redan riskerat mycket. Han har omöjliggjort bättre relationer till väst, liksom förhoppningarna om lättade ekonomiska sanktioner och kan på sin höjd påräkna sympatier i Peking.
https://nt.se/asikter/ledare/artikel/darfor-ar-putin-besatt-av-ukraina/l71wxzwl

10:e dec – Barents Observer skriver om Kinas satsningar på isbrytare för arktiska uppdrag.
Citat:
The vessels fit into their latest five-year development plan, which aims to increase China’s presence in the Arctic through the utilization of specialized vessels, including lift vessels as well as icebreakers.
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/12/china-build-its-third-arctic-icebreaker

10:e dec – Bloggen Semper Miles uppmärksammar att den svenska armén nu fått alla sina 40 granatkastarpansarbandvagnar.
Citat:
För fyra år sedan fick Försvarets materielverk, FMV, uppgiften att ersätta äldre pjäser som dras efter fordon och där personalen jobbar oskyddat runt pjäsen. Nu meddelar myndigheten att samtliga av de 40 vagnar som beställts är levererade.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/samtliga-40-granatkastarpansarbandvagn-90-levererade/

10:e dec – FriVärld uppmärksammar Finlands val att köpa amerikanska F-35 istället för svenska JAS 39 Gripen.
Citat:
Det var till det beslutet president Niinistö hänvisade när han i en kommentar ville avdramatisera den utrikes- och säkerhetspolitiska betydelsen för Finlands del när det gäller valet av F-35. 64 amerikanska Hornet-plan ersätts med lika många F-35-plan. De första planen leveras 2026.
https://frivarld.se/sakerhetsradet/sakerhetspolitisk-signalering-med-f-35-kan-finland-na-moskva/

10:e dec – Barents Observer uppmärksammar Finlands val av stridsflygplanet F-35 Lightning II.
Citat:
The Government in Helsinki on Friday announced it has chosen the American Lockheed Martin Corp. F-35 fighter jets to replace the current fleet of F/A-18 Hornets.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/12/f-35-selected-finlands-next-fighter-jets

11:e dec – Defence Blog skriver om att ett amerikanskt övervakningsflygplan stationerat i Storbritannien har flugit in i ukrainskt luftrum.
Citat:
Several sources say that the reason for the appearance of the American reconnaissance aircraft over Ukraine was the activation of Russian Buk systems along the border. A Russian Buk surface-to-air missile system was moved to a new location near the village of Maslovka near Voronezh, a short distance from its border with Ukraine.
https://defence-blog.com/u-s-rc-135w-spy-plane-flies-from-uk-into-ukrainian-air-space/

13:e dec – Defence News skriver om att både Norge och Danmark går in i det europeiska korvettprogrammet.
Citat:
The two nations have joined Italy, France, Spain and Greece onboard the the European Patrol Corvette program, boosting ambitions to make the vessel a catalyst for operational and industrial integration on the continent.
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/12/13/denmark-norway-join-european-corvette-program/

13:e dec – Bloggen Semper Miles skriver om att Estland köper fler granatgevär.
Citat:
Vidareutvecklade Carl-Gustaf M4 har i veckan som gick levererats till Estland enligt tidigare order. Den aktuella leveransen benämns på sina håll som ”de första 300”. Det är inte uttalat men visst kan det bli fler då det finns ramavtal.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/300-carl-gustaf-m4-till-estniska-forsvaret/

13:e – Finska Hufvudstadsbladet (HBL) uppmärksammar att en finsk politiker argumenterar för att ansluta Finland och Sverige till NATO innan det är för sent.
Citat:
’Den värsta konsekvensen med det här är att vi outsourcat vårt Natobeslut till Ryssland. Ifall det aldrig är rätt läge att gå med i Nato ’eftersom det kan väcka reaktioner’, så har beslutet i praktiken outsourcats till de som pressar oss.’
Adlercreutz avslutar sitt inlägg med att han anser Finland borde påbörja processen om ett Natomedlemskap, och att också Sverige borde hoppa på tåget.

https://www.hbl.fi/artikel/adlercreutz-oppnar-upp-for-natomedlemskap-finlands-natodiskussion-haller-pa-att-bli-en-fars/

14:e dec – Regeringen informerar om nytt försvarssamarbete med Ukraina.
Citat:
I det nya avtalet om bilateralt försvarssamarbete mellan Sverige och Ukraina, som ersätter ett tidigare protokoll från 2001, ingår bland annat informationsutbyte och samarbete kring utbildning av militärer.
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/12/nytt-avtal-om-forsvarssamarbete-undertecknat-nar-ukrainas-forsvarsminister-besokte-sverige/

14:e dec – Försvarsmakten informerar om varför man utbildar i Ukraina.
Citat:
Sedan 2018 deltar Försvarsmakten med personal till den kanadensiskt ledda tränings- och utbildningsinsatsen Unifier i Ukraina. Tre svenskar utbildar just nu ukrainska säkerhetsstyrkor och insatsen är planerad att växa de närmaste åren.
– Vårt uppdrag här är att vara mentorer i övningsplanering, utbilda underofficerare i ledarskap och taktik samt mycket annat, berättar major Roger Djupsjö, kontingentschef för den svenska personalen.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/darfor-utbildar-sverige-ukrainska-sakerhetsstyrkor/

14:e dec – Hallandsposten (HP) skriver om det förnyade försvarssamarbetet med Ukraina.
Citat:
Sverige bjuder också in Ukraina till den internationella försvarsövningen Aurora 2023, ett erbjudande som Reznikov tackar ja till på stående fot. Ett tiotal länder kommer att delta i övningen.
https://www.hallandsposten.se/nyheter/v%C3%A4rlden/sverige-f%C3%B6rdjupar-f%C3%B6rsvarssamarbete-med-ukraina-1.61442909

14:e dec – InformNapalm skriver om att Ryssland vill tillföra ny teknisk materiel till östra Ukraina, bland annat för att förbättra sin bild som vapentillverkare, genom att titta på luftvärnssystemet Pantsir S-1.
Citat:
Till exempel, enligt den militära plattformen Defense Express i juni 2020, uppgick de totala förlusterna av Pantsir-S1 i Syrien och Libyen till minst 23 enheter. Samtidigt var förlusterna av UAV:er minimala. De flesta av de ryska luftförsvarssystemen Pantsir-S1 förstördes av högprecisions MAM-L-ammunition som släpptes från Bayraktar TB2-UAV:er. Detta har definitivt påverkat Rysslands image som vapentillverkare.
https://informnapalm.org/sv/luftforsvarssystem/

14:e dec – Barents Observer skriver om ett försenat ryskt ubåtsprojekt som snart sjösätts.
Citat:
The nuclear-powered ‘Leopard’ has been in the docks of Zvezdochka ship repair yard in Severodvinsk since 2011.
After several delays, the vessel is now set for test-sailings in 2022, general director of the yard, Sergey Marichev, says to state-affiliated news agency TASS.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/12/after-ten-years-shipsyard-nuclear-sub-leopard-soon-sail

14:e dec – Barents Observer skriver om att Rysslands nya kryssningsmissil får lagrinsutrymme på Nordkalotten.
Citat:
It is the Northern Fleet’s importance that is the reason for giving priority over the three other fleets; the Baltic, Black Sea and Pacific.
‘The choice of the Northern Fleet is not accidental,’ says military expert Dmitry Boltenkov to Izvestia. ‘It plays an important role in the Russian defense doctrine,’ he says and points to the Northern Fleet’s tasks of retaliating against a potential aggressor, conducting air-, sea- and submarine operations in the Atlantic, Arctic and other oceans.

https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/12/northern-fleet-first-get-storage-and-maintenance-facility-tsirkon-missile

16:e dec – Försvarsmakten berättar att man återinför robotsystem 55 (Rb 56 BILL) till armén i en uppgraderad version för att stärka pansarvärnsförmågan.
Citat:
Armén får tillbaka en av sina trotjänare. Pansarvärnsrobot 56 Bill återanskaffas med omgående leverans från Försvarets materielverk, FMV. En ny spränggranat till granatgevären kommer också att levereras 2023. Detta är ett led i arbetet med att stärka förmågan att försvara Sverige.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/formagan-att-bekampa-pansarfordon-starks/

16:e dec – Amerikanska Politico har intervjuat svenska överbefälhavaren, Micael Bydén, om säkerhetsläget i Europa.
Citat:
Bydén, whose country is not part of NATO but works closely with the military alliance, said America should send military reinforcements to Europe if the Russia-Ukraine crisis takes a turn for the worse.
He didn’t define what he meant by that, but responded affirmatively when asked if he’d like to see more U.S. troops in his neighborhood should Russia take the step of once again invading Ukraine.

https://www.politico.com/news/2021/12/16/swedish-commander-us-troops-russia-ukraine-crisis-525135

16:e dec – Expressen skriver om att Europeiska Unionen (EU) varnar Ryssland för att angripa Ukraina.
Citat:
EU:s ledare har kommit överens om ett utkast, där man planerar att varna Putin från att gå för långt i den eskalerande situationen vid gränsen mellan Ryssland och Ukraina.
https://www.expressen.se/nyheter/eus-varning-till-putin-enorma-konsekvenser/

16:e dec – Sveriges Television (SVT) skriver om byggplanerna för det återupprättade regementet i Östersund.
[Webb-TV 64 sek]
Citat:
Torråsen några kilometer nordost om Östersund väljs för närheten till Östersund, Dagsådalens skjutområde och Grytans skjutfält.
https://sverigesradio.se/artikel/torrasen-blir-forsvarsmaktens-nya-placering-i-ostersund

17:e dec – Folk & Försvar har haft en konferens om krisen mellan Ryssland och Ukraina.
[YouTube-klipp 61 min]
https://www.youtube.com/watch?v=XRpV5yy2-Ec

17:e dec – Council on Foreign Relations har ett inslag om konflikten mellan Ryssland och Ukraina.
[YouTube-klipp 60 min]
https://www.youtube.com/watch?v=wqe8IxcSzOY

17:e dec – Försvarsmakten berättar att luftvärnssystem 103 (Patriot) nu är operativt.
Citat:
Efter en tid med personal som bedrivit utbildning i USA har Luftvärnsbataljonen kunnat genomföra utbildning med eget luftvärnssystem 103 i Halmstad. För att underlätta och få ett bra stöd i uppstarten, har förbandsutbildningen genomförts tillsammans med amerikansk personal som har mycket gedigen erfarenhet av Patriotsystemet. […]
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/luftvarnssystem-103-patriot-ar-nu-operativt/

17:e dec – Barents Observer uppmärksammar att den ryska brigaden i Pechenga (Petsamo) vid norska gränsen får nytt luftvärnssystem.
Citat:
The fully automatic command and control (C2) system strengthens Russian control over air space in the borderland to Norway and Finland.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/12/new-barnaul-t-air-defense-system-comes-motorized-rifle-brigade-pechenga

17:e dec – Brittiska BBC skriver om ryska krav mot NATO för att deskalera situationen vid Ukrainas gräns.
Citat:
Russia has demanded strict limits on the activities of the US-led Nato military alliance in countries in Eastern Europe.
The demands, which are unlikely to be met, come amid Western fears Russia plans to invade its neighbour Ukraine.
Russia denies this, but wants Nato to rule out Ukraine and others ever joining the alliance to defuse the situation.
It has asked for urgent talks with the United States.
https://www.bbc.com/news/world-europe-59696450

17:e dec – Bloggen Jägarchefen tittar på Rysslands upprustning vid gränsen till Ukraina.
Citat:
I den säkerhetspolitiska diskursen under november och december månad 2021, har det framförts att en rysk invasion av Ukraina kan tänkas vara under uppsegling med anledning av de ryska styrkesammandragningarna av militära förband och förmågor längs Ukrainas landgräns. Det får ses som ett möjligt scenario ett annat möjligt scenario är att en rysk militär operation kan tänkas genomföras annorstädes och kraftsamlingen kring Ukraina utgör en vilseledning. Det troligaste till sannolikaste scenariot utgöras av att Ryssland använder sig av militära maktmedel i bakgrunden för att uppnå politiska och militärstrategiska målsättningar i form av upprättande av en så kallad cordon sanitaire.
http://jagarchefen.blogspot.com/2021/12/det-stora-spelet.html

17:e dec – Försvarsmakten informerar om vikten av totalförsvaret.
Citat:
Handlingskraft, handlingsplanen för fortsatt arbete med utveckling av totalförsvaret, stod i fokus för årets sista chefsmöte för totalförsvarets myndighetschefer. Dessutom lyftes riskerna med att främmande makt har stort intresse av hur svensk totalförsvarsplanering utvecklas.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/sakerhetshoten-staller-krav-pa-totalforsvarsutvecklingen/

18:e dec – Lantbrukets affärstidning (ATL) har en krönika av Patrik Oksanen, som tittar på vikten av det militära försvaret, för att kunna klara svensk import i kristider.
Citat:
Det är nog inte många som tänker på att Sverige har för få korvetter och minsvepare för att hålla landskapen öppna med åkrar och betesmark. Men så ser totalförsvarskedjan ut.
Utan havet skulle svenskt jordbruk snabbt hamna i träda. Importen av energi, foder, bränsle, växtskyddsmedel, mineralgödsel, utsäde och reservdelar är direkt avgörande för dagens bönder.

https://www.atl.nu/eu-ska-inte-straffa-ut-klimatatgarder

20:e dec – Barents Observer skriver om effekten av att USA per 22/11 inte längre är del i övervakningsprogrammet Open Skies.
Citat:
In May last year, then-President Donald Trump announced that the United States would be withdrawing from the Open Skies Treaty allegedly due to Russian violations. After a six-months agreed termination period, the U.S. was officially no longer a party to the treaty on November 22, 2020.
https://thebarentsobserver.com/en/2021/12/today-russia-leaves-open-skies-treaty-cross-border-arms-control-inspections-continue

20:e dec – Nyhetsbyrån Reuters skriver om att Ryssland ber USA om dialog för att deskalera situationen vid Ukrainas gräns.
Citat:
Washington has said some of Russia’s proposals are obviously unacceptable, but that the United States will respond some time this week with more concrete proposals on the format of any talks.
https://www.reuters.com/world/russia-seeks-urgent-us-response-security-demands-2021-12-20/

20:e dec – Den amerikanska analytiska webbsidan Geopolitical Futures (GFP) skriver om Rysslands krav mot NATO.
Citat:
Therefore, before Russia even considered military action in Ukraine, it had to neutralize the (already cautious) U.S. politically, and the key to that was to paralyze NATO and particularly Germany. Germany sees Russia as a crucial source of energy, a trading partner that might grow in significance, and a problem to be avoided. Even more important to it is Europe, of which NATO is a crucial element – not so much as a military force, but as another force holding Europe together.

20:e dec – Försvarsmakten skriver om det ökade hotet från flygande drönare.
Citat:
De kan utgöra ett hot mot flygtrafiken, kan filma skyddsobjekt och dessutom byggas
om till rena vapen. Idag finns nästan en halv miljon drönare i Sverige, vilket gör att det blivit viktigt för Försvarsmakten att kunna skydda sig mot otillåten användning.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/forsvarsmakten-rustar-for-att-oskadliggora-dronare/

20:e dec – Bloggen Semper Miles skriver om de kommande nya regementsområdena i Sollefteå och Östersund.
Citat:
De nya regementsområdena med allt vad som hör till är planerat att stå helt klart 2028-2029 till en kostnad av bort emot en miljard kronor.
https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/nya-regementsomraden-for-i-21-i-solleftea-och-ostersund/

21:a dec – Sveriges Radio (SR) skriver om att Försvarsmakten överväger att fasa ut helikopter 14 (NH90) och istället bara använda helikopter 16 (Black Hawk).
Citat:
Försvarsmakten tittar nu på möjligheten att framöver enbart använda helikoptrar från amerikanska Sikorsky – Black hawk och Sea hawk, erfar Ekot.
Bakgrunden är problemen med nuvarande helikopter 14 som är dyr och där ingen idag kan säga när den kan fungera för ubåtsjakt.

https://sverigesradio.se/artikel/forsvarsmakten-vill-testa-amerikanska-helikoptrar

21:a dec – Finska Huvudstadsbladet (HBL) skriver om en svensk-finsk upphandling av nya prickskyttegevär.
Citat:
Upphandlingskontraktet omfattar prickskyttegevär och gevär för infanterigruppernas stödskyttar. Avtalet omfattar också underhåll, utbildning och leverans av reservdelar. De första vapnen levereras till försvarsmakten nästa år.
https://www.hbl.fi/artikel/finland-och-sverige-koper-nya-gevar/

21:a dec – Sveriges Television (SVT) uppmärksammar Rysslands krav på NATO om att dra tillbaka sina grupperingar.
Citat:
Ryssland kräver återigen säkerhetsgarantier av USA och hotar på nytt med militära åtgärder.
– Sanningens ögonblick är här, sade chefen för Rysslands delegation i Wien på måndagen.
Men en av Europas ledande Rysslandsexperter, Arkady Moshes, säger att sannolikheten för krig med USA och Nato ”förmodligen är noll”-  om det inte sker av misstag.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryssland-hotar-med-militara-atgarder-om-inte-nato-ger-sakerhetsgarantier

21:a dec – Tankesmedjan FriVärld har en artikel av Gunnar Hökmark om Rysslands krav på väst för att acceptera ryska instressen.
Citat:
Det finns ingen som omringat Ryssland, men demokratin har nått fram till dess gränser. Den ryska regimen ser demokratin som ett hot och vill använda sig av diktaturens logik och medel mot sina grannar på samma sätt som man gör det mot den ryska befolkningen.
När Ryssland ställer krav på att Nato inte ska få öva, inte ha trupp och inte samverka i de länder som före 1997 inte var medlemmar i Europa är det ett försök att vrida tillbaka historien till den sovjetiska tiden som upphörde 1991.

https://frivarld.se/sakerhetsradet/det-ratta-svaret-pa-de-ryska-hoten-ar-svenskt-natomedlemskap/

21:a dec – Financial Times skriver om att de ryska påverkanskriget genom gasleveranser påverkar gaspriserna i Europa och därmed gasleveranserna över hela världen.
Citat:
Those movements include the diversion of US LNG vessels bound for Asia backed towards European ports and the first shipment of Australian LNG to Europe in more than a decade.
https://www.ft.com/content/4885b7f5-97a2-4e66-af91-a9211956b0f5

22:a dec – Försvarsmakten publicerar en text av överbefälhavare Micael Bydén om säkerhetsläget i Europa.
Citat:
Just nu pågår omfattande rysk militär verksamhet i Europa, särskilt vid gränsen till Ukraina. Försvarsmakten följer utvecklingen noga och har samtidigt beredskap för att möta olika typer av händelseutvecklingar ur ett bredare perspektiv.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/12/ob-vi-ar-beredda-pa-olika-handelseutvecklingar/

22:a dec – Aftonbladet skriver om att Ryssland ställer krav på NATO för att gynna ryska intressen.
Citat:
Nu har Putin lagt fram ett förslag till avtal med Nato där Ryssland kräver att Nato ska garantera att inga forna Sovjetrepubliker någon gång i framtiden ska tillåtas att bli medlemmar av Nato. Putin vill att Nato drar bort alla soldater från de forna östländer som var en del av det sovjetiska imperiet och att Natos samarbete med Finland och Sverige upphör.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/5GOw9K/putin-forsoker-bygga-sovjet-20

22:a dec – Sveriges Radio (SR) Gräns har ett inslag om läget kring Ukraina.
[webbradio 13 min]
Citat:
Under hösten har spänningarna mellan Ryssland och väst ökat, och läget vid gränsen mellan Ukraina och Ryssland har kallats den farligaste situationen på 30 år.
https://sverigesradio.se/avsnitt/extraavsnitt-maktspelet-om-ukraina

23:e dec – Expressen har en debattartikel av Gunnar Hökmark och Patrik Oksanen om Rysslands och Kinas inverkan på västerländsk journalistik.
Citat:
För en tid sedan lyckades till exempel nyhetsbyrån TT inte beskriva vad som hände när Ryssland olagligt annekterade Krim från Ukraina. Istället framställdes händelseutvecklingen som något som organiserades underifrån snarare än den militära ockupation som skedde tillsammans med en olaglig och riggad folkomröstning. TT skickade senare en rättelse, men rättelser når i regel betydligt färre nyhetskonsumenter än den första felaktigheten.
https://www.expressen.se/debatt/sa-paverkar-kina-och-ryssland-vara-medier/

24:e dec – Barents Observer skriver om aggressiva utlåtanden från Rysslands försvarsminister.
Citat:
Defense minister Shoigu’s speech in the Extended Board of the Russian Defense Ministry might enter the history books for its level of aggressiveness in relations with western neighbors. No wonder, the text was immediately available in five languages on the website of the Armed Forces. Interestingly, not in Chinese, however.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/12/sergei-shoigus-warmongering-speech-mention-arctic

24:e dec – Den statliga ryska propagandakanalen hotar öppet Sverige och Finland om de närmar sig NATO ännu mer än idag.
Citat:
The accession of Sweden and Finland to NATO, as both Nordic countries are increasingly participating in the alliance’s drills, would require an adequate response from Moscow, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said at a briefing.
https://sputniknews-com.cdn.ampproject.org/c/s/sputniknews.com/amp/20211224/nato-accession-of-sweden-and-finland-would-lead-to-adequate-response-from-russia-1091775676.html

25:e dec – Barents Observer skriver om sjösättningen av en ryskkärnvapenbestyckad ubåt som stärker upp den ryska flottan.
Citat:
After being put on water, the “Generalissimo Suvorov” will be made ready and later start sea trials. If all goes according to plan, the commissioning and hand-over to the navy will happen before the end of December 2022.
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/12/russia-launches-new-borey-class-ballistic-missile-sub

26:e dec – Tyska Deutsche Welle skriver om att Tyskland behöver står emot ryska påtryckningar.
Citat:
To shield Ukraine, Germany and other allies must understand that Russian aggression is not limited to tanks and troops. The Kremlin’s hostilities towards Ukraine run deep and are part of a broader pattern of belligerence, which includes energy blackmail and economic warfare.
https://www.dw.com/en/opinion-germany-must-face-up-to-russias-aggression/a-60206085

27:e dec – Defence News har intervjuat vår svenska överbefälhavare Micael Bydén om vårt säkerhetsläge.
Citat:
What we call the “wartime organization” would be about 55,000 people. By 2025, we will be at 80,000; and by 2030, more or less 100,000. Most of that would be conscripts after the reintroduction of the conscript system in 2018. It’s gender-neutral, it’s very positive. We have 100,000 young women and men every year, and right now we take about 5% of them — 5,500 this year, which will go up to 8,000 in 2024.
https://www.defensenews.com/interviews/2021/12/27/swedens-top-general-on-watching-russia-and-responding-to-an-invasion-of-ukraine/

27:e dec – Sveriges Television (SVT) Nyheter uppmärksammar att Norge stärker försvaret mot Ryssland.
Citat:
I närheten av gränsen mot Ryssland har man ökat resurserna för gränsbevakning och man bygger upp ett jägarkompani som är specialiserat på invasionsförsvar.
Dessutom håller man på att stärka hemvärnet i Finnmark, med fler än 2 000 soldater.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/norge-starker-forsvaret-mot-ryssland

27:e dec – Flygnyhetssidan Avaci Online skriver om att Brasilien inte fick köpa amerikanska F-35, och istället tittar på att köpa fler JAS 39 Gripen från Sverige.
Citat:
The Commander of the Brazilian Air Force denied that the FAB plans to purchase the Lockheed Martin F-35 multi-role fighter, and stated that it is looking to acquire an additional batch of SAAB Gripen.
https://www.aviacionline.com/2021/12/brazilian-air-force-denies-interest-in-f-35-and-seeks-to-incorporate-more-gripens/

27:e dec – Expressen skriver om att Ryssland hotar med krig i Ukraina för att få sin vilja igenom och motverka NATO:s expansion.
Citat:
Stormaktspolitikens återkomst är dåliga nyheter för Sverige och Finland. Rysslands president, Vladimir Putin, försöker återigen omforma den europeiska säkerhetsordningen med krigshot och vapenskrammel. Fler än hundratusen ryska soldater har stationerats längs gränsen till Ukraina, och risken för ännu en invasion är påtaglig.
https://www.expressen.se/ledare/lat-inte-putin-gora-sverige-till-en-rysk-intressesfar/

28:e dec – MSN Nyheter skriver om att USA höjt sitt planerade försvarsanslag.
Citat:
USA:s president Joe Biden har signerat landets försvarsbudget för nästa år, skriver flera medier. Budgeten landade på 768 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 7 000 miljarder kronor, och är mer än de 715 miljarder dollar som Biden och försvarshögkvarteret Pentagon först begärt.
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/biden-har-skrivit-under-enorm-f%C3%B6rsvarsbudget/ar-AAScnpA

28:e dec – Zeihan on Geopolitics som drivs av den geopolitiska analytikern Peter Zeihan, beskriver hur Ryssland försöker påverka omvärlden och hur ett krig i Ukraina kan vara ett desperat försök att överleva som stat.
Citat:
All anyone can talk about in Europe these days is Russia. Russia is constricting natural gas flows to Europe in order to drive energy prices higher and extract geopolitical concessions. Russia is using irregular state tools — think cyber — to manipulate European politics and exacerbate the COVID epidemic by planting misinformation about vaccines.
[…]
Most importantly are the implications for a potential Russian-Ukrainian War. Any Russian solider lost anywhere cannot be replaced. If Putin commits to an invasion of Ukraine, Russia will win. But the cost will not be minor. The war and occupation will be expensive and bloody and most importantly for the world writ large, it will expend what’s left of the Russian youth.

https://us11.campaign-archive.com/?u=de2bc41f8324e6955ef65e0c9&id=6b1e974eb7

28:e dec – Bloggen Jägarchefen skriver om Rysslands uttalande om NATO och kärnvapenanvändning.
Citat:
Samtidigt framförs att Ryssland anser att dessa länder dras in i Natos intressesfär samt att den övningsverksamhet som genomförts tillsammans med Nato på de båda ländernas territorium skall ha involverat kärnvapenangrepp mot en jämbördig motståndare. Därtill framfördes av talespersonen att om Finland och/eller Sverige skulle bli medlemmar i Nato kommer det medföra att Ryssland kommer vidta militär-politiska åtgärder.
http://jagarchefen.blogspot.com/2021/12/politisk-eskalering.html

28:e dec – Deutsche Welle (DW) skriver om att Tyskland nu exporterar rysk gas till Polen, när Ryssland stoppar leveranserna till Polen under en pågående köldknäpp.
Citat:
Yamal-Europe, Europe’s longest gas pipeline, usually transports Russian natural gas overland to — rather than from —  Germany. Now it has spent the last week sending mainly Russian gas from Germany back to Poland. The purpose? To meet a shortfall as temperatures drop to -10 degrees Celsius (14 F) and Russia cuts gas supplies.
Observers have warned that Russian President Vladmir Putin could use energy as a weapon should the troubled gas pipeline Nord Stream 2 (NS2) go ahead. He is, in fact, already doing so.

https://www.dw.com/en/putins-gas-weaponization-hits-a-hot-spot-in-berlin/a-60268858

29:e dec – Sveriges Radio (SR) Gräns har ett inslag om höstens spionärenden, med fokus på mannen som arbetat inom Militära Underrättelse- och SäkerhetsTjänsten (MUST)
[webbradio 25 min]
Citat:
I september häktas en man misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, brottsrubriceringen ska senare ändras och det rapporteras att att mannen har befunnit sig djupt inne i den svenska säkerhetsapparaten.
https://sverigesradio.se/avsnitt/special-spionbroderna-och-sapo

29:e dec – War on the Rocks har en artikel om två svenskar (Michael Claesson & Zebulon Carlander) som debatterar hur små länder kan använda teknisk fördel för att motstå större militära makter, och använder Sverige som exempel i sin argumentation.
Citat:
In the context of military concepts and capabilities, it is easy to use the term “revolution” as a rhetorical device to argue for rapid and transformative change. However, by embracing the idea of a military revolution, there is a danger that existing capabilities might be dismantled prematurely. The obvious risk is of losing the ability to handle military problems in the here and now, while betting on capabilities that may take years to truly materialize and mature.

30:e dec – Brittiska BBC tittar på hur framtidens konflikt kan se ut, med fokus på Kina och Ryssland och hur moderna hypersoniska missiler påverkar säkerhetsläget.
Citat:
On 16 November, Russia carried out a missile test in space, destroying one of its own satellites. Over the summer China conducted tests of its advanced hypersonic missiles, capable of travelling at many times the speed of sound. Offensive cyber attacks, whether disruptive or predatory, have become a regular daily occurrence, something known as ‘sub-threshold warfare’.
https://www.bbc.com/news/world-59755100

30:e dec – Svenska Dagbladet (SvD) har en artikel av Claes Arvidsson som uppmärksammar att Ryssland ställt krav på NATO, bland annat om att förbjuda expansion genom nya medlemmar.
Citat:
Putin har utlovat ett militärt svar om kraven på formella säkerhetsfördrag inte uppfylls. Under tiden trummar statliga medier ut krigspropaganda och informationskrigföring pågår. Allt medan rysk militär står redo och laddad vid gränsen mot Ukraina. I detta stora upplagda förhandlingsspel, är de båda huvudscenarierna en framgång, utifrån ryskt perspektiv.
https://www.svd.se/kommer-konfliktradslan-att-trumfa

31:a dec – Svenska Dagbladet (SvD) har en debattartikel om att kritisk svensk försvarsindustri hotas av hållbarhetsfrågor.
Citat:
Allt fler företag, fonder och universitet avstår samarbete med verksamheter som har med försvar att göra. Detta med hänvisning till att det inte är hållbart. […]
https://www.svd.se/hallbarhetsfragor-far-inte-hota-var-sakerhet

31:a dec – Blekinge Läns Tidning (BLT) har en ledare av Patrik Oksanen om hur Sverige avstod från att säga ifrån när Ryssland gjorde en progandakupp med hockey innan Jul, där Ryssland spelade i tröjor märkta CCCP (Sovjetunionen) samtidigt som man vidtar krigsförberedelser mot Ukraina – och gör liknelsen med nazityskland för att belysa agerandet.
Citat:
Sedan ett par år tillbaka har Tyskland illegalt annekterat Gdansk, eller Danzig som tyskarna säger om den gamla tyska staden. Tyska armén har dessutom gått in i västra delen av Polen där man låtsas att det pågår ett polskt inbördeskrig.
Samtidigt som Tyskland har mobiliserat omkring 100 000 man, med kapacitet att nå 175 000 i januari, så bjuder landet in till en fotbollsturnering med en handfull lag, däribland Sverige. Eftersom Tyskland också firar ett jubileum kring fotbollsförbundet kommer det tyska laget ut i matchställen från Berlin-olympiaden 1936 – med svastikan på.

https://esvd.svd.se/1001/svenska-dagbladet/482905/2022-01-01/25347463/hallbarhetsfragor-far-inte-hota-var-sakerhet

Följ Petri-bloggen på Facebookoch Twitter

#omvärldsläge #säkerhetsläge

© Petri-bloggen, innehållet får inte kopieras för spridning, men dela gärna länken – artikeln får användas för orientering om säkerhetsläget

Annons

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: