FM & Hv publikationer

För att bidra till kunskapsökning inom Hemvärnet, samlas här en del länkar till publika dokument med relevans för Hemvärnet för att göra det lättare för personal inom Hemvärnet att hitta information.

Indelning:
1 – Hemvärnet generellt
2 – Hemvärn kompani
3 – Hemvärn pluton
4 – FM generellt
5 – FM soldatinstruktioner
6 – Uppgiftsrelaterat
7 – Utbildning
8 – Materiel
9 – Materielvårdsscheman & smörjscheman [utgått]
10 – Personaltjänst
11 – Hv utmärkelser
12 – Parad
13 – Säkerhetstjänst
14 – Ledning och samband
15 – Underhållstjänst
16 – FM Förvaltning & administration
17 – Sjötjänst
18 – Flygtjänst

1 – Hemvärnet generellt

2 – Hemvärn kompani

3 – Hemvärn pluton

4 – FM generellt

5 – FM soldatinstruktioner

6 – Uppgiftsrelaterat

7 – Utbildning

8 – Materiel

9 – Materielvårdsscheman & smörjscheman

FMV har tyvärr flyttat dokumentet till en låst webbsida, varför avsnittet raderats.

10 – Personaltjänst

11 – Hv utmärkelser

 • Handbok Hemvärn 2018, kapitel 17: Tjänstetecken och utmärkelser (HvH 2018)
 • Rikshemvärnsrådets vägledning till effektiva ansökningar till medaljer och utmärkelser (PDF)
 • Upplands och Västmanlandsgruppen översikt över Hemvärnets utmärkelser (PDF)

12 – Parad

13 – Säkerhetstjänst

14 – Ledning och samband

15 – Underhållstjänst

16 – FM Förvaltning & administration

17 – Sjötjänst

 • Regler för militär sjöfart Fartygssäkerhet – normer 2002 (RMS FTGSÄK NORM 2002)
 • Regler för militär sjöfart Drift 2013 rev 2
  (RMS–D 2013 rev 2)
 • Regler för militär sjöfart Fartyg och deras utrustning 2013 (RMS–F 2013)
 • Regler för militär sjöfart Marin yttre miljö 2013
  (RMS-M 2013)
 • Regler för militär sjöfart Dyk 2013 (RMS-Dyk 2013)
 • Regler för militär sjöfart Naval Ship Code 2013
  (RMS-NSC 2013)
 • Reglemente Sjösäkerhet vapen 2019
  (R SJÖSÄK VAPEN 2019)
 • Handbok Farligt gods sjö 2020 (H FGS 2020)
 • Försvarsmaktens interna bestämmelser om militär sjöfart – bemanning och behörighet
  (FIB 2018:4)
 • Försvarsmaktens interna bestämmelser om militär sjöfart – ansvar, sjösäkerhet och tillsyn
  (FIB 2017:10)

18 – Flygtjänst

 • Försvarsmaktens samlingssida för militär luftfart
 • Beslut om upphävande av vissa Regler för Militär Luftfart (RML) (PDF)
 • Ledning av sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser Februari – Maj 2020
  (COM Gem Version 4.18)
 • Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Informationssystemtjänst 2011 (COM IS 2011)

Följ Petri-bloggen på Facebook och Twitter

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: