Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Känner du dig rustad för uppgiften som soldat? Mobilappen ”Rustad Soldat” är i alla fall det och kan hjälpa dig att bli bättre rustad för livat som soldat. Appen var ursprungligen avsedd att hjälpa militär personal att öva på grader och minnesregler, och har fått uppdateringar som gör den användbar för även mer erfaren personal och även chefer på lägre nivå inom markstridsförband. Genom sina funktioner kan de hjälpa användaren att fräscha upp kunskaper eller fungera som uppslagsverk i planeringsarbete och erbjuder exempelvis en mall för 5-punktsorder och skjutavstånd för olika vapensystem i mobilen.

Appen ”Rustad Soldat” finns för både iOS och Android och började som en teknik för att hjälpa ny personal inom Försvarsmakten och Hemvärnet att lära sig praktiska saker som gradbeteckningar och minnesregler användbart i tjänstgöringen. Appen har under det första halvåret fått flera uppdateringar och nu även blivit en bättre anpassad för att stötta erfaren personal och gör den även användbar för utbildning.

Då appen är under löpande utveckling kan denna recension inom kort komma att bli inaktuell. Glöm inte kolla efter uppdateringar och utforska appen själv för att upptäcka ny funktionalitet.

Video 1 – Kort demonstration av appen Rustad Soldat.

Nedladdning

Du hittar appen för Adroid på Google Play och för iOS på App Store som ”Rustad Soldat” utgiven av Guttae AB.

Den kostar 27 kr att ladda ned och uppdateringar är sedan gratis.

Har du tidigare laddat ned den skall appen själv kontrollera efter uppdateringar, men du kan också gå in på Play Store (Andorid) / App Store (iOS) och uppdatera appen manuellt.

Företaget bakom appen

Appen har gjorts av Guttae AB som är ett småföretag som tidigare gjort hemsidor för konsumenttjänster. Man har numera även börjat göra produkter för försvarsintresserade konsumenter, och driver även en e-handel för mobilskal med försvarstema under namnet försvarasveriges.se.

Säkerhet

Appen samlar inte in någon data eller delar data med tredje part.

Du kan köra appen i flygplansläge, alltså utan uppkoppling, men då utan att man kan klicka sig vidare på länkarna till ytterligare information utanför appen.

Startssidan

Vid uppstart av appen kommer man till en startsida som erbjuder tre alternativ:
 – Hur du använder appen
 – Tipsa en vän om appen
 – Maila oss förslag till appen
Samt information om tillverkarens webbsida för mobilskal med militära motiv, hur man kan föreslå förbättringar i appen och en del information om sidan och länkar.

Vill man tipsa en vän, får man välja app (sms, epost, med flera) för att skicka följande budskap:

”Ladda hem appen Rustad Soldat – appen för alla svenska soldater. Hitta samtliga gradbeteckningar, minnesregler och annat nyttigt i din ficka. Finns för både iOS https://apps.apple.com/se/app/rustad-soldat/id1631020865 och för Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rustad.soldat&hl=en_CA&gl=US&pli=1”

Väljer man att tipsa tillverkaren om förslag, kommer epostprogrammet öppnas för att skriva ett mejl.

Bild 1 – Startsidan har bara viss information, användaren tar sig vidare genom att använda menyn i nederkant av skärmen.

Navigering

Man navigerar i appen genom huvudmenyn längst ned på sidan och kan där välja mellan:
 – Start
 – Översikter
 – Quiz
 – Verktyg

På visa funktioner finns undermenyer som då ligger i överkanten på sidan. Man kan alltid gå tillbaka till huvudfunktionerna genom menyn i botten, men kan ibland behöva stänga en pop-up med ett rött kryss först.

Översikter-sidan

Sidan erbjuder användaren att ta del av information kring:
 – Gradbeteckningar
 – Minnesregler
 – Beredskapsgrader
 – Passningsalternativ
 – Fempunktsorder

Man kan gå på varje och återgå till Översikter genom huvudmenyn i botten på sidan, eller returpilen upp till vänster på varje sida.

Bild 2 – Översiktssidan erbjuder användaren att gå till olika funktioner i appen för att söka information.

Gradbeteckningar: Här kan du se en översikt på alla gradbeteckningar och väljer i överkanten om du vill titta på:
 – Fältuniform,
 – Armén / Hemvärnet,
 – Flottan,
 – Amfibiekåren, och
 – Flygvapnet
samt att man på raden under kan snabbhoppa mellan Officerare / Generalspersoner / Soldater / Gruppbefäl och Specialistofficerare.

Bild 3 – Bild från Gradbeteckningar som här visar den för 2023 nya graden överfanjunkare, med vyer från de olika truppslagen.

Minnesregler: Här kan du läsa på 3S, 4S3V, 5S, 7S/8S, 8F, BSÖ, BULTB, EKER, EOBUSARE, ESKAPERA, GLVP, HERB, KUBMARS, OBK, OBO, OBSLÖSA, OSK, RASSOIKA, SERB, SOLO, STARK, STOP, THEC och UFETÅSSSO. På varje minnesregeln kan man läsa vad akronymen står för och i förekommande fall klicka på en länk för att komma till Petri-bloggens sida för samma minnesregel.

Bild 4 – Översiktsvyn som visar minnesreglerna som appen innehåller.
Bild 5 – Bild från pop-up vyn som beskriver minnesregel OBSLÖSA.

Beredskapsgrader: En sida där man kan slå innebörden i olika beredskapsgrader som Stridsberedskap, Marschberedskap, CBRN hotnivå, CBRN skyddsnivåer, och Stabsberedskap. Man kan klicka på varje och få upp text som beskriver innebörden av respektive.

Bild 6 – Översiktsvyn över de beredskaper som förklaras.
Bild 7 – Bild som visar fönstret för stridsberedskap.

Passningsalternativ: en enkel sida som visar passningsalternativ för radiopassning.

Fempunktsorder: En sida som beskriver hur mallen för ordrar är uppbyggd enligt fempunktsprincipen i enlighet med Försvarsmaktens mallar. I grundläget visar sidan bara de fem punkterna, men genom att klicka på ”Underrubriker” visas underrubriker för Orientering och Genomförande. Genom att klicka på ”Exempel” fylls mallen i med exempel på en fempunktsorder (funktionen ”Exempel” blir bäst i kombination med ”Underrubriker” aktiverad), och man kan klicka sig vidare till Petri-bloggens referenssamling för 5-punktsorder om man vill ha mer information.

Bild 8 – Funktionen Fempunktsorder har inställningsalternativ som ger användaren informationen i den form man önskar den. Här visas vyn med ”Underrubriker” aktiverat.

Quiz-sidan

Quiz-sidan är appens ursprungliga funktion, där man skulle kunna öva på gradbeteckningar och minnesregler. Funktionen har dock fått en rejäl uppgradering och blivit både smidigare och roligare att använda.

Man kan välja mellan två olika kategorier:
 – Gradbeteckningar
 – Minnesregler Quiz

Bild 9 – Quiz är uppdelad i två sektioner: Gradbeteckningar och Minnesregler Quiz.

Gradbeteckningar: Här kan användaren välja att testa sina kunskaper på olika grader. Man väljer knappen för den grupp av grader man vill testa sina kunskaper på, exempelvis specialistofficerare, och högst upp på sidan väljer man om man vill se graderna i formatet för Fältuniform, Armén / Hemvärnet, Flottan, Amfibiekåren eller Flygvapnet. Ditt senaste resultat visas i procent till höger om varje knapp, och är unikt för de olika vapenslagsformaten. Resultaten sparas numrea när du uppdaterar appen.

Bild 10 – Quiz för Gradbeteckningar.

Funktionen Minnesregler Quiz har flera underalternativ beroende på hur man vill öva sig.

Bild 11 – Minnesregler Quiz erbjuder olika alternativ att öva.

Vilken minnesregel?: En funktion där du kan testa din kunskap om vilken minnesregel som används för vilken situation. Den testar inte akronymernas utläsning, utan användningsområde, och funktionen tar användaren igenom appens alla minnesregler. En funktion bra för chefer för att träna in vilka minnesregler som finns och när de skall användas, exempelvis som träning på grundnivå eller som repetition efter längre uppehåll.

Minnesregel – Fritext: Den svåraste frågeställningen, där användaren skall skriva in betydelse bokstav för bokstav för respektive minnesregel. Det är också den ursprungliga Quiz-funktionen som appens tidiga användare känner igen. Funktionen kräver att man är välbekant med minnesreglerna och skriver exakt rätt ord, och kan beskrivs som avancerad nivå eller prov. Den skulle kunna användas som redskap vid en utbildningskontroll på valda minnesregler, eftersom man gör en minnesregel i taget och väljer vilken man gör. Nedladdad på en surfplatta blir det ganska lätthanterligt vid en utbildningskontroll och visar resultatet när man är klar.

Minnesregel – Förslag: En mellansvår testfunktion där man kan börja repetera innebörden av minnesreglerna, och fungerar genom att minnesregeln visas och en röd bokstav är markerad, för vilken användaren skall välja ett rätt ord bland fem alternativ. Funktionen gör det lätt att använda appen för att repetera in minnesreglerna tills man kan dom. Genom en snygg finess som flyttar svarsalternativens position mellan varje försök kan man inte repetera in svarens positioner, utan behöver läsa alternativen varje gång.

Minnesregler – Stega: En grundfunktion där man steg för steg skriver ut orden i vald minnesregel. Den fungerar att använda både för att lära sig reglerna, men också för att snabb kunna repetera dom i huvudet utan att behöva klicka på svarsalternativ.

Bild 12 – I Quiz:en ”Minnesregel (steg)” kan användaren stega sig fram genom olika minnesregler och snabbt repetera innebörden av punkterna i akronymen. Här med minnesregel OBSLÖSA.

Verktyg-sidan

Här idag två verktyg:
 – Kompass-konvertering
 – Skjutavstånd

Bild 13 – Det finns idag två verktyg att välja mellan: Kompass-konvertering och Skjutavstånd.

Kompass-konvertering: En funktion som konverterar mellan olika gradsystem som används på kompasser. Användaren en ruta som innehåller motsvarande värden för grader (360), nygrader (400), streck (6300) och mils (6400). Där grader används civilt, nygrader förekommer inom tävlingsorienteringen, streck var Försvarsmaktens gamla kompassindelning och mils är den sedan snart två decennier Försvarsmaktens använda kompassindelningen. Användaren kan dra en markör på en skala (kan vara lite svår att se) som i realtid ändrar sifforna och gör det lätt att konvertera värden mellan olika skalor. För att hitta exakta värden kan man använda plus- och minusknappar i kanterna för att stega sig fram till rätt värde på önskad skala.

Bild 14 – Sidan verktyg innehåller en funktion för att konvertera mellan olika gradindelningar på kompasser. En praktisk funktion om man exempelvis medfört en civil kompass på en övning, eller har en äldre kompass med streck och behöver konvertera till mils.

Skjutavstånd: En interaktiv funktion där användaren kan välja mellan olika vapensystem:
 – Ak4/Ak5
 – Ak4/Ak5 kikarsikte
 – 40 mm granattillsats (Ak4/Ak5)
 – Prickskyttegevär 90
 – Prickskyttegevär 90 prickskytteammunition
 – Automatgevär 90
 – Kulspruta 90
 – Kulspruta 58
 – Kulspruta 88 (Tksp – fordon)
 – Granatspruta 92 (Grsp – fordon)
 – Pansarskott 86
 – Grantgevär Carl Gustaf (pansarsspränggranat)
 – Granatgevär Carl gustaf (övriga granater)
 – Robot 57 (NLAW)
Där användaren också väljer måltyp eller ammunitionstyp (exempelvis: kvartsfigur, helfigur, fordon, rörlig mål) och får en markering på en avståndsskala hur långt man kan verka med vapnet enligt Försvarsmaktens riktlinjer. Utöver skjutavstånden länkar appen också vidare till webbsidan SoldF.com där man kan läsa mer om respektive vapensystem.

Bild 15 – Verktyget Skjutavstånd visar hur långt man kan verka med olika vapensystem, här visar Ak5.

Till stöd för utbildning

Appen är ursprungligen gjord för att enskild individ skall få stöd för att läsa på hemma när man är nu i det militära. Appen fungerar dock även bra för erfaren personal för repetition, och även för organiserad utbildning. Vissa av de nya funktionerna gör också att den kan fungera som uppslagsverk.

Genom sitt enkla format blir appen smidig för den som exempelvis inför övningar vill repetera olika minnesregler, vilket säkert finner många användare inom Hemvärnets personal och Försvarsmaktens tidvis tjänstgörande personal (GSS/T). Den passar också för den som snabbt vill göra en bakomstation på en större övning, genom att man kan ta upp appen och både läsa förklaring och stega sig inom bokstäverna i akronymen. Appen går även att använda som testredskap och låta övningsdeltagare använda graderingen av svaret på självtestet som en provfunktion. Lika lätt kan enskild soldat använda väntetid under transporter eller eldpostpass för att repetera sina kunskaper, och en chef kan snabbt hitta exempel på en 5-punktsorder vid behov av repetition.

Petri-bloggens samverkan med Rustad Soldat

Efter att appens första version kom ut har Petri-bloggen bidragit med tips på utveckling och bistått med teknisk kunskap rörande informationen i appen, och delar av innehållet på appen baseras på information från Petri-bloggens innehåll. Samarbetet har visat att det finns en vilja att utveckla appen och göra den bättre, varför Petri-bloggen kan bekräfta att det är värt att tipsa om utvecklingsförslag.

Samarbetet mellan Rustad Soldat och Petri-bloggen sker utan ekonomiskt utbyte.

En lösning under utveckling

Appen har släppt flera uppgraderingar det senaste halvåret och skaparen har den fortsatta ambitionen att fortsätta utveckla funktionaliteten. Det kan förväntas att appen får ytterligare ny funktionalitet framöver, både genom utökat innehåll och nya funktioner.

Slutord

Appen underlättar självstudier i vissa grundläggande funktioner som grader och minnesregler, samt har mall för ordergivning och några enkla verktyg som gör att den kan fungera som referensverk i löpande verksamhet även för erfaren personal.

Från den ganska klumpiga funktionen i appens första version har den blivit mycket bättre och mer användarvänlig. Den har nu ett bredare användningsområde än den hade från början, och mer utveckling är att vänta.

Idag passar appen för den som vill läsa på och öva sig på graderna, läsa på och testa sig på olika minnesregler, den som söker praktiska skjutavstånd för vanliga vapensystem eller vill konvertera mellan olika graderingssystem på kompasser. Den innehåller dessutom referenser för beredskapsgrader, 5-punktsorder och radiopassning.

Genom att det i en app i mobilen finns informationen lättillgänglig för användaren, och genom att på flera ställen länka vidare till webbsidor får användaren hjälp att ta sig vidare för att hitta mer information, vilket gör appen till ett smidigt redskap till stöd för militär verksamhet på lägre nivå.

Bild 16 – Loggan för appen Rustad Soldat.

Följ Petri-bloggen på Facebook och Twitter

#RustadSoldat #App #minnesregler #fempunktsorder #5punktsorder #skjutavstånd

© Petri-bloggen, innehållet får inte kopieras för spridning, men dela gärna länken

Annons

Delta i diskussionen

1 kommentar

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: